EVER – บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น EVER
ชื่อบริษัท บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Everland PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เข้าซื้อขายวันแรก 23 ก.พ. 2537

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ever_logoบริษัทดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด บริหารงานโดย ยึดหลัก “ทำเลเยี่ยม ทุกโครงการสรรสร้าง ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และมี เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว” ได้คุณภาพเหนือมาตรฐานและมีความสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีประสบการณ์ ทำให้ทุกตารางนิ้วของการออกแบบได้ถูกนำมาใช้อย่างครบครัน สะดวกสบาย สำหรับผู้อยู่อาศัย และประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ตลอดจน ระบบการบริหารที่ทันสมัย ดูแลโดยทีมงานบริหารมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความ สำเร็จในอนาคต และบรรลุหลักในการดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลงาน และบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า ยกตัวอย่างโครงการที่ผ่านมาแล้ว เช่น มายวิลล่า บางนา, มายโฮมทาวน์ เทพารักษ์, มายโฮม ประชาชื่น, มายโฮม สุวินทวงศ์ และ มายโฮม เชียงใหม่ เป็นต้น