EASON – บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น EASON
ชื่อบริษัท บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Eason Paint PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
เข้าซื้อขายวันแรก 27 ต.ค. 2548

บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)

eason_logoบริษัทผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ (1) สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ (2) หมึกพิมพ์ออฟเซ็ต (3) สีพ่นรถมอเตอร์ไซค์: สีโพลียูรีเทนชนิด 2K (Poly Urethane), สีอบอะคริลิค (Acrylic) และ สี Air Dry