Head and Shoulders


Head and Shoulders

Head and Shoulders ถ้าให้แปลกันตรง ๆ เลยก็คือ “หัวกับไหล่” เป็นหนึ่งใน Reversal Patterns ที่เรียกได้ว่ามีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง โดยลักษณะที่สำคัญของ Head and Shoulders จะประกอบไปด้วย 3 ยอด ได้แก่ (1) ไหล่ซ้าย (2) หัว และ (3) ไหล่ขวา โดยส่วนหัวจะต้องเป็นยอดที่สูงที่สุด และแน่นอนว่าต้องมีไหล่ครบทั้งสองข้างด้วย ในหลาย ๆ ครั้ง Head and Shoulders อาจมีไหล่ย่อย ๆ เราเรียกแพทเทิร์นแบบนี้ว่า Complex Head and Shoulders

Head and Shoulder Top3 Hoondb

Neckline

Neckline คือแนวรับของ Head and Shoulders ซึ่งเป็นการตีเส้นผ่านฐานของ “ไหล่ซ้าย-หัว” และ “หัว-ไหล่ขวา” โดยไม่จำเป็นต้องตีให้เป็นแนวราบเพียงอย่างเดียว กล่าวคือ อาจเป็นเส้นที่มีความชันก็ได้หากฐานทั้งสองมีความลึกที่ไม่เท่ากัน (up/down-sloping neckline) โดยการฟอร์มรูปแบบ Head and Shoulders จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่าราคาจะสามารถวิ่งทะลุ Neckline ไปได้อย่างชัดเจน (เรียกว่า Breakout) โดยในเบื้องต้นแล้วอาจใช้ 3% เป็นเกณฑ์เพื่อยืนยันการกลับตัวของเทรนด์

False moves เกิดขึ้นได้เสมอ – เมื่อราคาวิ่งทะลุ Neckline ไปแล้วอย่างเห็นได้ชัด แต่กลับไม่เป็นไปตามทิศทางที่คาดหมายไว้ ซึ่งโดยมากแล้วมักเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวัง

Head and Shoulders Top/Bottom

รูปที่เห็นด้านบนคือ Head and Shoulders Top ในทางกลับกัน เราเรียก Head and Shoulders ที่กลับหัวกลับหางว่า Head and Shoulders Bottom (Inverted Head and Shoulders) ซึ่งเป็นการกลับตัวขึ้นจากแนวโน้มขาลง (Downtrend) โดยไม่ว่าจะเป็น Top หรือ Bottom ต่างก็มีลักษณะที่สำคัญเหมือนกันตามที่กล่าวไว้ด้านบน จะแตกต่างกันก็เพียงลักษณะของปริมาณการซื้อขาย..

Head and Shoulder Bottom Hoondb

Complex Head and Shoulders

Complex Head and Shoulders มีลักษณะเหมือน Head and Shoulders แบบปกติเลย คือมีหัว มีไหล่ เพียงแต่อาจมีไหล่ซ้าย ไหล่ขวา ส่วนหัว หรือทั้งหมดเพิ่มขึ้นมาอีก โดยไม่จำเป็นว่ายอดที่เพิ่มขึ้นมาจะต้องมีความสูงในระดับเดียวกัน กล่าวคือ เป็น Head and Shoulders ที่มีรูปแบบซับซ้อน

Target

ระยะเป้าหมายของ Head and Shoulders ไม่ว่าจะเป็น Top หรือ ฺBottom คือให้วัดจากยอด (Head) ไปจนถึง Neckline ซึ่งระยะดังกล่าวจะเป็นเป้าหมายขั้นต่ำของการกลับตัวโดยวัดจากไหล่ขวา ตรงจุดที่ราคาทะลุ Neckline

Volume

Head and Shoulders Top: (1) Volume หรือ ปริมาณการซื้อขาย ในช่วงไหล่ซ้าย (Left Shoulder) จะมีเยอะมาก ก่อนที่จะลดระดับลงไปพร้อม ๆ กับราคา (2) Volume กลับมาเยอะขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ราคาทะยานขึ้นทำยอดส่วนหัว (Head) แล้วลดระดับลงไปพร้อม ๆ กับราคาที่มุ่งหน้าเพื่อหา Neckline (3) หากราคาไม่สามารถทำยอดที่สูงกว่าก่อนหน้านี้ได้ ก็จะกลายเป็นไหล่ขวา (Righ Shoulder) ไปโดยปริยาย แต่ในครั้งนี้มี Volume น้อยกว่าทั้งไหล่ซ้ายและส่วนหัว

Head and Shoulders Bottom: จุดที่น่าสังเกตคือช่วงไหล่ขวาซึ่งควรมี Volume มากกว่าปกติเพื่อเป็นการยืนยัน