INET – บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น INET
ชื่อบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Internet Thailand PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าซื้อขายวันแรก 14 พ.ย. 2544

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

inet_logoบริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วที่หลากหลาย (Internet Access) มีพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ทำให้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตนี้สามารถเชื่อมต่อได้ผ่านทุกช่องทางสื่อสาร ได้แก่ เชื่อมผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สายวงจรเช่า (Leased Line) โครงข่าย MetroLAN ที่เชื่อมโยงเครือข่ายภายในสำนักงานบนอาคารชั้นนำใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยความเร็วตั้งแต่ 10 Mbps บนโครงข่าย Fiber Optic ขนาด 10 Gbps. บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและเสถียรภาพสูง มีการบริหาร Bandwidth ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานแบบ Real Time ได้ตลอดเวลา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ส่งผลให้บริการได้รับการยอมรับและเลือกใช้งานจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลายองค์กร บริษํทยังมีบริการอื่น ๆ เช่น บริการ Internet Data Center (IDC), บริการ Cloud Services, บริการ EDC Network Service และ บริการ Software Services เป็นต้น