INOX – บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น INOX
ชื่อบริษัท บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
POSCO-Thainox PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก
เข้าซื้อขายวันแรก 14 ธ.ค. 2547

บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)

inox_logoบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กชั้นนำของโลก จากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อิตาลี และไทย ในวันที่ 21 กันยายน 2554 บริษัทฯ ได้รับการผสานกำลังเข้าเป็นครอบครัวของโกลบอลโพสโค ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและสเตนเลสที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ดำเนินการผลิตและการตลาดต่อเนื่องมา โพสโคได้ให้การสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันและประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจแก่โพสโค-ไทยน๊อคซ์ เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การเติบโตและครอบครองส่วนแบ่งการตลาดสเตนเลสรีดเย็นภายในประเทศสูงสุด และก้าวสู่ผู้นำอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยผลิตภัณฑ์สเตนเลสหลากหลายเกรด การตอบสนองการใช้งานไปยังภาคการผลิตและการใช้งานต่างๆ และดำเนินการผลิตอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้เครือข่ายการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง ยังส่งเสริมให้สเตนเลสคุณภาพชั้นเยี่ยมของโพสโค-ไทยน๊อคซ์เติบโตในตลาดโลกได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น