IHL – บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น IHL
ชื่อบริษัท บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
Interhides PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
เข้าซื้อขายวันแรก 22 ธ.ค. 2548

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

ihl_logoบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ โดยใช้หนังโคและหนังกระบือในการผลิตหนังผืนสำเร็จรูปที่ผ่านกรรมวิธีฟอกย้อม นำมาตัดและเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจรของบริษัทฯ เป็นการดำเนินงานตามคำสั่งของลูกค้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มหลักได้แก่ หนังผืนสำเร็จรูป ชิ้นงานหนังตัด หนังหุ้มเบาะรถยนต์ หนังที่ตัดและร้อยเป็นพวงมาลัยและกระปุกเกียร์ บริการรับพ่นสี บริการรับฟอกหนัง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น รองเท้า กระเป๋า และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น