บัญชีมาร์จิ้น (Margin Account)


ความหมาย บัญชีมาร์จิ้น

บัญชีมาร์จิ้น (Margin Account) หรือ บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Account) คือประเภทของบัญชีที่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้ (ต้องจ่ายดอกเบี้ย) และต้องมีเงินสดหรือหุ้นวางไว้เป็นหลักประกัน (Initial Margin) โดยวงเงินที่กู้ยืมได้สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปตามที่ราคาหุ้นที่วางเป็นประกันไว้ และหากราคาหุ้นลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (Margin Call) บริษัทหลักทรัพย์สามารถบังคับให้วางหลักประกันหรือเรียกเงินสดเพิ่ม หรือบังคับขาย (Force Sell) หุ้นที่วางเป็นหลักประกันไว้เพื่อรักษาอัตรามาร์จิ้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (Maintenance Margin)


Initial Margin Requirement

Initial Margin Requirement คือหลักประกันเริ่มต้น นักลงทุนต้องนำเงินหลักประกันมาวางก่อนที่ส่งคำสั่งซื้อหรือเปิดสถานะได้ ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ จะเห็นได้ว่า Margin = เงินทุน/สินทรัพย์ หากสินทรัพย์ตกลง (หุ้นราคาตก) จะส่งผลให้เงินทุนมีน้อยลง ตามตัวอย่างด้านล่างคือราคาหุ้นตกลง 20,000 บาท ทำให้สินทรัพย์เหลือแค่ 80,000 บาท จาก 100,000 บาท ส่งผลให้ Margin ลดลงเหลือ 37.50%

สินทรัพย์ หนี้สินและทุน Margin
100,000 เงินกู้ 50,000
เงินทุน 50,000 50%
80,000 เงินกู้ 50,000
เงินทุน 30,000 37.50%

Maintenance Margin

Maintenance Margin คือมาร์จิ้นขั้นต่ำที่นักลงทุนต้องรักษาไว้ สมมุติว่าตามตัวอย่างด้านบน ราคาสินทรัพย์ตกลงมาเหลือ 40,000 บาท นั่นหมายความว่าเงินในส่วนของนักลงทุนได้หายไป 60,000 บาท (50,000 + 10,000) มากกว่าเงินทุนในตอนแรกเป็นจำนวน 10,000 บาท ทำให้ค่ามาร์จิ้นติดลบ 25% (-10,000/40,000 = -0.25) ซึ่งในส่วนนี้เป็นเงินกู้จากโบรกเกอร์!! ในความเป็นจริงแล้วหากมูลค่าหุ้นลดลงไปมากเกินกว่า Maintenance Margin (35%) นักลงทุนจะถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) หรือถูกบังคับขายหาก Margin ลดลงเหลือ 25% (Force Sell)

ในตัวอย่างด้านบน: 0.25 = x/100,000 ; x = 25,000 บาท นั่นหมายความว่านักลงทุนจะถูก Force Sell หากเงินทุนของตัวเองลดลงเหลือ 25,000 บาท หรือราคาสินทรัพย์ลดลงเหลือ 75,000 บาท [100,000 – (50,000 – 25,000)] [สินทรัพย์ – (เงินทุนเริ่มแรก – x)]