Growth Stock (หุ้นเติบโต)


ความหมาย “หุ้นเติบโต”

คำว่า “Growth Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นเติบโต คืออะไร? หุ้นเติบโตคือหุ้นของบริษัทที่คาดว่าน่าจะมีผลกำไรเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปของกลุ่มอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นหุ้นของบริษัทที่กำลังเติบโตและมีผลการดำเนินงานโดดเด่น โดยทั่วไปแล้ว หุ้นเติบโต (Growth stock) มักจะไม่จ่ายเงินปันผล หรือจ่ายในอัตราที่ต่ำ เพราะว่ามีนโยบายในการนำผลกำไรไปลงทุนขยายกิจการต่อ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีส่วนใหญ่สามารถจัดได้ว่าเป็นหุ้นเติบโต

Growth Stock (หุ้นเติบโต) มักมีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ สิทธิบัตรต่างๆ การขยายกิจการไปต่างประเทศ เป็นต้น ความได้เปรียบจากคู่แข่งเหล่านี้ส่งผลให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ราคาตลาดของหุ้นเติบโตจึงมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าหุ้นตัวอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่นค่า P/E Ratio หรือ P/BV ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด นักลงทุนอาจต้องแบกรับความเสี่ยงหากอัตราการเติบโตนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้

แม้ว่าหุ้นเติบโตส่วนใหญ่จะมีราคาที่สูง แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นราคาที่แพงเสมอไป (ราคาสูงไม่เท่ากับราคาแพง!) การวิเคราะห์หาราคาหุ้นที่เหมาะสมด้วยวิธีต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจว่าเหมาะสมแก่การลงทุนหรือไม่ โดยทั่วไปราคาของหุ้นเติบโตจะสูงกว่า Intrinsic value ปัจจุบันของบริษัทอยู่แล้ว การลงทุนในราคาที่สูงกว่านั้นสามารถทำได้เพราะนักลงทุนคาดการณ์ว่ามูลค่าแท้ที่จริงของหุ้นจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนั่นเอง