การขายชอร์ต – Short Sale


ขายชอร์ต คืออะไร?

การขายชอร์ต หรือ short sale หมายถึง การขายหุ้นที่ไม่ได้มีครอบครองอยู่ หรือขายหุ้นที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตั้งใจว่าจะซื้อหุ้นนั้นกลับคืนมาในอนาคตนั่นเอง โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นด้วยความคาดหวังว่าราคาของหุ้นจะเพิ่มสูงขึ้นและสามารถขายทำกำไรได้ แต่หากนักลงทุนคาดว่าราคาหุ้นจะลดลง ก็สามารถทำการ ขายชอร์ต หรือว่ายืมหุ้นของผู้อื่นมาขายออกไปก่อนโดยคาดหวังว่าราคาหุ้นจะลดลงเพื่อที่ตัวเองจะได้ซื้อคืนกลับมาในราคาที่ถูกกว่าเดิม

การทำกำไรจากการขายชอร์ต คือ ขายแพง ซื้อถูก ซึ่งก็คล้าย ๆ กับการ ซื้อถูก ขายแพง ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนขายชอร์ตหุ้น A เป็นจำนวน 10,000 หุ้น ที่ราคา 100 บาทต่อหุ้น และในเวลาต่อมาหุ้น A ราคาลดลงเหลือ 80 บาท นักลงทุนก็ทำการปิดสถานะชอร์ต ซื้อหุ้น A คืนที่ราคา 80 บาทต่อหุ้น ทำกำไรไปได้ 200,000 บาท หักด้วยค่ายืมหลักทรัพย์จากการขายชอร์ต