Exponential Moving Average – EMA


Exponential Moving Average (EMA) คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential) เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของข้อมูลจากช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ได้กำหนดไว้โดยให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่า นั่นหมายความว่าข้อมูลเก่า ๆ จะถูกให้ความสำคัญน้อยกว่าซึ่งแตกต่างจาก SMA ที่ให้น้ำหนักข้อมูลเท่า ๆ กัน

ด้านล่างนี้คือกราฟรายวันของหุ้น TRUE จากโปรแกรม Aspen โดยเส้นสีน้ำเงินที่พาดทับอยู่บนแท่งเทียนก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA 5 ส่วนเส้นสีดำคือ EMA 20 นั่นเอง จะเห็นได้ว่ายิ่งช่วงเวลานานมากเท่าไร การตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของราคาก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้น

ema คืออะไร

การคำนวณ Exponential Moving Average

เราสามารถคำนวณ Exponential Moving Average หรือ EMA ได้ด้วยสูตรด้านล่างนี้ โดย EMAn คือ ค่าของ Exponential Moving Average ที่เวลาปัจจุบัน (n-1 คือวันก่อนหน้า) และ Pn คือราคาปัจจุบัน โดยในวันแรกให้ใช้ราคาของวันแรกเป็นค่าเฉลี่ย EMA ไปเลย (ไม่ต้องคำนวณวันแรก)

EMA   =   EMAn-1 + SF(PnEMAn-1)
SF (Smoothing Factor) = 2/(n+1) <<< ถ้า EMA 5 วัน ให้ n = 5

การที่ Exponential Moving Average (EMA) ถ่วงน้ำหนักให้กับข้อมูลปัจจุบันมากกว่าอดีตส่งผลให้เส้น EMA มีความไวต่อการผันผวนของราคามากกว่า SMA ยกตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว เราอาจใช้ EMA เพราะ SMA ถ่วงน้ำหนักข้อมูลเท่ากัน ทำให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วิ่งตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง