GJS – บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น GJS
ชื่อบริษัท บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
G J Steel PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก
เข้าซื้อขายวันแรก 02 ก.ค. 2539

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

gjs_logoบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2537 เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน มีวัตถุประสงค์ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการทดแทนการนำเข้าและรองรับความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ GJS เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบครบวงจรที่ทันสมัย ประกอบด้วย โรงผลิต DRI จากสินแร่เหล็ก, โรงหลอมเหล็ก Mannesmann Demag ใช้เตาหลอมไฟฟ้าขนาดใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสามของโลก และใช้เทคโนโลยี ConSteel, โรงหล่อเหล็กแท่งแบนแบบต่อเนื่องและโรงรีดร้อน SMS CSP ใช้เทคโนโลยี CVC ที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ความหนาต่ำสุด 1.0 มิลลิเมตรได้, โรงรีดปรับผิว สำหรับงานที่ต้องการความเรียบของเหล็กแผ่นเป็นพิเศษ, โรงกัดกรดและเคลือบน้ำมัน สำหรับเหล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า, โรงงานชุบและอบเคลือบสังกะสี สำหรับการป้องกันกันสนิมเหล็กที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการทำหลังคาอาคารและโรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

มีกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่การหลอมจนได้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ใช้ระยะเวลาเพียงสามชั่วโมงครึ่งเท่านั้น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของเรามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001 CE Mark และ OHSAS 18001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 2549 และ 2550 ตามลำดับ