Market Sentiment


ความหมาย Market Sentiment

Market Sentiment หรือ อารมณ์ตลาด คืออารมณ์ของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นทั้งตลาดโดยรวม ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดโดยมีผลพวงมาจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ตัวเลขเศรษฐกิจ หรือ ข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้น ยกตัวอย่าง ถ้าตลาดบวกแรงก็เรียกได้ว่าเป็นเป็น Bullish Market Sentiment ในทางกลับกัน ถ้าตลาดลบแรงก็เป็น Bearish Market Sentiment

Market Sentiment หรือ อารมณ์ตลาด จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้นเคลื่อนไหห่างออกไปจาก มูลค่าพื้นฐาน ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาวะ Overvalued หรือ Undervalued โดยส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนมักให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ในขณะที่นักเก็งกำไรดูกราฟและอารมณ์ตลาดเป็นหลัก