หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » VOCAB 101 http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 Market Capitalization http://hoondb.com/market-capitalization/ http://hoondb.com/market-capitalization/#comments Fri, 06 Sep 2013 09:32:12 +0000 http://hoondb.com/?p=728 คำว่า “Market Capitalization” หมายความว่าอย่างไร? Market Capitalization คือ มูลค่าตามราคาตลาด ไม่ว่าจะเป็นมูลค่ารวมของหุ้นรายตัว มูลค่ารวมรายอุตสาหกรรม หรือมูลค่ารวมของทั้งตลาด (เช่น Market Cap ของ SET) ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นบ่อยสำหรับนักลงทุนมือใหม่ก็คือ ราคาหุ้นที่สูงกว่าย่อมหมายถึงบริษัทมีมูลค่ามากกว่า ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะจำนวนหุ้นที่อยู่ในตลาดมีความสัมพันธ์กับราคาต่อหุ้นของบริษัทนั้น ๆ เช่น บริษัท ABC มี 10 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 แสนบาท (Market Cap เท่ากับ 1 ล้านบาท) เทียบกับ บริษัท XYZ ที่มี 100 หุ้น แต่ราคาหุ้นละ 5 หมื่นบาท ซึ่งมี Market Cap ใหญ่กว่าถึง 5 เท่า จะเห็นได้ว่าราคาหุ้น XYZ ถูกกว่าหุ้น ABC แต่บริษัท XYZ กลับมีมูลค่ากิจการที่สูงกว่า

Market Capitalization = ราคาต่อหุ้น x จำนวนหุ้นทั้งหมด

โดยปกติแล้วบริษัทในตลาดหุ้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งได้แก่ Large-cap, Mid-cap, และ Small-cap (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามลำดับ) โดยเกณฑ์ที่ใช้แบ่งอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ด้านล่างคือบริษัทที่มี Market Cap. ขนาดใหญ่ในประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2012

ตัวอย่าง 1: Market Cap ของ PTT (PTT Public Company Limited) อยู่ที่ 8.8 แสนล้านบาท (#1) ตัวอย่าง 2: Market Cap ของ KBANK (Kasikornbank Public Company Limited) อยู่ที่ 3.8 แสนล้านบาท (#5) ตัวอย่าง 3: Market Cap ของ AAPL (Apple Inc.) อยู่ที่ 5.6 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 18 ล้านล้านบาท (#1)

]]>
ความหมาย Market Capitalization

คำว่า “Market Capitalization” หมายความว่าอย่างไร? Market Capitalization คือ มูลค่าตามราคาตลาด ไม่ว่าจะเป็นมูลค่ารวมของหุ้นรายตัว มูลค่ารวมรายอุตสาหกรรม หรือมูลค่ารวมของทั้งตลาด (เช่น Market Cap ของ SET) ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นบ่อยสำหรับนักลงทุนมือใหม่ก็คือ ราคาหุ้นที่สูงกว่าย่อมหมายถึงบริษัทมีมูลค่ามากกว่า ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะจำนวนหุ้นที่อยู่ในตลาดมีความสัมพันธ์กับราคาต่อหุ้นของบริษัทนั้น ๆ เช่น บริษัท ABC มี 10 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 แสนบาท (Market Cap เท่ากับ 1 ล้านบาท) เทียบกับ บริษัท XYZ ที่มี 100 หุ้น แต่ราคาหุ้นละ 5 หมื่นบาท ซึ่งมี Market Cap ใหญ่กว่าถึง 5 เท่า จะเห็นได้ว่าราคาหุ้น XYZ ถูกกว่าหุ้น ABC แต่บริษัท XYZ กลับมีมูลค่ากิจการที่สูงกว่า

Market Capitalization = ราคาต่อหุ้น x จำนวนหุ้นทั้งหมด

โดยปกติแล้วบริษัทในตลาดหุ้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งได้แก่ Large-cap, Mid-cap, และ Small-cap (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามลำดับ) โดยเกณฑ์ที่ใช้แบ่งอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ด้านล่างคือบริษัทที่มี Market Cap. ขนาดใหญ่ในประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2012

ตัวอย่าง 1: Market Cap ของ PTT (PTT Public Company Limited) อยู่ที่ 8.8 แสนล้านบาท (#1)
ตัวอย่าง 2: Market Cap ของ KBANK (Kasikornbank Public Company Limited) อยู่ที่ 3.8 แสนล้านบาท (#5)
ตัวอย่าง 3: Market Cap ของ AAPL (Apple Inc.) อยู่ที่ 5.6 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 18 ล้านล้านบาท (#1)

]]>
http://hoondb.com/market-capitalization/feed/ 0
Initial Public Offering (IPO) http://hoondb.com/initial-public-offering-ipo/ http://hoondb.com/initial-public-offering-ipo/#comments Sun, 01 Sep 2013 12:44:57 +0000 http://hoondb.com/?p=589 คำว่า “IPO” หมายความว่าอย่างไร? Initial Public Offering (IPO) คือ การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ก่อนมีการนำเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือที่นักลงทุนทั่วไปเรียกกันว่า หุ้นไอพีโอ ซึ่งตามความหมายแล้วก็คือหุ้นที่กำลังจะเข้าตลาด บริษัทที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม เพื่อนำมาขยายกิจการหรือกระจายการถือครองหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป ก็สามารถนำหุ้นออกมาเสนอขายได้ (IPO) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการ (Underwriter) ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. รวมถึงต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ด้วย

การจองซื้อหุ้น IPO สามารถทำได้โดยการติดต่อผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น ๆ เพื่อสอบถามช่องทางในการจองซื้อ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การได้สิทธิจองซื้อหุ้น IPO มักขึ้นอยู่กับความต้องการของหุ้นตัวนั้น ๆ และสถานะของนักลงทุน เช่น หากมีวอลุ่มในการซื้อขายสูง ๆ ก็อาจได้รับสิทธิพิเศษในการจองซื้อหุ้น IPO ก่อนผู้อื่น

จากสถิติย้อนหลังหลายปีที่ผ่านมา เราได้พบว่าราคาของหุ้น IPO มีแนวโน้มที่จะปิดสูงกว่าราคาเดิมในการซื้อขายวันแรกเนื่องด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น แรงเก็งกำไร หรือ นักลงทุนที่พลาดโอกาสในการจองซื้อหุ้น IPO รีบเข้าซื้อในวันแรกเป็นจำนวนมาก เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้น IPO จะตกลงในวันแรกก็มีเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น PACE ที่เริ่มซื้อขายวันที่ 7 สิงหาคม 2556 (บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ) โดยมีราคาเสนอขายอยู่ที่ 3.50 บาท ได้ปิดการซื้อขายในวันแรกที่ 3.10 บาท และในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ราคา PACE ได้ลดลงเหลืออยู่แค่ 1.50 บาทเท่านั้น!

]]>
ความหมาย Initial Public Offering

คำว่า “IPO” หมายความว่าอย่างไร? Initial Public Offering (IPO) คือ การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ก่อนมีการนำเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือที่นักลงทุนทั่วไปเรียกกันว่า หุ้นไอพีโอ ซึ่งตามความหมายแล้วก็คือหุ้นที่กำลังจะเข้าตลาด บริษัทที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม เพื่อนำมาขยายกิจการหรือกระจายการถือครองหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป ก็สามารถนำหุ้นออกมาเสนอขายได้ (IPO) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการ (Underwriter) ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. รวมถึงต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ด้วย

การจองซื้อหุ้น IPO สามารถทำได้โดยการติดต่อผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น ๆ เพื่อสอบถามช่องทางในการจองซื้อ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การได้สิทธิจองซื้อหุ้น IPO มักขึ้นอยู่กับความต้องการของหุ้นตัวนั้น ๆ และสถานะของนักลงทุน เช่น หากมีวอลุ่มในการซื้อขายสูง ๆ ก็อาจได้รับสิทธิพิเศษในการจองซื้อหุ้น IPO ก่อนผู้อื่น

จากสถิติย้อนหลังหลายปีที่ผ่านมา เราได้พบว่าราคาของหุ้น IPO มีแนวโน้มที่จะปิดสูงกว่าราคาเดิมในการซื้อขายวันแรกเนื่องด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น แรงเก็งกำไร หรือ นักลงทุนที่พลาดโอกาสในการจองซื้อหุ้น IPO รีบเข้าซื้อในวันแรกเป็นจำนวนมาก เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้น IPO จะตกลงในวันแรกก็มีเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น PACE ที่เริ่มซื้อขายวันที่ 7 สิงหาคม 2556 (บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ) โดยมีราคาเสนอขายอยู่ที่ 3.50 บาท ได้ปิดการซื้อขายในวันแรกที่ 3.10 บาท และในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ราคา PACE ได้ลดลงเหลืออยู่แค่ 1.50 บาทเท่านั้น!

]]>
http://hoondb.com/initial-public-offering-ipo/feed/ 0
การซื้อหุ้นคืน (Share Repurchase) http://hoondb.com/share-repurchase/ http://hoondb.com/share-repurchase/#comments Sat, 31 Aug 2013 13:54:41 +0000 http://hoondb.com/?p=518 คำว่า “Share Repurchase” หมายความว่าอย่างไร? Share Repurchase (Stock Repurchese) หรือการซื้อหุ้นคืน คือการที่บริษัทซื้อหุ้นตัวเองคืนจากตลาด การซื้อหุ้นคืนของบริษัท (ลงทุนในบริษัทตัวเอง) อาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าหุ้นของบริษัทมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงในความคิดของบริษัท การซื้อหุ้นคืนส่งผลให้จำนวนหุ้นในตลาดลดน้อยลงและกำไรต่อหุ้น (Earnings per share) เพิ่มขึ้น การซื้อหุ้นคืนนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ เหตุผลทั่วไปสำหรับการซื้อหุ้นคืนของบริษัทคือ “เราไม่สามารถหาการลงทุนไหนที่จะดีไปกว่าบริษัทตัวเอง”

ยกตัวอย่าง: บริษัท A มีกำไรสะสม มีสภาพคล่องทางการเงินสูงมาก และมองเห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทนั้นมีราคาถูกหากเปรียบเทียบกับปัจจัยต่าง ๆ บริษัท A จึงตัดสินใจทำการซื้อหุ้นคืน (Stock Repurchase) ทำให้หุ้นที่เหลืออยู่ในตลาดมีจำนวนน้อยลง ส่วนแบ่งของผู้ถือหุ้นในบริษัท A จึงมีมากขึ้น

]]>
ความหมายของ “Share Repurchase”

คำว่า “Share Repurchase” หมายความว่าอย่างไร? Share Repurchase (Stock Repurchese) หรือการซื้อหุ้นคืน คือการที่บริษัทซื้อหุ้นตัวเองคืนจากตลาด การซื้อหุ้นคืนของบริษัท (ลงทุนในบริษัทตัวเอง) อาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าหุ้นของบริษัทมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงในความคิดของบริษัท การซื้อหุ้นคืนส่งผลให้จำนวนหุ้นในตลาดลดน้อยลงและกำไรต่อหุ้น (Earnings per share) เพิ่มขึ้น การซื้อหุ้นคืนนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ เหตุผลทั่วไปสำหรับการซื้อหุ้นคืนของบริษัทคือ “เราไม่สามารถหาการลงทุนไหนที่จะดีไปกว่าบริษัทตัวเอง”

ยกตัวอย่าง: บริษัท A มีกำไรสะสม มีสภาพคล่องทางการเงินสูงมาก และมองเห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทนั้นมีราคาถูกหากเปรียบเทียบกับปัจจัยต่าง ๆ บริษัท A จึงตัดสินใจทำการซื้อหุ้นคืน (Stock Repurchase) ทำให้หุ้นที่เหลืออยู่ในตลาดมีจำนวนน้อยลง ส่วนแบ่งของผู้ถือหุ้นในบริษัท A จึงมีมากขึ้น

]]>
http://hoondb.com/share-repurchase/feed/ 0
Board of Directors (คณะกรรมการบริษัท) http://hoondb.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/ http://hoondb.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/#comments Fri, 30 Aug 2013 14:26:26 +0000 http://hoondb.com/?p=498 คำว่า “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่าอย่างไร? คณะกรรมการบริษัท หรือ Board of Directors คือคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกเลือกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจสูงสุดในการดำเนินกิจการของบริษัท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คือจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่นข้อบังคับของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ความหมายของการจัดการกิจการบริษัทคือการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของ Board of Directors นั้นไม่ใช่การบริหารกิจการแต่อย่างใด หน้าที่การบริหารเป็นของ CEO และทีมผู้บริหาร หากคณะกรรมการบริษัทเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากเกินไปก็อาจทำให้คุณภาพของชุดบริหารลดลงซึ่งไม่ส่งผลดีต่อบริษัท

หน้าที่ทั่วไปของคณะกรรมการบริษัทคือ: 1. ควบคุมกิจการของบริษัท จัดตั้งกฎเกณฑ์ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ 2. คัดเลือก แต่งตั้ง ควบคุม และประเมินผลงานของผู้บริหาร 3. ร่วมตัดสินใจในเหตุการณ์ที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท

]]>
ความหมาย คณะกรรมการบริษัท

คำว่า “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่าอย่างไร? คณะกรรมการบริษัท หรือ Board of Directors คือคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกเลือกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจสูงสุดในการดำเนินกิจการของบริษัท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คือจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่นข้อบังคับของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ความหมายของการจัดการกิจการบริษัทคือการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของ Board of Directors นั้นไม่ใช่การบริหารกิจการแต่อย่างใด หน้าที่การบริหารเป็นของ CEO และทีมผู้บริหาร หากคณะกรรมการบริษัทเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากเกินไปก็อาจทำให้คุณภาพของชุดบริหารลดลงซึ่งไม่ส่งผลดีต่อบริษัท

หน้าที่ทั่วไปของคณะกรรมการบริษัทคือ:
1. ควบคุมกิจการของบริษัท จัดตั้งกฎเกณฑ์ข้อบังคับและวัตถุประสงค์
2. คัดเลือก แต่งตั้ง ควบคุม และประเมินผลงานของผู้บริหาร
3. ร่วมตัดสินใจในเหตุการณ์ที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/feed/ 0
ตลาดหุ้น http://hoondb.com/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/ http://hoondb.com/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/#comments Wed, 28 Aug 2013 16:28:23 +0000 http://hoondb.com/?p=318 คำว่า “ตลาดหุ้น” หมายความว่าอย่างไร? ตลาดหุ้น หรือ ตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: The Stock Exchange of Thailand หรือ SET) คือตลาดศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ และวอร์แรนท์ เป็นต้น ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทต่าง ๆ ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถูกควบคุมดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. การซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ สามารถทำได้โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ดัชนีเป็นหน่วยวัดเรียกว่า (SET INDEX) คือตัวเลขที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาด มีหน่วยวัดเรียกเป็นจุด

เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยแบ่งเป็นสองเวลาคือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ได้แก่ 10 โมงถึงเที่ยงครึ่ง (10.00 – 12.30) – Morning Trading Session – และบ่าย 2 ครึ่งถึง 4 โมงครึ่ง (14.30 – 16.30) – Afternoon Trading Session – มีช่วงพักครึ่งวันเป็นเวลา 2 ชั่วโมง (Intermission) ตั้งแต่ 12:30 – 2:30

 

]]>
ความหมายของ “ตลาดหุ้น”

คำว่า “ตลาดหุ้น” หมายความว่าอย่างไร? ตลาดหุ้น หรือ ตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: The Stock Exchange of Thailand หรือ SET) คือตลาดศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ และวอร์แรนท์ เป็นต้น ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทต่าง ๆ ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถูกควบคุมดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. การซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ สามารถทำได้โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ดัชนีเป็นหน่วยวัดเรียกว่า (SET INDEX) คือตัวเลขที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาด มีหน่วยวัดเรียกเป็นจุด

เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยแบ่งเป็นสองเวลาคือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ได้แก่ 10 โมงถึงเที่ยงครึ่ง (10.00 – 12.30) – Morning Trading Session – และบ่าย 2 ครึ่งถึง 4 โมงครึ่ง (14.30 – 16.30) – Afternoon Trading Session – มีช่วงพักครึ่งวันเป็นเวลา 2 ชั่วโมง (Intermission) ตั้งแต่ 12:30 – 2:30

 

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/feed/ 0
ดัชนี SET Index http://hoondb.com/%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5-set-index/ http://hoondb.com/%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5-set-index/#comments Wed, 28 Aug 2013 16:26:32 +0000 http://hoondb.com/?p=335 คำว่า “ดัชนี SET Index” หมายความว่าอย่างไร? ดัชนี SET Index คือดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคำนวณได้จากหุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ ดัชนี SET Index เป็นการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยการเทียบมูลค่าตลาดในปัจจุบันของหลักทรัพย์ (Current Market Value) กับมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ในวันฐานของหลักทรัพย์ (Base Market Value) ซึ่งก็คือวันที่ 30 เมษายน ปี 2518 โดยมีค่าดัชนีเริ่มต้นที่ 100 จุด ใช้สูตรการคำนวณดังต่อไปนี้:

SET Index = (Current Market Value / Base Market Value) x 100

SET50: คือดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ในการแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวแรกที่มีมูลค่าตลาดสูงและมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงอย่างสม่ำเสมอเรียงตามลำดับ ใช้สูตรและวิธีการคำนวณเป็นเช่นเดียวกับการคำนวณ SET Index แต่ใช้ฐานวันที่ 16 สิงหาคม ปี 2538 และมีค่าดัชนีเริ่มต้นที่ 100 จุดเช่นเดียวกัน

SET100: เช่นเดียวกับ SET 50 แต่แสดงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 100 ตัวแรก การปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณ SET50 และ SET100 จะมีขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี

ยกตัวอย่าง: วันนี้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลงอย่างรุนแรงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยปิดตลาดที่ 1,210 จุด ลดลงกว่า 60 จุด เข้าใกล้ระดับ 1,200 จุด ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ…

]]>
ความหมายของ “ดัชนี SET Index”

คำว่า “ดัชนี SET Index” หมายความว่าอย่างไร? ดัชนี SET Index คือดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคำนวณได้จากหุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ ดัชนี SET Index เป็นการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยการเทียบมูลค่าตลาดในปัจจุบันของหลักทรัพย์ (Current Market Value) กับมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ในวันฐานของหลักทรัพย์ (Base Market Value) ซึ่งก็คือวันที่ 30 เมษายน ปี 2518 โดยมีค่าดัชนีเริ่มต้นที่ 100 จุด ใช้สูตรการคำนวณดังต่อไปนี้:

SET Index = (Current Market Value / Base Market Value) x 100

SET50: คือดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ในการแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวแรกที่มีมูลค่าตลาดสูงและมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงอย่างสม่ำเสมอเรียงตามลำดับ ใช้สูตรและวิธีการคำนวณเป็นเช่นเดียวกับการคำนวณ SET Index แต่ใช้ฐานวันที่ 16 สิงหาคม ปี 2538 และมีค่าดัชนีเริ่มต้นที่ 100 จุดเช่นเดียวกัน

SET100: เช่นเดียวกับ SET 50 แต่แสดงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 100 ตัวแรก การปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณ SET50 และ SET100 จะมีขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี

ยกตัวอย่าง: วันนี้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลงอย่างรุนแรงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยปิดตลาดที่ 1,210 จุด ลดลงกว่า 60 จุด เข้าใกล้ระดับ 1,200 จุด ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ…

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5-set-index/feed/ 0
พอร์ตหุ้น http://hoondb.com/%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/ http://hoondb.com/%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/#comments Mon, 26 Aug 2013 13:18:42 +0000 http://hoondb.com/?p=138 คำว่า “พอร์ตหุ้น” หมายความว่าอย่างไร? พอร์ตหุ้นหรือพอร์ตการลงทุน (Investment Portfolio) คือการกลุ่มของหลักทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หน่วยลงทุน, หุ้น หรือ พันธบัตร เป็นต้น พอร์ตการลงทุนในที่นี้จึงหมายถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ๆ ประเภท โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการลงทุน ซึ่งก็คือการสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้

คนทั่วไปสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (หรือที่เราเรียกกันว่า พอร์ตหุ้น) ได้กับบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) หรือตามธนาคารต่าง ๆ ที่มีส่วนของหลักทรัพย์อยู่ด้วยเช่น ธนาคารกรุงเทพ โดยทั่วไปแล้วประเภทของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ บัญชีเงินสด (Cash Account), บัญชีวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account) และ บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance Account)

]]>
ความหมายของ “พอร์ตหุ้น”

คำว่า “พอร์ตหุ้น” หมายความว่าอย่างไร? พอร์ตหุ้นหรือพอร์ตการลงทุน (Investment Portfolio) คือการกลุ่มของหลักทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หน่วยลงทุน, หุ้น หรือ พันธบัตร เป็นต้น พอร์ตการลงทุนในที่นี้จึงหมายถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ๆ ประเภท โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการลงทุน ซึ่งก็คือการสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้

คนทั่วไปสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (หรือที่เราเรียกกันว่า พอร์ตหุ้น) ได้กับบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) หรือตามธนาคารต่าง ๆ ที่มีส่วนของหลักทรัพย์อยู่ด้วยเช่น ธนาคารกรุงเทพ โดยทั่วไปแล้วประเภทของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ บัญชีเงินสด (Cash Account), บัญชีวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account) และ บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance Account)

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/feed/ 0
หุ้นสามัญ (Common Stock) http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d/ http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d/#comments Sun, 25 Aug 2013 08:37:36 +0000 http://hoondb.com/?p=175 คำว่า “หุ้นสามัญ” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นสามัญ หรือ Common Stock บางคนก็เรียกว่าหุ้นทุน คือ ตราสารทุนที่บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท ผู้ถือครองหุ้นสามัญมีสิทธิเข้าประชุมและออกคะแนนเสียงในที่ประชุม และร่วมพิจารณาตัดสินใจปัญหาสำคัญต่าง ๆ ที่ถูกนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับก็คือ เงินปันผล (Dividend) จากกำไรของบริษัทตามอัตราที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งจะได้รับหลังจากที่จ่ายปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิไปก่อนแล้ว อาจมีผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น (Capital Gain) ซึ่งไม่แน่นอนเพราะผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นอาจไม่มีการจ่ายเงินปันผลเลย และ/หรือ ราคาหุ้นตกเกิดเป็น (Capital Loss) ก็เป็นไปได้ และหากบริษัทล้มละลายหรือเลิกกิจการมีการจำหน่ายทรัพย์สิน ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิที่จะได้รับแบ่งทรัพย์สินคืนตามสัดส่วนของหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นภายหลังจากที่ได้ชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้รวมไปถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้วนแล้ว จึงจัดได้ว่าผู้ถือหุ้นสามัญจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในลำดับสุดท้ายของการได้รับส่วนที่เหลือจากการลงทุนคืน

]]>
ความหมาย หุ้นสามัญ

คำว่า “หุ้นสามัญ” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นสามัญ หรือ Common Stock บางคนก็เรียกว่าหุ้นทุน คือ ตราสารทุนที่บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท ผู้ถือครองหุ้นสามัญมีสิทธิเข้าประชุมและออกคะแนนเสียงในที่ประชุม และร่วมพิจารณาตัดสินใจปัญหาสำคัญต่าง ๆ ที่ถูกนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับก็คือ เงินปันผล (Dividend) จากกำไรของบริษัทตามอัตราที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งจะได้รับหลังจากที่จ่ายปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิไปก่อนแล้ว อาจมีผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น (Capital Gain) ซึ่งไม่แน่นอนเพราะผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นอาจไม่มีการจ่ายเงินปันผลเลย และ/หรือ ราคาหุ้นตกเกิดเป็น (Capital Loss) ก็เป็นไปได้ และหากบริษัทล้มละลายหรือเลิกกิจการมีการจำหน่ายทรัพย์สิน ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิที่จะได้รับแบ่งทรัพย์สินคืนตามสัดส่วนของหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นภายหลังจากที่ได้ชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้รวมไปถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้วนแล้ว จึงจัดได้ว่าผู้ถือหุ้นสามัญจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในลำดับสุดท้ายของการได้รับส่วนที่เหลือจากการลงทุนคืน

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d/feed/ 0
หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred Stock) http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c/ http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c/#comments Sun, 25 Aug 2013 08:37:30 +0000 http://hoondb.com/?p=280 คำว่า “หุ้นบุริมสิทธิ์” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นบุริมสิทธิ์ หรือ Preferred Stock คือตราสารทุนที่บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทในระดับที่สูงกว่าหุ้นสามัญ หมายความว่าจะมีสิทธิในการรับชำระคืนเงินทุนในกรณีบริษัทเลิกกิจการก่อนหุ้นสามัญแต่หลังจากเจ้าหนี้ หุ้นบุริมสิทธิ์คือหุ้นสามัญผสมกับความเป็นเจ้าหนี้ มีลักษณะเป็นกึ่งหนี้และกึ่งเจ้าของ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการบริหารเหมือนหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์จะได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญหากบริษัทจ่ายปันผลอีกด้วย

หุ้นบุริมสิทธิ์ หรือ Preferred Stock สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น ชนิดสะสม, ชนิดไม่สะสม, ชนิดร่วมรับ และ ชนิดไม่ร่วมรับ ซึ่งหุ้นบุริมสิทธิ์แต่ละประเภทจะมีสิทธิที่แตกต่างกันในเรื่องของอัตราการรับเงินปันผล

]]>
ความหมายของ “หุ้นบุริมสิทธิ์”

คำว่า “หุ้นบุริมสิทธิ์” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นบุริมสิทธิ์ หรือ Preferred Stock คือตราสารทุนที่บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทในระดับที่สูงกว่าหุ้นสามัญ หมายความว่าจะมีสิทธิในการรับชำระคืนเงินทุนในกรณีบริษัทเลิกกิจการก่อนหุ้นสามัญแต่หลังจากเจ้าหนี้ หุ้นบุริมสิทธิ์คือหุ้นสามัญผสมกับความเป็นเจ้าหนี้ มีลักษณะเป็นกึ่งหนี้และกึ่งเจ้าของ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการบริหารเหมือนหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์จะได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญหากบริษัทจ่ายปันผลอีกด้วย

หุ้นบุริมสิทธิ์ หรือ Preferred Stock สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น ชนิดสะสม, ชนิดไม่สะสม, ชนิดร่วมรับ และ ชนิดไม่ร่วมรับ ซึ่งหุ้นบุริมสิทธิ์แต่ละประเภทจะมีสิทธิที่แตกต่างกันในเรื่องของอัตราการรับเงินปันผล

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c/feed/ 0
หุ้น http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/ http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/#comments Fri, 23 Aug 2013 16:26:17 +0000 http://hoondb.com/?p=157 คำว่า “หุ้น” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นคือหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในส่วนหนึ่งของบริษัท ผู้ถือหุ้นจึงมีสถานะเป็นเจ้าของบริษัท โดยความเป็นเจ้าของสามารถระบุได้ด้วยจำนวนหุ้นต่อหุ้นทั้งหมด ราคาของหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ผลประกอบการของบริษัท เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วหุ้นสามาถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทคือ หุ้นสามัญ (Common Stock) และ หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred Stock)

หุ้น จัดเป็นการลงทุนพื้นฐานของเกือบทุกพอร์ตการลงทุน (Portfolio) เพราะจากอดีตที่ผ่านมา การลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนแบบอื่น ๆ เกือบทั้งหมดในระยะยาว

]]>
ความหมายของ “หุ้น”

คำว่า “หุ้น” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นคือหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในส่วนหนึ่งของบริษัท ผู้ถือหุ้นจึงมีสถานะเป็นเจ้าของบริษัท โดยความเป็นเจ้าของสามารถระบุได้ด้วยจำนวนหุ้นต่อหุ้นทั้งหมด ราคาของหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ผลประกอบการของบริษัท เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วหุ้นสามาถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทคือ หุ้นสามัญ (Common Stock) และ หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred Stock)

หุ้น จัดเป็นการลงทุนพื้นฐานของเกือบทุกพอร์ตการลงทุน (Portfolio) เพราะจากอดีตที่ผ่านมา การลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนแบบอื่น ๆ เกือบทั้งหมดในระยะยาว

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/feed/ 0