Market Order


คำสั่ง Market Order

Market Order คืออะไร? Market Order คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Market Order เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ที่ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น กล่าวคือ ใช้คำสั่ง Market Order เพื่อซื้อทันทีที่ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือ ใช้คำสั่ง Market Order เพื่อขายทันทีที่ราคาเสนอซื้อสูงสุด นั่นหมายความว่าคำสั่ง Market Order จะถูกจับคู่ทันทีหากมีฝ่ายตรงข้ามรอจับคู่อยู่ ไม่สามารถยกเลิกได้ แต่หากไม่สามารถจับคู่ได้หมดทั้งจำนวน คำสั่ง Market Order ก็จะถูกยกเลิกตามจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปโดยอัตโนมัติ


ยกตัวอย่าง: หากเราส่งคำสั่งประเภท Market Order ซื้อหุ้นจำนวน 3,000 หุ้น ระบบจะทำการจับคู่ซื้อขายทันทีที่ราคาที่ดีที่สุด ซึ่งก็คือ 100 บาทเป็นจำนวน 1,000 หุ้น และ 102 บาทเป็นจำนวน 1,500 หุ้น สรุปเราจะได้มาทั้งหมด 2,500 หุ้น ดังนั้นเราจะเหลือ 500 หุ้นที่ไม่สามารถจับคู่ได้ ระบบก็จะทำการยกเลิกคำสั่ง 500 หุ้นที่เหลือไปโดยอัตโนมัติ

ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น
100 1,000
102 1,500

ข้อควรระวัง: เนื่องจากคำสั่ง MP คือการซื้อ/ขายทุกราคาโดยทันที เราจึงไม่ควรใช้คำสั่งนี้กับหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำ เพราะอาจทำให้ได้ราคาที่ผิดเพี้ยนไปจากปัจจุบันไปมาก ควรใช้เป็น Limit Order ธรรมดาเพื่อจำกัดราคาแทน รูปด้านล่างเป็นกราฟรายนาทีของ CBG-F (16:29 21/11/2014) สามารถสังเกตได้ว่ามีแรงเทขายออกมา 230,000 หุ้น ก่อนตลาดเข้าช่วง Pre-Close เพียง 1 นาที และจับคู่ได้ลงไปถึง 1 บาทถ้วนจาก 32 บาท เนื่องจากมีคนตั้ง Bid รอไว้ต่ำมาก ส่งผลให้ราคาปิดวันนั้นลบมากถึง 96% งานนี้คนขายขาดทุนไปร่วม 6 ล้านภายในพริบตา ตลาดหลักทรัพย์ออกมาแถลงระบบการซื้อขายเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขคำสั่งซื้อขายดังกล่าวแน่นอน

cbg-f