Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
งบการเงิน
มือใหม่เล่นหุ้น
การเงิน
Fundamental
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
Posts Tagged ‘VOCAB 103’
Most Recent
 
Read More
Aug 24, 2013

Dividend (เงินปันผล)

ความหมาย Dividend

คำว่า “Dividend” หมายความว่าอย่างไร? Dividend หรือ เงินปันผล คือ กำไรส่วนหนึ่งของบริษัทที่ถูกแบ่งออกมาให้ผู้ถือหุ้นตามมติคณะกรรมการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นกำไรทั้งหมด มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องมาจากกำไรจริง ๆ ของบริษัทเท่านั้น หากบริษัทขาดทุนจะไม่สามาถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ การรับเงินปันผลเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ดังนั้น หากหุ้นถูกโอนออกไปยังบุคคลอื่น ผู้ที่โอนออกไปแล้วจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้ เพราะถือว่าไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวอีกต่อไปแล้ว โดยการจ่ายเงินปันผลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) เงินสดปันผล (Cash Dividend) คือ การจ่ายปันผลในรูปของเงินสด และ (2) [...]

89280
 
Read More
Aug 24, 2013

Capital Gain

ความหมาย Capital Gain

คำว่า “Capital Gain” หมายความว่าอย่างไร? Capital Gain หรือ ผลกำไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ คือรูปแบบของกำไรที่ได้มาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า เกิดเป็นกำไรส่วนเกินของทุน กำไรที่ได้จาก Captial gain ถูกเรียกเก็บภาษีในบางประเทศ (Capital gains tax) ส่วนในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการเรียกเก็บเฉพาะเงินได้จากการขาย หรือโอนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนในกรณีที่เป็นการขายหรือโอนหลักทรัพย์นอกตลาด ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่อยู่ในประเทศไทยถึง 180 วันในปีภาษีจะต้องเสียภาษีโดยถูกหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีก้าวหน้า และต้องนำเงินได้ไปรวมคำนวณตอนสิ้นปี Captial Gain มีความหมายตรงข้ามกับ Capital Loss

Capital Gain = (ราคาล่าสุด – [...]

160301
 
Read More
Aug 24, 2013

Capital Loss

ความหมาย Capital Loss

คำว่า “Capital Loss” หมายความว่าอย่างไร? Capital Loss หรือ ผลขาดทุนส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ คือรูปแบบของการขาดทุนที่เกิดได้จากมูลค่าที่ลดลง เกิดเป็นการขาดทุนจากต้นทุน ผลขาดทุนจาก Captial loss สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ในบางประเทศตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ Captial Loss มีความหมายตรงข้ามกับ Capital Gain

Capital Gain = (ราคาล่าสุด – ราคาเริ่มต้น) / ราคาเริ่มต้น โดยหากมีผลติดลบจะเรียกว่าเป็น Capital Loss

ยกตัวอย่างการคำนวณ Capital Loss

สมมุติว่าคุณได้ซื้อหุ้นบริษัท ABC เมื่อปีที่แล้วที่ราคา 100 บาท เป็นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งหมด 10,000,000 บาท หนึ่งปีผ่านไป แต่โชคร้าย หุ้น ABC [...]

17174
 
Read More
Aug 24, 2013

Cut Loss

ความหมายของ “Cut Loss”

คำว่า “Cut Loss” หมายความว่าอย่างไร? Cut Loss หรือ คัทลอสคือการตัดขาดทุนหากราคาของหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ ตกเกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ (Stop loss) หรือไม่สามารถทนรับการขาดทุน (ราคาที่อาจร่วงลงมากกว่านี้) ได้อีกแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นไปอีก เลยจำเป็นต้อง Cut loss ซึ่งจุดของการคัทลอสนั้นไม่มีกฎตายตัว ขึ้นอยู่กับรูปแบบเทคนิคของนักลงทุนแต่ละคน เช่น 2% สำหรับการเล่นรายวัน หรือ 6% สำหรับรายเดือน อาจมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักลงทุนเอง

โดยหลักการแล้ว การ Cut Loss จะอันตรายมากขึ้นเรื่อย ๆ หากเปอร์เซ็นต์ขาดทุนยิ่งเยอะ [...]

2511
 
Read More
Aug 23, 2013

แมงเม่า

“แมงเม่า” เป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกนักเล่นหุ้น…

คำว่า “แมงเม่า” หมายความว่าอย่างไร? ต้องอธิบายก่อนว่าแมลงเม่าเป็นแมลงชนิดหนึ่ง (มี 6 ขาจึงเรียกว่าแมลง) ที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่าปลวก มันมีพฤติกรรม (ของสัตว์) บินเข้าหาแสงไฟโดยไม่สนใจว่าจะเป็นแสงอะไร ในตลาดหุ้นเราเรียกนักลงทุนรายย่อยที่ขาดประสบการณ์ว่า “แมงเม่า” เปรียบเทียบได้กับแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟและก็ต้องตายไปในที่สุด

ดังนั้นคำว่า แมงเม่า จึงใช้เรียกนักเล่นหุ้นที่ขาดทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องออกจากตลาด เพราะหากไม่ขาดทุนย่อมแปลว่าเป็นคนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการเล่นหรือลงทุน ลักษณะพฤติกรรมของแมงเม่าหุ้นนั้นมีมากมาย แต่สิ่งที่บ่งบอกได้ชัดถึงความเป็นแมงเม่าก็คือ [...]

1457
Load More
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
2
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Dow Jones คืออะไร?
 
5
Beta (ค่าเบต้า)