IVL – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น IVL
ชื่อบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
Indorama Ventures PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
เข้าซื้อขายวันแรก 05 ก.พ. 2553

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ivl_logoบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ (Polyester) แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตเส้นด้ายขนสัตว์ระดับโลก โดยธุรกิจหลักของบริษัทคือ PET (เม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์), EO/EG (PEO, MG, DEG, TEG), Fibers & Yarns, PTA (กรดเทเรพาธิคบริสุทธ์) และธุรกิจเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool)