ค่าคอมมิชชั่น (Commission Fee)


ความหมาย ค่าคอมมิชชั่น

ค่าคอมมิชชั่น (Commission Fee) หรือ ค่านายหน้า คือค่าธรรมเนียมที่คิดจากการแบ่งเปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อขายสินค้า เพื่อเป็นกำไรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ก็เช่นเดียวกัน ทุกครั้งที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นเราจะถูกบวกค่านายหน้า (คอมมิชชั่น) เข้าไปด้วย โดยในเบื้องต้นการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดจะเสียค่าคอมสูงสุดไม่ว่าจะเป็นบัญชีประเภทไหนก็ตาม แต่หากส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต บัญชี Cash Balance จะมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่าบัญชีเงินสด หากสนใจควรสอบถามรายละเอียดและหลักเกณฑ์การคิดอัตราค่าคอมมิชชั่นของแต่ละโบรกให้แน่ชัด เพราะอาจมีความแตกต่างกันออกไปได้ หลายโบรกมีการคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวันที่ 50 บาท


ตารางค่าคอม

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราดังภาพด้านบน – 2557