หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » อย่าขายหมู http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 Capital Gain http://hoondb.com/capital-gain/ http://hoondb.com/capital-gain/#comments Sat, 24 Aug 2013 13:30:58 +0000 http://hoondb.com/?p=227 คำว่า “Capital Gain” หมายความว่าอย่างไร? Capital Gain หรือ ผลกำไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ คือรูปแบบของกำไรที่ได้มาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า เกิดเป็นกำไรส่วนเกินของทุน กำไรที่ได้จาก Captial gain ถูกเรียกเก็บภาษีในบางประเทศ (Capital gains tax) ส่วนในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการเรียกเก็บเฉพาะเงินได้จากการขาย หรือโอนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนในกรณีที่เป็นการขายหรือโอนหลักทรัพย์นอกตลาด ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่อยู่ในประเทศไทยถึง 180 วันในปีภาษีจะต้องเสียภาษีโดยถูกหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีก้าวหน้า และต้องนำเงินได้ไปรวมคำนวณตอนสิ้นปี Captial Gain มีความหมายตรงข้ามกับ Capital Loss

Capital Gain = (ราคาล่าสุด – ราคาเริ่มต้น) / ราคาเริ่มต้น

ยกตัวอย่างการคำนวณ Capital Gain

สมมุติว่าคุณได้ซื้อหุ้นบริษัท ABC เมื่อปีที่แล้วที่ราคา 100 บาท เป็นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งหมด 10,000,000 บาท หนึ่งปีผ่านไป หุ้น ABC ที่คุณถืออยู่ได้ปรับตัวสูงขึ้น มีราคาอยู่ที่ 130 บาท คุณเลยตัดสินใจขายหุ้นทั้งหมดทิ้งเพื่อทำกำไร และได้รับเงินกลับมา 100,000 x 130 = 13,000,000 บาท สรุปว่าคุณได้ผลกำไรส่วนต่างจากราคาหุ้น หรือที่เรียกกันว่า Capital Gain ทั้งหมด 3 ล้านบาท คิดเป็น (130 – 100) / 100 = 0.3 หรือ 30%

]]>
ความหมาย Capital Gain

คำว่า “Capital Gain” หมายความว่าอย่างไร? Capital Gain หรือ ผลกำไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ คือรูปแบบของกำไรที่ได้มาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า เกิดเป็นกำไรส่วนเกินของทุน กำไรที่ได้จาก Captial gain ถูกเรียกเก็บภาษีในบางประเทศ (Capital gains tax) ส่วนในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการเรียกเก็บเฉพาะเงินได้จากการขาย หรือโอนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนในกรณีที่เป็นการขายหรือโอนหลักทรัพย์นอกตลาด ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่อยู่ในประเทศไทยถึง 180 วันในปีภาษีจะต้องเสียภาษีโดยถูกหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีก้าวหน้า และต้องนำเงินได้ไปรวมคำนวณตอนสิ้นปี Captial Gain มีความหมายตรงข้ามกับ Capital Loss

Capital Gain = (ราคาล่าสุด – ราคาเริ่มต้น) / ราคาเริ่มต้น

ยกตัวอย่างการคำนวณ Capital Gain

สมมุติว่าคุณได้ซื้อหุ้นบริษัท ABC เมื่อปีที่แล้วที่ราคา 100 บาท เป็นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งหมด 10,000,000 บาท หนึ่งปีผ่านไป หุ้น ABC ที่คุณถืออยู่ได้ปรับตัวสูงขึ้น มีราคาอยู่ที่ 130 บาท คุณเลยตัดสินใจขายหุ้นทั้งหมดทิ้งเพื่อทำกำไร และได้รับเงินกลับมา 100,000 x 130 = 13,000,000 บาท สรุปว่าคุณได้ผลกำไรส่วนต่างจากราคาหุ้น หรือที่เรียกกันว่า Capital Gain ทั้งหมด 3 ล้านบาท คิดเป็น (130 – 100) / 100 = 0.3 หรือ 30%

]]>
http://hoondb.com/capital-gain/feed/ 0
ขายหมู http://hoondb.com/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9/ http://hoondb.com/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9/#comments Wed, 21 Aug 2013 13:36:49 +0000 http://hoondb.com/?p=7 คำว่า “ขายหมู” หมายความว่าอย่างไร? ขายหมูคือการที่ผู้ถือหุ้นได้ขายหุ้นที่ตัวเองถืออยู่เพื่อทำกำไร แต่แล้วหุ้นที่ขายไปกลับมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นกว่าตอนที่ขายไปเรื่อย ๆ ทำให้ได้กำไรน้อยกว่าที่สมควรจะได้ นั่นหมายความว่าหากถือหุ้นต่อไปโดยที่ยังไม่ขายจะทำให้มีกำไรมากกว่าเดิมเยอะ หรือเรียกได้ว่าขายหุ้นไปในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าของมัน เปรียบเทียบได้กับการขายหมูตัวเล็ก ๆ หากเก็บไว้เจ้าหมูที่เลี้ยงก็จะเติบโตอ้วนท้วนสมบูรณ์ และสามรถขายไปได้ในราคาที่ดีกว่า

ดังนั้นการ ขายหมู จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง อย่าขายหมู! ห้ามขายหมู! แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะเราไม่สามารถมั่นใจอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกว่าหุ้นที่เราถืออยู่ จะเติบโตกลายเป็นหมูตัวใหญ่ๆ เนื้อเยอะๆ ขายได้ราคางามๆ ในอนาคตได้หรือเปล่า

ยกตัวอย่างการใช้งาน: นายเอตัดสินใจขายหุ้น XXX ไปในราคา 18 บาท แต่หลังจากนั้นเพียงไม่นานราคา หุ้น XXX ได้พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 20 บาท สรุปได้ว่า นายเอขายหมู

]]>
“ขายหมู” เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการขายหุ้น…

คำว่า “ขายหมู” หมายความว่าอย่างไร? ขายหมูคือการที่ผู้ถือหุ้นได้ขายหุ้นที่ตัวเองถืออยู่เพื่อทำกำไร แต่แล้วหุ้นที่ขายไปกลับมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นกว่าตอนที่ขายไปเรื่อย ๆ ทำให้ได้กำไรน้อยกว่าที่สมควรจะได้ นั่นหมายความว่าหากถือหุ้นต่อไปโดยที่ยังไม่ขายจะทำให้มีกำไรมากกว่าเดิมเยอะ หรือเรียกได้ว่าขายหุ้นไปในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าของมัน เปรียบเทียบได้กับการขายหมูตัวเล็ก ๆ หากเก็บไว้เจ้าหมูที่เลี้ยงก็จะเติบโตอ้วนท้วนสมบูรณ์ และสามรถขายไปได้ในราคาที่ดีกว่า

ดังนั้นการ ขายหมู จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง อย่าขายหมู! ห้ามขายหมู! แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะเราไม่สามารถมั่นใจอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกว่าหุ้นที่เราถืออยู่ จะเติบโตกลายเป็นหมูตัวใหญ่ๆ เนื้อเยอะๆ ขายได้ราคางามๆ ในอนาคตได้หรือเปล่า

ยกตัวอย่างการใช้งาน: นายเอตัดสินใจขายหุ้น XXX ไปในราคา 18 บาท แต่หลังจากนั้นเพียงไม่นานราคา หุ้น XXX ได้พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 20 บาท สรุปได้ว่า นายเอขายหมู

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9/feed/ 0