หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » Sector Analysis http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 บริการ (SERVICE) http://hoondb.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-service/ http://hoondb.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-service/#comments Mon, 16 Sep 2013 16:18:55 +0000 http://hoondb.com/?p=1072 หุ้นกลุ่มบริการ: กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในสาขาบริการที่มิใช่บริการทางการเงินหรือไม่ได้ถูกระบุเฉพาะเจาะจงให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น สามารถแบ่งได้เป็นห้าหมวดธุรกิจได้แก่ การแพทย์ (Health Care Services), สื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing), บริการเฉพาะกิจ (Professional Services), พาณิชย์ (Commerce), การท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourism & Leisure), ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)

การแพทย์ (HELTH)

ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยกรรมความงาม การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพทางกายอื่น ๆ

สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: [1] ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสื่อด้านต่าง ๆ ได้แก่ สื่อบันเทิง เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ละคร และรายการบันเทิงต่าง ๆ รวมถึงผู้ให้บริการด้านความบันเทิงอื่น ๆ เช่นโรงหนัง โรงละคร เป็นต้น, ผู้กระจายภาพและเสียงเช่นสถานีวิทยุโทรทัศน์, ผู้ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น Advertising Agency [2] ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ และผู้ผลิตหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

บริการเฉพาะกิจ (PROF)

บริษัทที่ให้บริการเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้หมวดธุรกิจใด เช่น การศึกษา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และผู้ให้บริการบำบัดของเสีย เป็นต้น หมายเหตุ: ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจจะให้บริการโดยเฉพาะแก่ธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้ เช่น ที่ปรึกษาทางอหังสาริมทรัพย์ก็ให้อยู่ในหมวดนี้

พาณิชย์ (COMM)

พิจารณาจาก 2 ปัจจัยประกอบดังนี้: ผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่งให้แก้ผู้บริโภค ทั้งที่มีหน้าร้านเป็นสถานที่จัดจำหน่าย เช่น ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาท์สโตร์ ซุปเปอร์สโตร์ ร้านสะดวกซื้อ และการขายที่ไม่มีหน้าร้าน เช่น การขายผ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์, สินค้าที่จำหน่ายต้องเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายสำหรับผู้บริโภค จะเป็นสินค้าจากหลายหมวดก็ได้

การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักชั่วคราวต่าง ๆ และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่นบริษัทนำเที่ยว, ผู้ประกอบกิจการสถานที่เพื่อการพักผ่อน สันทนาการ และทัศนศึกษา เช่น สวนสัตว์ สถานบันเทิง สถานที่ออกกำลังกาย และสนามกีฬา

ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในทุก ๆ ช่องทาง ตัวอย่างเช่น ขนส่งทางอากาศ เช่น สนามบินและสายการบิน ผู้ให้บริการขนส่งทางน้ำ เช่น ท่าเรือและบริษัทเดินเรือ ผู้ให้บริการขนส่งทางรถไฟและการขนส่งทางบกอื่น ๆ และผู้รับส่งสินค้าแบบครบวงจร (Logistics), ผู้รับฝากสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ]]>
Services

หุ้นกลุ่มบริการ: กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในสาขาบริการที่มิใช่บริการทางการเงินหรือไม่ได้ถูกระบุเฉพาะเจาะจงให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น สามารถแบ่งได้เป็นห้าหมวดธุรกิจได้แก่ การแพทย์ (Health Care Services), สื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing), บริการเฉพาะกิจ (Professional Services), พาณิชย์ (Commerce), การท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourism & Leisure), ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)


การแพทย์ (HELTH)

 • ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยกรรมความงาม การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพทางกายอื่น ๆ

สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

 • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: [1] ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสื่อด้านต่าง ๆ ได้แก่ สื่อบันเทิง เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ละคร และรายการบันเทิงต่าง ๆ รวมถึงผู้ให้บริการด้านความบันเทิงอื่น ๆ เช่นโรงหนัง โรงละคร เป็นต้น, ผู้กระจายภาพและเสียงเช่นสถานีวิทยุโทรทัศน์, ผู้ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น Advertising Agency [2] ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ และผู้ผลิตหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

บริการเฉพาะกิจ (PROF)

 • บริษัทที่ให้บริการเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้หมวดธุรกิจใด เช่น การศึกษา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และผู้ให้บริการบำบัดของเสีย เป็นต้น หมายเหตุ: ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจจะให้บริการโดยเฉพาะแก่ธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้ เช่น ที่ปรึกษาทางอหังสาริมทรัพย์ก็ให้อยู่ในหมวดนี้

พาณิชย์ (COMM)

 • พิจารณาจาก 2 ปัจจัยประกอบดังนี้: ผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่งให้แก้ผู้บริโภค ทั้งที่มีหน้าร้านเป็นสถานที่จัดจำหน่าย เช่น ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาท์สโตร์ ซุปเปอร์สโตร์ ร้านสะดวกซื้อ และการขายที่ไม่มีหน้าร้าน เช่น การขายผ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์, สินค้าที่จำหน่ายต้องเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายสำหรับผู้บริโภค จะเป็นสินค้าจากหลายหมวดก็ได้

การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

 • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักชั่วคราวต่าง ๆ และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่นบริษัทนำเที่ยว, ผู้ประกอบกิจการสถานที่เพื่อการพักผ่อน สันทนาการ และทัศนศึกษา เช่น สวนสัตว์ สถานบันเทิง สถานที่ออกกำลังกาย และสนามกีฬา

ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

 • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในทุก ๆ ช่องทาง ตัวอย่างเช่น ขนส่งทางอากาศ เช่น สนามบินและสายการบิน ผู้ให้บริการขนส่งทางน้ำ เช่น ท่าเรือและบริษัทเดินเรือ ผู้ให้บริการขนส่งทางรถไฟและการขนส่งทางบกอื่น ๆ และผู้รับส่งสินค้าแบบครบวงจร (Logistics), ผู้รับฝากสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-service/feed/ 0
เทคโนโลยี (TECH) http://hoondb.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5-tech/ http://hoondb.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5-tech/#comments Mon, 16 Sep 2013 13:16:29 +0000 http://hoondb.com/?p=1068 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี: กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขั้นต้น ขั้นกลาง หรือขั้นสุดท้าย และรวมถึงผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถแบ่งได้เป็นสองหมวดธุรกิจได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components) และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology)

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์โดยทั่วไป เช่น IC PCB และ Semiconductor, ยกเว้น ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เฉพาะในคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ดาวเทียม เคเบิล ผู้วางระบบ IT และผู้ให้บริการเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต จัดทำหรือออกแบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น, ผู้ผลิต หรือให้บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เมนเฟรม Server, ผู้ผลิต และหรือ ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยีนี้ เช่น อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมฮาร์ดแวร์ และชิ้นส่วนเฉพาะของคอมพิวเตอร์ และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ ]]>
Technology

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี: กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขั้นต้น ขั้นกลาง หรือขั้นสุดท้าย และรวมถึงผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถแบ่งได้เป็นสองหมวดธุรกิจได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components) และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology)


ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

 • ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์โดยทั่วไป เช่น IC PCB และ Semiconductor, ยกเว้น ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เฉพาะในคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

 • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ดาวเทียม เคเบิล ผู้วางระบบ IT และผู้ให้บริการเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต จัดทำหรือออกแบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น, ผู้ผลิต หรือให้บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เมนเฟรม Server, ผู้ผลิต และหรือ ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยีนี้ เช่น อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมฮาร์ดแวร์ และชิ้นส่วนเฉพาะของคอมพิวเตอร์ และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์
]]>
http://hoondb.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5-tech/feed/ 0
ทรัพยากร (RESOURC) http://hoondb.com/%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-resourc/ http://hoondb.com/%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-resourc/#comments Sun, 15 Sep 2013 08:58:13 +0000 http://hoondb.com/?p=1063 หุ้นกลุ่มทรัพยากร: กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแสวงหา หรือจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เช่น การผลิตและจัดสรรเชื้อเพลิง พลังงาน และการทำเหมืองแร่เป็นต้น สามารถแบ่งได้เป็นสองหมวดธุรกิจได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities) และ เหมืองแร่ (Mining)

พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ผลิต สำรวจ ขุดเจาะ กลั่น และตัวแทนจำหน่ายพลังงานธรรมชาติในรูปต่าง ๆ เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่นไฟฟ้า ประปา และแก๊ส

วัสดุก่อสร้าง (MINE)

ผู้สำรวจเหมืองแร่ ทำเหมืองแร่ ถลุงแร่ และตัวแทนจำหน่ายแร่โดยแร่เหล่านี้เป็นแร่ธาตุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะ แต่ไม่รวมถึงแร่ธาตุที่ให้พลังงาน ]]>
Resources

หุ้นกลุ่มทรัพยากร: กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแสวงหา หรือจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เช่น การผลิตและจัดสรรเชื้อเพลิง พลังงาน และการทำเหมืองแร่เป็นต้น สามารถแบ่งได้เป็นสองหมวดธุรกิจได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities) และ เหมืองแร่ (Mining)


พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

 • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ผลิต สำรวจ ขุดเจาะ กลั่น และตัวแทนจำหน่ายพลังงานธรรมชาติในรูปต่าง ๆ เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่นไฟฟ้า ประปา และแก๊ส

วัสดุก่อสร้าง (MINE)

 • ผู้สำรวจเหมืองแร่ ทำเหมืองแร่ ถลุงแร่ และตัวแทนจำหน่ายแร่โดยแร่เหล่านี้เป็นแร่ธาตุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะ แต่ไม่รวมถึงแร่ธาตุที่ให้พลังงาน
]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-resourc/feed/ 0
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) http://hoondb.com/%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-propcon/ http://hoondb.com/%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-propcon/#comments Sat, 14 Sep 2013 14:00:30 +0000 http://hoondb.com/?p=1055 หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง: กลุ่มผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และผู้ผู้พัฒนา สามารถแบ่งได้เป็นสามหมวดธุรกิจได้แก่ วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials), พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)

วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตกแต่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะผลิตมาจากวัสดุประเภทใดก็ตามที่ไม่ใช่เหล็ก และรวมไปถึงสุขภัณฑ์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ให้บริการก่อสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ, ผู้พัฒนา บริหาร จัดการ หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนหรือนายหน้าในการจำหน่ายและให้เช่าอหังสาริมทรัพย์, กองทุนรวมอหังสาริมทรัพย์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND)

กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินไปลงทุนในอหังสาริมทรัพย์ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงหนัง สนามบิน เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ฯลฯ รายได้ของกองทุนรวมอหังสาริมทรัพย์มาจากค่าเช่า ดอกเบี้ย และกำไรจากการซื้อขายอหังสาริมทรัพย์ ]]>
Property & Construction

หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง: กลุ่มผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และผู้ผู้พัฒนา สามารถแบ่งได้เป็นสามหมวดธุรกิจได้แก่ วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials), พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)


วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

 • ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตกแต่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะผลิตมาจากวัสดุประเภทใดก็ตามที่ไม่ใช่เหล็ก และรวมไปถึงสุขภัณฑ์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

 • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ให้บริการก่อสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ, ผู้พัฒนา บริหาร จัดการ หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนหรือนายหน้าในการจำหน่ายและให้เช่าอหังสาริมทรัพย์, กองทุนรวมอหังสาริมทรัพย์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND)

 • กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินไปลงทุนในอหังสาริมทรัพย์ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงหนัง สนามบิน เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ฯลฯ รายได้ของกองทุนรวมอหังสาริมทรัพย์มาจากค่าเช่า ดอกเบี้ย และกำไรจากการซื้อขายอหังสาริมทรัพย์
]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-propcon/feed/ 0
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) http://hoondb.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-indus/ http://hoondb.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-indus/#comments Sat, 14 Sep 2013 07:21:07 +0000 http://hoondb.com/?p=1047 หุ้นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม : กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัตถุดิบทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม สินค้าขั้นต้นหรือสินค้าขั้นกลาง เครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่นำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนตร์ สามารถแบ่งได้เป็นหกหมวดธุรกิจได้แก่ ยานยนต์ (Automotive), วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machine), กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (Paper & Printing Materials), ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals), บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และ เหล็ก (Steel)

ยานยนต์ (AUTO)

ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ผลิตหรือประกอบรถยนต์และยานยนต์ประเภทต่าง ๆ, ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ประกอบชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์, ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์, ผู้จัดจำหน่าย และศูนย์จำหน่ายรถยนต์ทั้งมือหนึ่งและมือสอง

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นจักรกลหนักหรือเบา, อุปกรณ์หรือส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่นสายไฟ หลอดไฟ ฉนวนไฟฟ้า และมอเตอร์ต่าง ๆ, วัตถุดิบที่ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมแต่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อลูมิเนียม เป็นต้น, ยกเว้น บริษัทที่ผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ได้ในเฉพาะหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่งเท่านั้น (ไม่สามารถนำไปใช้กับการผลิตสินค้าในหมวดอื่นได้เลย) ให้จัดอยู่ในหมวดธุรกิจของสินค้าขั้นปลายนั้น ๆ

กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายเยื่อกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษทุกชนิด, ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายหมึกสำหรับใช้ในการพิมพ์ต่าง ๆ (แต่ไม่รวมโรงพิมพ์ซึ่งจะจัดอยู่ในหมวด Media & Publishing)

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เม็ดและผงพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ, ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสารเคมี เคมีภัณฑ์พื้นฐาน เคมีภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช, ยกเว้น การผลิตสินค้าพลาสติกขึ้นรูปเพื่อเป็นอุปกรณ์ ชิ้นส่วน หรือเครื่องประกอบของสินค้าขั้นสุดท้าย หรือกลุ่มสินค้าใดเป็นการเฉพาะ

บรรจุภัณฑ์ (PKG)

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในหมวดธุรกิจอื่น ๆ

เหล็ก (STEEL)

ผู้ผลิต แปรรูป หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก หรือมีส่วนประกอบจากเหล็กเป็นหลัก เช่น แสตนเลสเ ป็นต้น ]]>
Industrials

หุ้นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม : กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัตถุดิบทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม สินค้าขั้นต้นหรือสินค้าขั้นกลาง เครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่นำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนตร์ สามารถแบ่งได้เป็นหกหมวดธุรกิจได้แก่ ยานยนต์ (Automotive), วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machine), กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (Paper & Printing Materials), ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals), บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และ เหล็ก (Steel)


ยานยนต์ (AUTO)

 • ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ผลิตหรือประกอบรถยนต์และยานยนต์ประเภทต่าง ๆ, ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ประกอบชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์, ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์, ผู้จัดจำหน่าย และศูนย์จำหน่ายรถยนต์ทั้งมือหนึ่งและมือสอง

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

 • ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นจักรกลหนักหรือเบา, อุปกรณ์หรือส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่นสายไฟ หลอดไฟ ฉนวนไฟฟ้า และมอเตอร์ต่าง ๆ, วัตถุดิบที่ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมแต่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อลูมิเนียม เป็นต้น, ยกเว้น บริษัทที่ผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ได้ในเฉพาะหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่งเท่านั้น (ไม่สามารถนำไปใช้กับการผลิตสินค้าในหมวดอื่นได้เลย) ให้จัดอยู่ในหมวดธุรกิจของสินค้าขั้นปลายนั้น ๆ

กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

 • ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายเยื่อกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษทุกชนิด, ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายหมึกสำหรับใช้ในการพิมพ์ต่าง ๆ (แต่ไม่รวมโรงพิมพ์ซึ่งจะจัดอยู่ในหมวด Media & Publishing)

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

 • ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เม็ดและผงพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ, ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสารเคมี เคมีภัณฑ์พื้นฐาน เคมีภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช, ยกเว้น การผลิตสินค้าพลาสติกขึ้นรูปเพื่อเป็นอุปกรณ์ ชิ้นส่วน หรือเครื่องประกอบของสินค้าขั้นสุดท้าย หรือกลุ่มสินค้าใดเป็นการเฉพาะ

บรรจุภัณฑ์ (PKG)

 • ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในหมวดธุรกิจอื่น ๆ

เหล็ก (STEEL)

 • ผู้ผลิต แปรรูป หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก หรือมีส่วนประกอบจากเหล็กเป็นหลัก เช่น แสตนเลสเ ป็นต้น
]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-indus/feed/ 0
ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) http://hoondb.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-fincial/ http://hoondb.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-fincial/#comments Sat, 14 Sep 2013 06:36:13 +0000 http://hoondb.com/?p=1044 หุ้นกลุ่มธุรกิจการเงิน: กลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัยเป็นต้น สามารถแบ่งได้เป็นสามหมวดธุรกิจได้แก่ ธนาคาร (Banking) เงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities) ประกันภัยและประกันชีวิต (Insurance)

ธนาคาร (BANK)

ผู้ที่ประกอบธุรกิจธนาคารตาม พ.ร.บ การธนาคารพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจการในลักษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ

เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทเงินทุน ลิสซิ่ง แฟกเตอริ่ง บัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อการบริโภค บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และผู้ให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ (ในกรณีของการเช่าซื้อจะต้องไม่เป็นผู้ให้บริการหรือขายสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง)

ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

ผู้ที่ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ ประกันภัย พ.ร.บ ประกันชีวิต รวมทั้งกิจการในลักษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ ]]>
Financials

หุ้นกลุ่มธุรกิจการเงิน: กลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัยเป็นต้น สามารถแบ่งได้เป็นสามหมวดธุรกิจได้แก่ ธนาคาร (Banking) เงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities) ประกันภัยและประกันชีวิต (Insurance)


ธนาคาร (BANK)

 • ผู้ที่ประกอบธุรกิจธนาคารตาม พ.ร.บ การธนาคารพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจการในลักษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ

เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

 • ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทเงินทุน ลิสซิ่ง แฟกเตอริ่ง บัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อการบริโภค บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และผู้ให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ (ในกรณีของการเช่าซื้อจะต้องไม่เป็นผู้ให้บริการหรือขายสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง)

ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

 • ผู้ที่ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ ประกันภัย พ.ร.บ ประกันชีวิต รวมทั้งกิจการในลักษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ
]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-fincial/feed/ 0
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) http://hoondb.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%84-consump/ http://hoondb.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%84-consump/#comments Fri, 13 Sep 2013 19:54:29 +0000 http://hoondb.com/?p=1021 หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค: กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าเพื่อกาอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสินค้าจำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย สามารถแบ่งได้เป็นสามหมวดธุรกิจได้แก่ แฟชั่น (Fashion) ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (Home & Office Products) และ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (Personal Products & Pharmaceuticals)

แฟชั่น (FASHION)

ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ผลิต ออกแบบ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าดังต่อไปนี้: เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องหนัง และกระเป๋า, ผู้เจียรในและแปรรูปอัญมณี และเครื่องประดับต่าง ๆ, ผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมนี้ เช่นผู้ผลิตเส้นใย เส้นด้าย และฟอกหนังเป็นต้น

ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือน หรือสำนักงานดังต่อไปนี้: ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายของใช้ในครัวเรือน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งบ้าน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น และเครื่องครัวเป็นต้น, ตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานและบ้านเช่น โทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องถ่ายเอกสาร, ผู้ผลิตของใช้สำนักงาน เช่น ปากกา เครื่องเขียน และแฟ้มเอกสารต่าง ๆ

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและผู้ผลิตเพื่อการอุปโภคส่วนตัวต่าง ๆ เช่นเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ น้ำหอม ผ้าอ้อม และกระดาษชำระ, ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายยา เครื่องมือแพทย์ และสินค้าที่ใช้ Biotechnology ต่าง ๆ ]]>
Consumer Products

หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค: กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าเพื่อกาอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสินค้าจำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย สามารถแบ่งได้เป็นสามหมวดธุรกิจได้แก่ แฟชั่น (Fashion) ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (Home & Office Products) และ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (Personal Products & Pharmaceuticals)


แฟชั่น (FASHION)

 • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ผลิต ออกแบบ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าดังต่อไปนี้: เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องหนัง และกระเป๋า, ผู้เจียรในและแปรรูปอัญมณี และเครื่องประดับต่าง ๆ, ผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมนี้ เช่นผู้ผลิตเส้นใย เส้นด้าย และฟอกหนังเป็นต้น

ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

 • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือน หรือสำนักงานดังต่อไปนี้: ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายของใช้ในครัวเรือน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งบ้าน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น และเครื่องครัวเป็นต้น, ตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานและบ้านเช่น โทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องถ่ายเอกสาร, ผู้ผลิตของใช้สำนักงาน เช่น ปากกา เครื่องเขียน และแฟ้มเอกสารต่าง ๆ

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

 • ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและผู้ผลิตเพื่อการอุปโภคส่วนตัวต่าง ๆ เช่นเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ น้ำหอม ผ้าอ้อม และกระดาษชำระ, ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายยา เครื่องมือแพทย์ และสินค้าที่ใช้ Biotechnology ต่าง ๆ
]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%84%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%84-consump/feed/ 0
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) http://hoondb.com/agro-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ http://hoondb.com/agro-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/#comments Fri, 13 Sep 2013 17:08:28 +0000 http://hoondb.com/?p=1005 หุ้นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร: กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก ทำป่าไม้ ทำปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สามารถแบ่งได้เป็นสองหมวดธุรกิจได้แก่ ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) และ อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)

ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

ธุรกิจที่ทำการเพาะปลูก ทำการปศุสัตว์ ทำการประมง ทำป่าไม้ การแปรรูป การชำแหละและเก็บรักษาสินค้าเกษตร รวมถึงตัวแทนจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ยกเว้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชที่เป็นเคมีภัณฑ์และกิจการที่เกี่ยวข้องกับเส้นใย

อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

ผู้ผลิตอาหารโดยแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ตัวแทนจำหน่ายอาหาร และรวมถึงผู้ผลิตเครื่องดื่มต่าง ๆ ]]>
Agro & Food Industry

หุ้นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร: กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก ทำป่าไม้ ทำปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สามารถแบ่งได้เป็นสองหมวดธุรกิจได้แก่ ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) และ อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)


ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

 • ธุรกิจที่ทำการเพาะปลูก ทำการปศุสัตว์ ทำการประมง ทำป่าไม้ การแปรรูป การชำแหละและเก็บรักษาสินค้าเกษตร รวมถึงตัวแทนจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
 • ยกเว้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชที่เป็นเคมีภัณฑ์และกิจการที่เกี่ยวข้องกับเส้นใย

อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

 • ผู้ผลิตอาหารโดยแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ตัวแทนจำหน่ายอาหาร และรวมถึงผู้ผลิตเครื่องดื่มต่าง ๆ
]]>
http://hoondb.com/agro-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/feed/ 0