Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
งบการเงิน
มือใหม่เล่นหุ้น
การเงิน
Fundamental
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
ตลาดหุ้น
Most Recent
 
Read More
Oct 23, 2014

Turnover List

ความหมาย Turnover List

Turnover List คือ รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายอย่างหนาแน่น (มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง เปลี่ยนมือกันมาก) โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะจัดทำ Turnover List ทุกสัปดาห์ เริ่มจากวันทำการวันสุดท้ายของสัปดาห์จนถึงวันทำการก่อนวันสุดท้ายของสัปดาห์ถัดไป และเผยแพร่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ถัดไป ยกตัวอย่างเช่น รวบรวมข้อมูลระหว่าง วันศุกร์นี้ – วันพฤหัสบดีหน้า และเผยแพร่ Turnover List ในวันศุกร์หน้า โดยทาง ก.ล.ต. ได้บังคับใช้มาตรการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เพื่อเป็นการเตือนให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการลงทุนมากยิ่งขึ้น

 

Cash Balance

หลักทรัพย์ใดก็ตามที่มีรายชื่อปรากฏอยู่บน Turnover List [...]

5208
 
Read More
Apr 5, 2014

Market Sentiment

ความหมาย Market Sentiment

Market Sentiment หรือ อารมณ์ตลาด คืออารมณ์ของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นทั้งตลาดโดยรวม ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดโดยมีผลพวงมาจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ตัวเลขเศรษฐกิจ หรือ ข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้น ยกตัวอย่าง ถ้าตลาดบวกแรงก็เรียกได้ว่าเป็นเป็น Bullish Market Sentiment ในทางกลับกัน ถ้าตลาดลบแรงก็เป็น Bearish Market Sentiment

Market Sentiment หรือ อารมณ์ตลาด จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้นเคลื่อนไหห่างออกไปจาก มูลค่าพื้นฐาน ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาวะ Overvalued หรือ Undervalued โดยส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนมักให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ในขณะที่นักเก็งกำไรดูกราฟและอารมณ์ตลาดเป็นหลัก

41354
 
Read More
Feb 2, 2014

สรุปหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายชอร์ต

รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการชอร์ตหุ้นสามารถสอบถามได้จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งในเบื้องต้นแล้ว เงื่อนไขมักจะประกอบไปด้วย หุ้นที่ยืม/ให้ยืมได้ มูลค่าขั้นต่ำในการยืม ระยะเวลาในการยืม ค่าธรรมเนียมการให้ยืม/ขอยืม เป็นต้น

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายชอร์ตปี 40 1. หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ขายชอร์ต

สมาชิกสามารถขายชอร์ตได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะทำการทบทวนความเหมาะสมทุก 6 เดือน ยกเว้นผู้ดูแลสภาพคล่องสามารถขายชอร์ตในหลักทรัพย์ที่ตนทำหน้าที่ดูแลอยู่ได้ด้วย ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 มากราคม 2541 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้หลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตได้มีจำนวน 50 หลักทรัพย์ ได้แก่ หลักทรัพย์ที่อยู่ใน [...]

5146
 
Read More
Jan 28, 2014

ช่วงเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์

ตารางด้านล่างแสดงช่วงเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งก็คือวันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ 9.30 น. – 17.00 น. โดยระบบการซื้อขายจะทำการสุ่ม (Random) เวลาเปิดและปิดตามรายละเอียดด้านล่างนี้:  ช่วงเวลาการซื้อขาย   หมายเหตุ  9.30 น. – T1 Pre-opening 1 T1 เป็นเวลาที่ได้รับการสุ่มเลือกเวลา เพื่อเลือกหาเวลาเปิดในช่วง 9.55 – 10.00 น. และเป็นช่วงเวลาที่ให้สมาชิกส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามา เพื่อให้ระบบ การซื้อขายนำคำสั่งซื้อขายทั้งหมด มาเรียงลำดับและคำนวณหา ราคาเปิดสำหรับ การซื้อขายในช่วงเช้าของแต่ละหลักทรัพย์ T1 – 12.30 น. Morning Trading Session ช่วงเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเช้า 12.30 น. – 14.00 [...]
1054
 
Read More
Oct 23, 2013

ประเภทเครื่องหมาย (Sign)

เครื่องหมายกำกับหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ เครื่องหมาย สัญลักษณ์พิเศษเพื่อกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นการแจ้งให้ประชาชนและผู้ลงทุนทราบถึงสถานการณ์และเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ เราสามารถเข้าไปดูปฏิทินหลักทรัพย์ (ข้อมูลสิทธิประโยชน์) ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ดูรูปตัวอย่างด้านล่าง) ผู้ซื้อหลักทรัพย์จะไม่ได้รับสิทธิที่กำหนดไว้ หลังจากที่หลักทรัพย์ได้ขึ้นเครื่องหมายแล้ว

เครื่องหมาย ความหมาย XD ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล (Excluding Dividend) XA ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น (Excluding All) XE ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิในการแปลงสภาพหลักทรัพย์ (Excluding [...]
14880
Load More
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
2
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Dow Jones คืออะไร?
 
5
Beta (ค่าเบต้า)