หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » ดอกเบี้ย http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 Effective Interest Rate http://hoondb.com/effective-interest-rate/ http://hoondb.com/effective-interest-rate/#comments Sun, 18 May 2014 16:22:37 +0000 http://hoondb.com/?p=4241 Effective Interest Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยประสิทธิผล คือ Nominal Interest Rate ที่รวมผลของการทบต้นเข้าไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ให้ดอกเบี้ยที่ 5% ต่อปี เมื่อครบ 1 ปี เงิน 1,000,000 บาทจะกลายเป็น 1,050,000 บาท แต่หากคิดหากคิดดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (Quarterly) ยอดรวมจะกลายเป็น 1,050,945.34 บาท สามารถคำนวณได้จากสมการด้านล่างนี้

r = (1 + i/n)^n – 1 โดยให้ i = อัตราดอกเบี้ยต่อปี n = จำนวนครั้งของการทบต้น

Effective Interest Rate กับ Nomimal Interest Rate จึงมีความแตกต่างกันตรงที่จำนวนครั้งของการทบต้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

]]>
ความหมาย Effective Interest Rate

Effective Interest Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยประสิทธิผล คือ Nominal Interest Rate ที่รวมผลของการทบต้นเข้าไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ให้ดอกเบี้ยที่ 5% ต่อปี เมื่อครบ 1 ปี เงิน 1,000,000 บาทจะกลายเป็น 1,050,000 บาท แต่หากคิดหากคิดดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (Quarterly) ยอดรวมจะกลายเป็น 1,050,945.34 บาท สามารถคำนวณได้จากสมการด้านล่างนี้

r = (1 + i/n)^n – 1
โดยให้ i = อัตราดอกเบี้ยต่อปี
n = จำนวนครั้งของการทบต้น

Effective Interest Rate กับ Nomimal Interest Rate จึงมีความแตกต่างกันตรงที่จำนวนครั้งของการทบต้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

]]>
http://hoondb.com/effective-interest-rate/feed/ 0
Real Interest Rate http://hoondb.com/real-interest-rate/ http://hoondb.com/real-interest-rate/#comments Tue, 13 May 2014 13:59:40 +0000 http://hoondb.com/?p=4416 Real Interest Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คือ อัตราดอกเบี้ยที่ได้หักอัตราเงินเฟ้อออกไปแล้ว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนหรือผลตอบแทนที่แท้จริง โดยเราสามารถคำนวณ Real Interest Rate อย่างคร่าว ๆ ได้โดยการลบอัตราเงินเฟ้อตามจริงหรือที่คาดไว้ออกจาก Nominal Interest Rate หรือคำนวณตรง ๆ จาก Fisher equation ตามสูตรด้านล่างนี้เลย

Real Interest Rate = ((1 + Nominal Interest Rate) / (1 + Inflation Rate)) – 1

]]>
ความหมาย Real Interest Rate

Real Interest Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คือ อัตราดอกเบี้ยที่ได้หักอัตราเงินเฟ้อออกไปแล้ว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนหรือผลตอบแทนที่แท้จริง โดยเราสามารถคำนวณ Real Interest Rate อย่างคร่าว ๆ ได้โดยการลบอัตราเงินเฟ้อตามจริงหรือที่คาดไว้ออกจาก Nominal Interest Rate หรือคำนวณตรง ๆ จาก Fisher equation ตามสูตรด้านล่างนี้เลย

Real Interest Rate = ((1 + Nominal Interest Rate) / (1 + Inflation Rate)) – 1

]]>
http://hoondb.com/real-interest-rate/feed/ 0
Nominal Interest Rate http://hoondb.com/nominal-interest-rate/ http://hoondb.com/nominal-interest-rate/#comments Tue, 13 May 2014 13:59:37 +0000 http://hoondb.com/?p=4242 Nominal Interest Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน คือ อัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้หักอัตราเงินเฟ้อออก กล่าวคือ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่รวมอัตราเงินเฟ้ออยู่ด้วย โดยอัตราดอกเบี้ยที่เราพบได้ทั่ว ๆ ไปในตลาดเช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือ ดอกเบี้ยเงินฝาก จัดได้ว่าเป็น Nominal interest rate ทั้งสิ้น

สูตรคำนวณ Nominal Interest Rate

เราสามารถประเมิน Nominal Interest Rate อย่างคร่าว ๆ ด้วยสูตรนี้: nominal rate = real interest rate + inflation rate หรือคำนวณตรง ๆ ตามสมการด้านล่างนี้เลย

(1 + nominal rate) = (1 + real interest rate) * (1 + inflation rate)

]]>
ความหมาย Nominal Interest Rate

Nominal Interest Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน คือ อัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้หักอัตราเงินเฟ้อออก กล่าวคือ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่รวมอัตราเงินเฟ้ออยู่ด้วย โดยอัตราดอกเบี้ยที่เราพบได้ทั่ว ๆ ไปในตลาดเช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือ ดอกเบี้ยเงินฝาก จัดได้ว่าเป็น Nominal interest rate ทั้งสิ้น

สูตรคำนวณ Nominal Interest Rate

เราสามารถประเมิน Nominal Interest Rate อย่างคร่าว ๆ ด้วยสูตรนี้: nominal rate = real interest rate + inflation rate หรือคำนวณตรง ๆ ตามสมการด้านล่างนี้เลย

(1 + nominal rate) = (1 + real interest rate) * (1 + inflation rate)

]]>
http://hoondb.com/nominal-interest-rate/feed/ 0
ดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest) http://hoondb.com/%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/ http://hoondb.com/%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/#comments Thu, 14 Nov 2013 18:20:22 +0000 http://hoondb.com/?p=3149 ดอกเบี้ยทบต้น หรือ Compound interest คือ การคำนวณดอกเบี้ยโดยการนำดอกเบี้ยของแต่ละงวดมารวมเป็นเงินต้นของงวดต่อ ๆ ไปในอนาคต (ทบต้น) ทำให้ดอกเบี้ยที่จะได้รับในงวดถัด ๆ ไปเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (อัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม แต่ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น) เพราะดอกเบี้ยของงวดที่ผ่านมาได้ถูกรวมอยู่ในเงินต้น จึงเป็นที่มาของคำว่า “ดอกเบี้ยทบต้น”

ความมหัศจรรย์ของ ดอกเบี้ยทบต้น คือ เงินต้นที่จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยอัตโนมัติ และเมื่อเงินต้นเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยที่ได้รับจึงเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนไปด้วย โดย 3 ปัจจัยที่สำคัญคือ อัตราดอกเบี้ย เวลา และ การนำดอกเบี้ยมาลงทุนเพิ่ม (ทบต้น) ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ ผลตอบแทนก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อย ๆ

การคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

คำนวณดอกเบี้ยทบต้น: เราสามารถใช้สูตร Future Value (มูลค่าอนาคต) เพื่อคำนวณผลตอบแทนของดอกเบี้ยทบต้นอย่างง่ายได้ ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าให้เงินต้นเท่ากับ 1 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี ผ่านไป 10 ปีเราจะมีเงินเท่าไหร่? คำตอบคือ 2,593,742.46 บาท

Future Value = 1,000,000 * (1.10)^10

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีจะมีเงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จากการลงทุนด้วยเงิน 1 ล้านในปีแรกที่อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยต่อปีจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเร็วขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปีที่ 10 เราจะมีเงินมากถึง 2.6 ล้านบาท และหากฝากต่อเรื่อย ๆ จนถึงปีที่ 30 เราก็จะมีเงินถึง 17 ล้านบาท

หากลองคิดดูเล่น ๆ ว่าคุณสามารถลงทุนในตลาดหุ้นและได้ผลตอบแทนที่ 30% ต่อปี ด้วยเงินต้นเพียง 1 ล้านบาท คุณจะมีเงินทั้งหมด 13.8 ล้านบาทในปีที่สิบ, 190 ล้านบาทในปีที่ 20 และ 2.6 พันล้านบาทในปีที่ 30! ดอกเบี้ยทบต้น จึงถูกเปรียบเทียบให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่ 8 ของโลก

Year Year Interest Total Interest Balance 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,100,000.00 2 $ 110,000.00 $ 210,000.00 $ 1,210,000.00 3 $ 121,000.00 $ 331,000.00 $ 1,331,000.00 4 $ 133,100.00 $ 464,100.00 $ 1,464,100.00 5 $ 146,410.00 $ 610,510.00 $ 1,610,510.00 6 $ 161,051.00 $ 771,561.00 $ 1,771,561.00 7 $ 177,156.10 $ 948,717.10 $ 1,948,717.10 8 $ 194,871.71 $ 1,143,588.81 $ 2,143,588.81 9 $ 214,358.88 $ 1,357,947.69 $ 2,357,947.69 10 $ 235,794.77 $ 1,593,742.46 $ 2,593,742.46 ]]>
ดอกเบี้ยทบต้น

ดอกเบี้ยทบต้น หรือ Compound interest คือ การคำนวณดอกเบี้ยโดยการนำดอกเบี้ยของแต่ละงวดมารวมเป็นเงินต้นของงวดต่อ ๆ ไปในอนาคต (ทบต้น) ทำให้ดอกเบี้ยที่จะได้รับในงวดถัด ๆ ไปเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (อัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม แต่ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น) เพราะดอกเบี้ยของงวดที่ผ่านมาได้ถูกรวมอยู่ในเงินต้น จึงเป็นที่มาของคำว่า “ดอกเบี้ยทบต้น”

ความมหัศจรรย์ของ ดอกเบี้ยทบต้น คือ เงินต้นที่จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยอัตโนมัติ และเมื่อเงินต้นเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยที่ได้รับจึงเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนไปด้วย โดย 3 ปัจจัยที่สำคัญคือ อัตราดอกเบี้ย เวลา และ การนำดอกเบี้ยมาลงทุนเพิ่ม (ทบต้น) ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ ผลตอบแทนก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อย ๆ


ดอกเบี้ยทบต้น


การคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

คำนวณดอกเบี้ยทบต้น: เราสามารถใช้สูตร Future Value (มูลค่าอนาคต) เพื่อคำนวณผลตอบแทนของดอกเบี้ยทบต้นอย่างง่ายได้ ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าให้เงินต้นเท่ากับ 1 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี ผ่านไป 10 ปีเราจะมีเงินเท่าไหร่? คำตอบคือ 2,593,742.46 บาท

Future Value = 1,000,000 * (1.10)^10

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีจะมีเงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จากการลงทุนด้วยเงิน 1 ล้านในปีแรกที่อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยต่อปีจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเร็วขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปีที่ 10 เราจะมีเงินมากถึง 2.6 ล้านบาท และหากฝากต่อเรื่อย ๆ จนถึงปีที่ 30 เราก็จะมีเงินถึง 17 ล้านบาท

หากลองคิดดูเล่น ๆ ว่าคุณสามารถลงทุนในตลาดหุ้นและได้ผลตอบแทนที่ 30% ต่อปี ด้วยเงินต้นเพียง 1 ล้านบาท คุณจะมีเงินทั้งหมด 13.8 ล้านบาทในปีที่สิบ, 190 ล้านบาทในปีที่ 20 และ 2.6 พันล้านบาทในปีที่ 30! ดอกเบี้ยทบต้น จึงถูกเปรียบเทียบให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่ 8 ของโลก

Year Year Interest Total Interest Balance
1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,100,000.00
2 $ 110,000.00 $ 210,000.00 $ 1,210,000.00
3 $ 121,000.00 $ 331,000.00 $ 1,331,000.00
4 $ 133,100.00 $ 464,100.00 $ 1,464,100.00
5 $ 146,410.00 $ 610,510.00 $ 1,610,510.00
6 $ 161,051.00 $ 771,561.00 $ 1,771,561.00
7 $ 177,156.10 $ 948,717.10 $ 1,948,717.10
8 $ 194,871.71 $ 1,143,588.81 $ 2,143,588.81
9 $ 214,358.88 $ 1,357,947.69 $ 2,357,947.69
10 $ 235,794.77 $ 1,593,742.46 $ 2,593,742.46
]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/feed/ 0