EPCO – บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น EPCO
ชื่อบริษัท บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
Eastern Printing PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
เข้าซื้อขายวันแรก 26 เม.ย. 2536

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

epco_logo บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับการพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป ตั้งแต่ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ โดยทำงานในรูปแบบ One-Stop Service หรือ งานพิมพ์แบบครบวงจร ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทเป็นผู้ผลิตชั้นนำของประเทศไทยและรวมถึงภายในภูมิภาคเอเชีย โดยรับงานของทั้งเอกชนและรัฐบาล ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศมาแล้วนับไม่ถ้วน บริษัทได้รับรางวัล Thai Print Awards เป็นเวลากว่า 5 ปีติดต่อกัน