Speculative Stock (หุ้นเก็งกำไร)


ความหมาย “Speculative Stock”

คำว่า “Speculative Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นเก็งกำไร คืออะไร? หุ้นเก็งกำไร หรือ Speculative Stock คือ หุ้นที่มีความเสี่ยงสูง กำไรของหุ้นประเภทนี้จะมีความไม่แน่นอนสูง ไม่มั่นคง การวิ่งของราคามีความผันผวนมาก โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ซื้อหุ้นประเภท Speculative Stock จะเป็นผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้มาก และอาจมีสมมุติฐานที่ตั้งอยู่บนความเชื่อหรือความคาดหวังว่าราคาหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นโดยไม่มีบทวิเคราะห์มารองรับ การซื้อขายหุ้นประเภทนี้จึงเป็นการทำเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น – Penny Stock หรือ หุ้นไม่เต็มบาท คือ หุ้นที่มีราคาถูกมาก สามารถจัดได้ว่าเป็น Speculative Stock (หุ้นเก็งกำไร) เหมือนกัน