HFT – บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น HFT
ชื่อบริษัท บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Hwa Fong Rubber (Thailand) PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
เข้าซื้อขายวันแรก 15 ธ.ค. 2546

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

hft_logoบริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผิตและจำหน่ายยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก ได้แก่ รถเข็น รถยก รถกอล์ฟ และรถที่ใช้วิ่งไต่เขา-ชายหาด (ATV) เป็นต้น โดยมี HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไต้หวัน บริษัทได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายการตลาดจากบริษัทแม่เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า DURO, Q-UICK และ DUNLOP ซึ่งเป็นของบริษัท Sumitomo Rubber ประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทแม่