GOLD – บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น GOLD
ชื่อบริษัท บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Golden Land Property Development PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เข้าซื้อขายวันแรก 29 มี.ค. 2537

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Gold_logoบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ในฐานะบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ หลังจากความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บริษัทฯ ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทฯ มหาชนอย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537 โกลเด้นแลนด์ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีมาตรฐานชั้นนำ ในเมืองไทย จากการพัฒนาที่ต่อเนื่องของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ การพาณิชย์ การโรงแรม และที่อยู่อาศัยใจกลางกรุงเทพฯที่มีคุณภาพ สูงจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้วิสัยทัศน์ในการพัฒนา โครงการที่พักอาศัยของโกลเด้นแลนด์จึงเป็นการยกระดับความเป็นเลิศ เหนือความคาดหมายให้กับกลุ่มลูกค้าตลอดจนการสร้างสรรค์มูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเรา ตัวอย่างโครงการเชิงพาณิชย์ เช่น The Ascott Sathorn Bangkok, Mayfair, Bangkok – Marriott Executive Apartments, Sathorn Square และ W Bangkok Hotel เป็นต้น