Hammer & Hanging Man


Hammer และ Hanging Man คือ รูปแบบของแท่งเทียน (Candlesticks pattern) โดยแท่งเทียนทั้งสองแบบมีรูปร่างเหมือนกันเป๊ะ ๆ แต่ว่ามีความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้านี้ Hammer และ Hanging Man มีช่วงลำตัวที่ค่อนข้างแคบและมีไส้เทียนลากยาวออกมาไปทางด้านล่าง ด้านบนอาจมีไส้เทียนสั้น ๆ หรือไม่มีก็ได้

hammer hangingman


Hammer

ในระหว่างที่ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง การเกิดขึ้นของแท่งเทียน Hammer เป็นสัญญานบ่งชี้ว่าราคาใกล้ถึงจุดต่ำสุดและเตรียมพร้อมกลับตัวขึ้นในไม่ช้า ไส้เทียนที่ยื่นออกมาด้านล่างแสดงให้เห็นว่าฝ่ายขายได้พยามกดราคาให้ต่ำลง แต่ฝั่งผู้ซื้อสามารถต้านไว้ได้และดันราคาปิดให้กลับมาใกล้เคียงกับราคาเปิด อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าเราควรเข้าซื้อโดยทันทีหากเห็นแท่ง Hammer ในระหว่างขาลง แต่ควรดูสัญญานอื่น ๆ เพื่อยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มด้วย

hammer


Hanging Man

ในระหว่างที่ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น การเกิดขึ้นของแท่งเทียน Hanging Man เป็นสัญญานบ่งชี้ว่าราคาใกล้ถึงจุดสูงสุดและเตรียมพร้อมกลับตัวลงในไม่ช้า ไส้เทียนที่ยื่นออกมาด้านล่างแสดงให้เห็นว่าฝ่ายขายได้พยามกดราคาให้ต่ำลง แต่ฝั่งผู้ซื้อสามารถต้านไว้ได้และดันราคาปิดให้กลับมาใกล้เคียงกับราคาเปิด สามารถตีความได้ว่าฝั่งผู้ซื้อเริ่มอ่อนแรงลง โมเมนตั้มที่เป็นปัจจัยในการดันหุ้นขึ้นได้หมดไป อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าเราควรรีบขายโดยทันทีหากเห็นแท่ง Hanging Man ในระหว่างขาขึ้น แต่ควรดูสัญญานอื่น ๆ เพื่อยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มด้วย

hanging man


จุดสังเกตแท่ง Hammer และ Hanging Man

  • มีไส้เทียนด้านล่างยาวเป็น 2 – 3 เท่าของส่วนลำตัว
  • ด้านบนอาจมีไส้เทียนสั้น ๆ หรือไม่มีก็ได้
  • ลำตัวของแท่งเทียนอยู่ช่วงบน ๆ ของช่วงราคา
  • สีของแท่งเทียนไม่มีความสำคัญมากซักเท่าไหร่