Simple Moving Average – SMA


Simple Moving Average คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลโดยให้น้ำหนักเท่า ๆ กันจากช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ เราสามารถคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Simple Moving Average ได้ด้วยสูตรดังต่อไปนี้: (ราคา1 + ราคา2 + ราคา3 + ราคา4 + … + ราคา n) / n

ด้านล่างนี้คือกราฟรายวันของหุ้น TRUE จากโปรแกรม Aspen โดยเส้นสีน้ำเงินที่พาดทับอยู่บนแท่งเทียนก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ SMA 5 ส่วนเส้นสีดำคือ SMA 20 นั่นเอง จะเห็นได้ว่ายิ่งช่วงเวลานานมากเท่าไร การตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของราคาก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้น

sma-คืออะไร-1

ตัวอย่างการคำนวณ Simple Moving Average

สมมุติว่าเราใช้เส้น Simple Moving Average – 5 period (SMA 5) บนกราฟ 1 วัน ราคาย้อนหลัง 5 วันจะถูกนำมาคำนวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยของวัน 5 วันล่าสุด และเมื่อนำค่าเฉลี่ยของแต่ละวันมาต่อเชื่อมกันเราก็จะได้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และหากเราเปลี่ยนจากกราฟ 1 วันให้เป็นกราฟ 60 นาที ราคาย้อนหลัง 5 ชั่วโมง (300 นาที) ก็จะถูกนำมาคำนวณเพื่อหาค่าเฉลี่ย ตารางด้านล่างแสดงราคาหุ้น True ของช่วงเวลา 1 วัน และ 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา 1 วัน 60 นาที
1 9.05 9.05
2 9.05 9.05
3 9.2 9.1
4 8.75 9.1
5 8.8 9.1
ผลรวม 44.85 45.4
ค่าเฉลี่ย 8.97 (5 วัน)
9.08 (300 นาที)