KAMART – บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น KAMART
ชื่อบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
Karmarts PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
เข้าซื้อขายวันแรก 17 ม.ค. 2538

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

karmart_logoบริษัทประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ความงาม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอื่น ๆ อีกมากมายภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ จากหลายประเทศ อาทิ เกาหลี ฮ่องกง เวียดนาม ไต้หวัน และ จีน เป็นต้น