ESSO – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น ESSO
ชื่อบริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Esso (Thailand) PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
เข้าซื้อขายวันแรก 06 พ.ค. 2551

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

esso_logoบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร มีโรงกลั่นน้ำมันอันทันสมัยอยู่ที่ศรีราชา และเครือข่ายคลังน้ำมันที่จะจัดส่งน้ำมันสู่สถานีบริการทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและปิโตรเคมี โดยโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาเป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ซึ่งรวมโรงงานอะโรเมติกส์เข้าไว้ด้วยกัน มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวสูง สามารถกลั่นน้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในปริมาณมากขึ้น โรงกลั่นแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ทำให้ได้รับประโยชน์จากความพร้อมในการเข้าถึงท่าเรือน้ำลึก เครือข่ายถนนและท่อส่งที่สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด นอกจากนั้นยังมีทุ่นรับน้ำมันดิบทั้งแบบจุดเดียวและแบบหลายจุดซึ่งสามารถรับเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ได้ และในบางกรณีเรายังส่งออกผลิตภัณฑ์บางส่วนอีกด้วย ส่วนโรงงานอะโรเมติกส์ของเอสโซ่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยระดับโลกของเอ็กซอนโมบิลโดยเฉพาะ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ในรูปพาราไซลีนเป็นหลัก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกรดเทเรพธาลิกบริสุทธิ์ (PTA) ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตโพลิเอสเตอร์ แผ่นฟิล์ม บรรจุภัณฑ์เรซิน และเส้นใยสังเคราะห์ต่าง ๆ นอกจากนั้นโรงงานยังสามารถผลิตสารเบนซีนเข้มข้น ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในโรงกลั่นเพื่อผลิตเป็นพาราไซลีนอีกครั้งหนึ่ง