หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » การเงิน http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 Effective Interest Rate http://hoondb.com/effective-interest-rate/ http://hoondb.com/effective-interest-rate/#comments Sun, 18 May 2014 16:22:37 +0000 http://hoondb.com/?p=4241 Effective Interest Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยประสิทธิผล คือ Nominal Interest Rate ที่รวมผลของการทบต้นเข้าไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ให้ดอกเบี้ยที่ 5% ต่อปี เมื่อครบ 1 ปี เงิน 1,000,000 บาทจะกลายเป็น 1,050,000 บาท แต่หากคิดหากคิดดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (Quarterly) ยอดรวมจะกลายเป็น 1,050,945.34 บาท สามารถคำนวณได้จากสมการด้านล่างนี้

r = (1 + i/n)^n – 1 โดยให้ i = อัตราดอกเบี้ยต่อปี n = จำนวนครั้งของการทบต้น

Effective Interest Rate กับ Nomimal Interest Rate จึงมีความแตกต่างกันตรงที่จำนวนครั้งของการทบต้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

]]>
ความหมาย Effective Interest Rate

Effective Interest Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยประสิทธิผล คือ Nominal Interest Rate ที่รวมผลของการทบต้นเข้าไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ให้ดอกเบี้ยที่ 5% ต่อปี เมื่อครบ 1 ปี เงิน 1,000,000 บาทจะกลายเป็น 1,050,000 บาท แต่หากคิดหากคิดดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (Quarterly) ยอดรวมจะกลายเป็น 1,050,945.34 บาท สามารถคำนวณได้จากสมการด้านล่างนี้

r = (1 + i/n)^n – 1
โดยให้ i = อัตราดอกเบี้ยต่อปี
n = จำนวนครั้งของการทบต้น

Effective Interest Rate กับ Nomimal Interest Rate จึงมีความแตกต่างกันตรงที่จำนวนครั้งของการทบต้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

]]>
http://hoondb.com/effective-interest-rate/feed/ 0
Real Interest Rate http://hoondb.com/real-interest-rate/ http://hoondb.com/real-interest-rate/#comments Tue, 13 May 2014 13:59:40 +0000 http://hoondb.com/?p=4416 Real Interest Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คือ อัตราดอกเบี้ยที่ได้หักอัตราเงินเฟ้อออกไปแล้ว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนหรือผลตอบแทนที่แท้จริง โดยเราสามารถคำนวณ Real Interest Rate อย่างคร่าว ๆ ได้โดยการลบอัตราเงินเฟ้อตามจริงหรือที่คาดไว้ออกจาก Nominal Interest Rate หรือคำนวณตรง ๆ จาก Fisher equation ตามสูตรด้านล่างนี้เลย

Real Interest Rate = ((1 + Nominal Interest Rate) / (1 + Inflation Rate)) – 1

]]>
ความหมาย Real Interest Rate

Real Interest Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คือ อัตราดอกเบี้ยที่ได้หักอัตราเงินเฟ้อออกไปแล้ว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนหรือผลตอบแทนที่แท้จริง โดยเราสามารถคำนวณ Real Interest Rate อย่างคร่าว ๆ ได้โดยการลบอัตราเงินเฟ้อตามจริงหรือที่คาดไว้ออกจาก Nominal Interest Rate หรือคำนวณตรง ๆ จาก Fisher equation ตามสูตรด้านล่างนี้เลย

Real Interest Rate = ((1 + Nominal Interest Rate) / (1 + Inflation Rate)) – 1

]]>
http://hoondb.com/real-interest-rate/feed/ 0
Nominal Interest Rate http://hoondb.com/nominal-interest-rate/ http://hoondb.com/nominal-interest-rate/#comments Tue, 13 May 2014 13:59:37 +0000 http://hoondb.com/?p=4242 Nominal Interest Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน คือ อัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้หักอัตราเงินเฟ้อออก กล่าวคือ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่รวมอัตราเงินเฟ้ออยู่ด้วย โดยอัตราดอกเบี้ยที่เราพบได้ทั่ว ๆ ไปในตลาดเช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือ ดอกเบี้ยเงินฝาก จัดได้ว่าเป็น Nominal interest rate ทั้งสิ้น

สูตรคำนวณ Nominal Interest Rate

เราสามารถประเมิน Nominal Interest Rate อย่างคร่าว ๆ ด้วยสูตรนี้: nominal rate = real interest rate + inflation rate หรือคำนวณตรง ๆ ตามสมการด้านล่างนี้เลย

(1 + nominal rate) = (1 + real interest rate) * (1 + inflation rate)

]]>
ความหมาย Nominal Interest Rate

Nominal Interest Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน คือ อัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้หักอัตราเงินเฟ้อออก กล่าวคือ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่รวมอัตราเงินเฟ้ออยู่ด้วย โดยอัตราดอกเบี้ยที่เราพบได้ทั่ว ๆ ไปในตลาดเช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือ ดอกเบี้ยเงินฝาก จัดได้ว่าเป็น Nominal interest rate ทั้งสิ้น

สูตรคำนวณ Nominal Interest Rate

เราสามารถประเมิน Nominal Interest Rate อย่างคร่าว ๆ ด้วยสูตรนี้: nominal rate = real interest rate + inflation rate หรือคำนวณตรง ๆ ตามสมการด้านล่างนี้เลย

(1 + nominal rate) = (1 + real interest rate) * (1 + inflation rate)

]]>
http://hoondb.com/nominal-interest-rate/feed/ 0
ดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest) http://hoondb.com/%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/ http://hoondb.com/%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/#comments Thu, 14 Nov 2013 18:20:22 +0000 http://hoondb.com/?p=3149 ดอกเบี้ยทบต้น หรือ Compound interest คือ การคำนวณดอกเบี้ยโดยการนำดอกเบี้ยของแต่ละงวดมารวมเป็นเงินต้นของงวดต่อ ๆ ไปในอนาคต (ทบต้น) ทำให้ดอกเบี้ยที่จะได้รับในงวดถัด ๆ ไปเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (อัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม แต่ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น) เพราะดอกเบี้ยของงวดที่ผ่านมาได้ถูกรวมอยู่ในเงินต้น จึงเป็นที่มาของคำว่า “ดอกเบี้ยทบต้น”

ความมหัศจรรย์ของ ดอกเบี้ยทบต้น คือ เงินต้นที่จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยอัตโนมัติ และเมื่อเงินต้นเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยที่ได้รับจึงเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนไปด้วย โดย 3 ปัจจัยที่สำคัญคือ อัตราดอกเบี้ย เวลา และ การนำดอกเบี้ยมาลงทุนเพิ่ม (ทบต้น) ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ ผลตอบแทนก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อย ๆ

การคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

คำนวณดอกเบี้ยทบต้น: เราสามารถใช้สูตร Future Value (มูลค่าอนาคต) เพื่อคำนวณผลตอบแทนของดอกเบี้ยทบต้นอย่างง่ายได้ ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าให้เงินต้นเท่ากับ 1 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี ผ่านไป 10 ปีเราจะมีเงินเท่าไหร่? คำตอบคือ 2,593,742.46 บาท

Future Value = 1,000,000 * (1.10)^10

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีจะมีเงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จากการลงทุนด้วยเงิน 1 ล้านในปีแรกที่อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยต่อปีจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเร็วขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปีที่ 10 เราจะมีเงินมากถึง 2.6 ล้านบาท และหากฝากต่อเรื่อย ๆ จนถึงปีที่ 30 เราก็จะมีเงินถึง 17 ล้านบาท

หากลองคิดดูเล่น ๆ ว่าคุณสามารถลงทุนในตลาดหุ้นและได้ผลตอบแทนที่ 30% ต่อปี ด้วยเงินต้นเพียง 1 ล้านบาท คุณจะมีเงินทั้งหมด 13.8 ล้านบาทในปีที่สิบ, 190 ล้านบาทในปีที่ 20 และ 2.6 พันล้านบาทในปีที่ 30! ดอกเบี้ยทบต้น จึงถูกเปรียบเทียบให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่ 8 ของโลก

Year Year Interest Total Interest Balance 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,100,000.00 2 $ 110,000.00 $ 210,000.00 $ 1,210,000.00 3 $ 121,000.00 $ 331,000.00 $ 1,331,000.00 4 $ 133,100.00 $ 464,100.00 $ 1,464,100.00 5 $ 146,410.00 $ 610,510.00 $ 1,610,510.00 6 $ 161,051.00 $ 771,561.00 $ 1,771,561.00 7 $ 177,156.10 $ 948,717.10 $ 1,948,717.10 8 $ 194,871.71 $ 1,143,588.81 $ 2,143,588.81 9 $ 214,358.88 $ 1,357,947.69 $ 2,357,947.69 10 $ 235,794.77 $ 1,593,742.46 $ 2,593,742.46 ]]>
ดอกเบี้ยทบต้น

ดอกเบี้ยทบต้น หรือ Compound interest คือ การคำนวณดอกเบี้ยโดยการนำดอกเบี้ยของแต่ละงวดมารวมเป็นเงินต้นของงวดต่อ ๆ ไปในอนาคต (ทบต้น) ทำให้ดอกเบี้ยที่จะได้รับในงวดถัด ๆ ไปเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (อัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม แต่ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น) เพราะดอกเบี้ยของงวดที่ผ่านมาได้ถูกรวมอยู่ในเงินต้น จึงเป็นที่มาของคำว่า “ดอกเบี้ยทบต้น”

ความมหัศจรรย์ของ ดอกเบี้ยทบต้น คือ เงินต้นที่จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยอัตโนมัติ และเมื่อเงินต้นเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยที่ได้รับจึงเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนไปด้วย โดย 3 ปัจจัยที่สำคัญคือ อัตราดอกเบี้ย เวลา และ การนำดอกเบี้ยมาลงทุนเพิ่ม (ทบต้น) ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ ผลตอบแทนก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อย ๆ


ดอกเบี้ยทบต้น


การคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

คำนวณดอกเบี้ยทบต้น: เราสามารถใช้สูตร Future Value (มูลค่าอนาคต) เพื่อคำนวณผลตอบแทนของดอกเบี้ยทบต้นอย่างง่ายได้ ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าให้เงินต้นเท่ากับ 1 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี ผ่านไป 10 ปีเราจะมีเงินเท่าไหร่? คำตอบคือ 2,593,742.46 บาท

Future Value = 1,000,000 * (1.10)^10

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีจะมีเงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จากการลงทุนด้วยเงิน 1 ล้านในปีแรกที่อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยต่อปีจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเร็วขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปีที่ 10 เราจะมีเงินมากถึง 2.6 ล้านบาท และหากฝากต่อเรื่อย ๆ จนถึงปีที่ 30 เราก็จะมีเงินถึง 17 ล้านบาท

หากลองคิดดูเล่น ๆ ว่าคุณสามารถลงทุนในตลาดหุ้นและได้ผลตอบแทนที่ 30% ต่อปี ด้วยเงินต้นเพียง 1 ล้านบาท คุณจะมีเงินทั้งหมด 13.8 ล้านบาทในปีที่สิบ, 190 ล้านบาทในปีที่ 20 และ 2.6 พันล้านบาทในปีที่ 30! ดอกเบี้ยทบต้น จึงถูกเปรียบเทียบให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่ 8 ของโลก

Year Year Interest Total Interest Balance
1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,100,000.00
2 $ 110,000.00 $ 210,000.00 $ 1,210,000.00
3 $ 121,000.00 $ 331,000.00 $ 1,331,000.00
4 $ 133,100.00 $ 464,100.00 $ 1,464,100.00
5 $ 146,410.00 $ 610,510.00 $ 1,610,510.00
6 $ 161,051.00 $ 771,561.00 $ 1,771,561.00
7 $ 177,156.10 $ 948,717.10 $ 1,948,717.10
8 $ 194,871.71 $ 1,143,588.81 $ 2,143,588.81
9 $ 214,358.88 $ 1,357,947.69 $ 2,357,947.69
10 $ 235,794.77 $ 1,593,742.46 $ 2,593,742.46
]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/feed/ 0
Time Value of Money (ค่าของเงินตามเวลา) http://hoondb.com/time-value-of-money/ http://hoondb.com/time-value-of-money/#comments Mon, 11 Nov 2013 08:20:08 +0000 http://hoondb.com/?p=2879 Time Value of Money หรือ ค่าของเงินตามเวลา มีหลักแนวคิดว่าเงินในปัจจุบันมีมูลค่าที่แตกต่างจากเงินในอนาคตที่จำนวนเงินและสกุลเงินเดียวกัน เพราะว่าเงินในอนาคตต้องรวมไปถึงดอกเบี้ยที่ควรได้รับและอัตราเงินเฟ้อเข้าไปด้วย โอกาสของการได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน และอัตราเงินเฟ้อที่ทำให้ข้าวของราคาแพงขึ้นจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของเงิน ค่าของเงินตามเวลา หรือ Time Value of Money จึงเป็นแนวคิดที่ว่ามูลค่าของเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา

ยกตัวอย่าง ค่าของเงินตามเวลา (TVM)

Time Value of Money เราทุกคนต่างรู้กันดีว่าเงินที่นำไปฝากไว้กับธนาคารนั้นจะได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ดังนั้น สมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5% ถ้าคุณได้รับเงิน 1 ล้านบาทในวันนี้และนำไปฝากธนาคาร 1 ปีผ่านไปคุณจะมีเงินทั้งหมด 1 ล้าน 5 หมื่นบาท ในทางกลับกันหากคุณจะได้รับเงิน 1 ล้านบาทในปีหน้า มูลค่าของมันในตอนนี้จะมีค่าเท่ากับแค่ 9.52 แสนบาท คิดที่อัตราดอกเบี้ย 5% เหมือนกัน! ทำไม? เพราะว่าหากคุณนำเงิน 9.52 แสนบาทนี้ไปฝากธนาคารเลยตอนนี้ เวลาผ่านไป 1 ปี คุณจะได้รับดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นรวมกันเป็น 1 ล้านบาทพอดีเป๊ะ ดังนั้น มูลค่าของเงินในอนาคตจึงต้องลบด้วยอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับหากต้องการคิดกลับมาเป็นเงินในปัจจุบัน สามารถดูวิธีการคำนวณเบื้องต้นได้จากสูตร Present Value (มูลค่าปัจจุบัน) และ Future Value (มูลค่าอนาคต)

]]>
Time Value of Money

Time Value of Money หรือ ค่าของเงินตามเวลา มีหลักแนวคิดว่าเงินในปัจจุบันมีมูลค่าที่แตกต่างจากเงินในอนาคตที่จำนวนเงินและสกุลเงินเดียวกัน เพราะว่าเงินในอนาคตต้องรวมไปถึงดอกเบี้ยที่ควรได้รับและอัตราเงินเฟ้อเข้าไปด้วย โอกาสของการได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน และอัตราเงินเฟ้อที่ทำให้ข้าวของราคาแพงขึ้นจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของเงิน ค่าของเงินตามเวลา หรือ Time Value of Money จึงเป็นแนวคิดที่ว่ามูลค่าของเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา


ยกตัวอย่าง ค่าของเงินตามเวลา (TVM)

Time Value of Money เราทุกคนต่างรู้กันดีว่าเงินที่นำไปฝากไว้กับธนาคารนั้นจะได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ดังนั้น สมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5% ถ้าคุณได้รับเงิน 1 ล้านบาทในวันนี้และนำไปฝากธนาคาร 1 ปีผ่านไปคุณจะมีเงินทั้งหมด 1 ล้าน 5 หมื่นบาท ในทางกลับกันหากคุณจะได้รับเงิน 1 ล้านบาทในปีหน้า มูลค่าของมันในตอนนี้จะมีค่าเท่ากับแค่ 9.52 แสนบาท คิดที่อัตราดอกเบี้ย 5% เหมือนกัน! ทำไม? เพราะว่าหากคุณนำเงิน 9.52 แสนบาทนี้ไปฝากธนาคารเลยตอนนี้ เวลาผ่านไป 1 ปี คุณจะได้รับดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นรวมกันเป็น 1 ล้านบาทพอดีเป๊ะ ดังนั้น มูลค่าของเงินในอนาคตจึงต้องลบด้วยอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับหากต้องการคิดกลับมาเป็นเงินในปัจจุบัน สามารถดูวิธีการคำนวณเบื้องต้นได้จากสูตร Present Value (มูลค่าปัจจุบัน) และ Future Value (มูลค่าอนาคต)

]]>
http://hoondb.com/time-value-of-money/feed/ 0
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ) http://hoondb.com/net-present-value/ http://hoondb.com/net-present-value/#comments Thu, 07 Nov 2013 17:00:35 +0000 http://hoondb.com/?p=2885 คำว่า “Net Present Value” หมายความว่าอย่างไร? มูลค่าปัจจุบันสุทธิ คืออะไร? Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ) คือ ผลต่างของ Present Value (มูลค่าปัจจุบัน) ของผลรวมกระแสเงินสดจ่ายสุทธิและกระแสเงินสดรับสุทธิ เราใช้ Net Present Value (NPV) เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ถ้า Present Value (PV) ของกระแสเงินสดรับสุทธิมากกว่า PV ของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ NPV จะมีค่ามากกว่า 0 และในทางตรงข้ามกัน NPV จะมีค่าติดลบ ในทางทฤษฎีแล้วนักลงทุนควรเลือกลงทุนในโครงการที่มีค่า NPV เป็นบวกและสูงที่สุดในบรรดาตัวเลือกที่มีอยู่ ในทางปฏิบัติ การหาค่า Net Present Value ขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการประเมินค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยาก

สูตรคำนวณ Net Present Value

C0 = เงินลงทุนเริ่มแรก C = กระแสเงินสด r = อัตราคิดลด (Discount Rate) T = ระยะเวลา (อายุของโครงการ)

ตัวอย่างการคำนวณสูตร Net Present Value

สมมุติว่าคุณต้องการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าชนิดใหม่ออกมาวางขาย คุณได้ประเมินแล้วว่าต้องใช้เงินลงทุนจำนวน 5 แสนบาทเพื่อนำสินค้าออกวางขายสู่ตลาด คุณจะมีกำไรปีละ 200,000 บาทเป็นเวลา 3 ปีนับตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มลงทุน กำหนด Discount rate ไว้ที่ 10% (r) ด้านล่างเป็นวิธีการคำนวณหา Net Present Value (NPV) ของโครงการตัวอย่าง

จากการคำนวณด้านบนเราจะได้ค่า Net Present Value = -2,629.60 บาท ตามทฤษฎีแล้วเราไม่ควรลงทุนในโครงการที่มีค่า NPV ติดลบ หากสังเกตุดูจะพบว่าสูตรด้านบนเป็นการคำนวณหา Present Value (มูลค่าปัจจุบัน) ของกระแสเงินสดของแต่ละปีในอนาคต แล้วนำมาบวกรวมกันทั้งหมดได้เป็นผลต่าง โครงการที่มี NPV เท่ากับ 0 หมายความว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นได้กลับคืนมาพร้อม Discount Rate ที่ได้กำหนดไว้พอดี ไม่มีผลต่าง

การตัดสินใจด้วย Net Present Value

จุดประสงค์ของการหา Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ) คือเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนจากมุมมองทางด้านการเงิน NPV วัดอัตราผลตอบแทนของโครงการโดยเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่สามารถได้มาด้วยการลงทุนในโครงการอื่นที่ให้ผลตอบแทนเท่ากับ Discount Rate

NPV > 0: สามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนจากการลงทุนมีมากกว่า NPV = 0: คุ้มทุนพอดี ควรพิจารณาจากปัจจัยอื่นนอกเหนือจากเรื่องเงิน NPV < 0: ควรหลีกเลี่ยง ผลตอบแทนจากการลงทุนมีน้อยกว่า

]]>
ความหมาย “Net Present Value”

คำว่า “Net Present Value” หมายความว่าอย่างไร? มูลค่าปัจจุบันสุทธิ คืออะไร? Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ) คือ ผลต่างของ Present Value (มูลค่าปัจจุบัน) ของผลรวมกระแสเงินสดจ่ายสุทธิและกระแสเงินสดรับสุทธิ เราใช้ Net Present Value (NPV) เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ถ้า Present Value (PV) ของกระแสเงินสดรับสุทธิมากกว่า PV ของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ NPV จะมีค่ามากกว่า 0 และในทางตรงข้ามกัน NPV จะมีค่าติดลบ ในทางทฤษฎีแล้วนักลงทุนควรเลือกลงทุนในโครงการที่มีค่า NPV เป็นบวกและสูงที่สุดในบรรดาตัวเลือกที่มีอยู่ ในทางปฏิบัติ การหาค่า Net Present Value ขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการประเมินค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยาก


สูตรคำนวณ Net Present Value

npv-hoondb

C0 = เงินลงทุนเริ่มแรก
C = กระแสเงินสด
r = อัตราคิดลด (Discount Rate)
T = ระยะเวลา (อายุของโครงการ)


ตัวอย่างการคำนวณสูตร Net Present Value

สมมุติว่าคุณต้องการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าชนิดใหม่ออกมาวางขาย คุณได้ประเมินแล้วว่าต้องใช้เงินลงทุนจำนวน 5 แสนบาทเพื่อนำสินค้าออกวางขายสู่ตลาด คุณจะมีกำไรปีละ 200,000 บาทเป็นเวลา 3 ปีนับตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มลงทุน กำหนด Discount rate ไว้ที่ 10% (r) ด้านล่างเป็นวิธีการคำนวณหา Net Present Value (NPV) ของโครงการตัวอย่าง

npvสูตร

จากการคำนวณด้านบนเราจะได้ค่า Net Present Value = -2,629.60 บาท ตามทฤษฎีแล้วเราไม่ควรลงทุนในโครงการที่มีค่า NPV ติดลบ หากสังเกตุดูจะพบว่าสูตรด้านบนเป็นการคำนวณหา Present Value (มูลค่าปัจจุบัน) ของกระแสเงินสดของแต่ละปีในอนาคต แล้วนำมาบวกรวมกันทั้งหมดได้เป็นผลต่าง โครงการที่มี NPV เท่ากับ 0 หมายความว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นได้กลับคืนมาพร้อม Discount Rate ที่ได้กำหนดไว้พอดี ไม่มีผลต่าง


การตัดสินใจด้วย Net Present Value

จุดประสงค์ของการหา Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ) คือเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนจากมุมมองทางด้านการเงิน NPV วัดอัตราผลตอบแทนของโครงการโดยเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่สามารถได้มาด้วยการลงทุนในโครงการอื่นที่ให้ผลตอบแทนเท่ากับ Discount Rate

NPV > 0: สามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนจากการลงทุนมีมากกว่า
NPV = 0: คุ้มทุนพอดี ควรพิจารณาจากปัจจัยอื่นนอกเหนือจากเรื่องเงิน
NPV < 0: ควรหลีกเลี่ยง ผลตอบแทนจากการลงทุนมีน้อยกว่า

]]>
http://hoondb.com/net-present-value/feed/ 0
Future Value (มูลค่าอนาคต) http://hoondb.com/future-value/ http://hoondb.com/future-value/#comments Mon, 04 Nov 2013 12:12:52 +0000 http://hoondb.com/?p=2883 คำว่า “Future Value” หมายความว่าอย่างไร? มูลค่าอนาคต คืออะไร? Future Value (มูลค่าอนาคต) คือ มูลค่าของเงินในอนาคตภายใต้ช่วงเวลาและอัตราผลตอบแทนที่ได้กำหนดไว้ สูตรการคำนวณ Future Value นั้นคล้ายกับสูตร Present Value มาก เป็นเพียงแค่การจัดรูปสมการใหม่เท่านั้น ดังนั้น Future Value (มูลค่าอนาคต) จะเท่ากับ เงินในวันนี้ คูณ (1 + อัตราผลตอบแทน) ยกกำลังด้วย ระยะเวลา ดูสูตรด้านล่าง Future Value มีหลักแนวคิดว่าเงินในปัจจุบันมีมูลค่าไม่เท่ากับเงินในอนาคต ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

สูตรคำนวณ Future Value

PV = Present Value FV = Future Value i = อัตราผลตอบแทน n = ระยะเวลา (ต้องสอดคล้องกับ i ด้วย)

ยกตัวอย่าง Future Value

หากเรานำเงินเก็บเป็นจำนวน 1 ล้านบาทที่มีอยู่ในตอนนี้ไปฝากไว้ที่ธนาคารแห่งหนึ่ง โดยกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3% ต่อปี อยากรู้ว่าอีก 10 ปีข้างหน้าเราจะมีเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่? คำตอบก็คือ 1.34 ล้านบาท จากวิธีการคำนวณหา Future Value หรือ มูลค่าอนาคต ที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้

FV = 1,000,000 * (1.03)^10 = 1,343,916.38

ตัวเลข 1.3 ล้านบาทหมายความว่าอย่างไร? ถ้าคุณมีตัวเลือก 2 ทางคือ รับเงิน 1 ล้านบาทวันนี้ กับรับเงินเป็นจำนวนหนึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า คุณควรเลือกรับเงิน 1 ล้านบาทเลยในวันนี้หากเงินจำนวนที่จะได้รับในอีก 10 ปีข้างหน้าน้อยกว่า 1.3 ล้านบาท (ซึ่งเป็น Future Value ของเงิน 1 ล้านบาทในวันนี้)

]]>
ความหมาย “Future Value ”

คำว่า “Future Value” หมายความว่าอย่างไร? มูลค่าอนาคต คืออะไร? Future Value (มูลค่าอนาคต) คือ มูลค่าของเงินในอนาคตภายใต้ช่วงเวลาและอัตราผลตอบแทนที่ได้กำหนดไว้ สูตรการคำนวณ Future Value นั้นคล้ายกับสูตร Present Value มาก เป็นเพียงแค่การจัดรูปสมการใหม่เท่านั้น ดังนั้น Future Value (มูลค่าอนาคต) จะเท่ากับ เงินในวันนี้ คูณ (1 + อัตราผลตอบแทน) ยกกำลังด้วย ระยะเวลา ดูสูตรด้านล่าง Future Value มีหลักแนวคิดว่าเงินในปัจจุบันมีมูลค่าไม่เท่ากับเงินในอนาคต ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยทบต้น


สูตรคำนวณ Future Value

future value

PV = Present Value
FV = Future Value
i = อัตราผลตอบแทน
n = ระยะเวลา (ต้องสอดคล้องกับ i ด้วย)


ยกตัวอย่าง Future Value

หากเรานำเงินเก็บเป็นจำนวน 1 ล้านบาทที่มีอยู่ในตอนนี้ไปฝากไว้ที่ธนาคารแห่งหนึ่ง โดยกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3% ต่อปี อยากรู้ว่าอีก 10 ปีข้างหน้าเราจะมีเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่? คำตอบก็คือ 1.34 ล้านบาท จากวิธีการคำนวณหา Future Value หรือ มูลค่าอนาคต ที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้

FV = 1,000,000 * (1.03)^10 = 1,343,916.38

ตัวเลข 1.3 ล้านบาทหมายความว่าอย่างไร? ถ้าคุณมีตัวเลือก 2 ทางคือ รับเงิน 1 ล้านบาทวันนี้ กับรับเงินเป็นจำนวนหนึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า คุณควรเลือกรับเงิน 1 ล้านบาทเลยในวันนี้หากเงินจำนวนที่จะได้รับในอีก 10 ปีข้างหน้าน้อยกว่า 1.3 ล้านบาท (ซึ่งเป็น Future Value ของเงิน 1 ล้านบาทในวันนี้)

]]>
http://hoondb.com/future-value/feed/ 0
Present Value (มูลค่าปัจจุบัน) http://hoondb.com/present-value-%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99/ http://hoondb.com/present-value-%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99/#comments Sat, 02 Nov 2013 18:43:08 +0000 http://hoondb.com/?p=2881 คำว่า “Present Value” หมายความว่าอย่างไร? มูลค่าปัจจุบัน คืออะไร? Present Value (มูลค่าปัจจุบัน) คือ มูลค่าปัจจุบันของเงินในอนาคตภายใต้ช่วงเวลาและอัตราผลตอบแทนที่ได้กำหนดไว้ Present Value มีหลักแนวคิดว่าเงินในปัจจุบันมีค่ามากกว่าเงินในอนาคต เช่น เงิน 1 ล้านบาทวันนี้มีค่ามากกว่า 1 ล้านบาทในอีกหลาย ๆ ปีข้างหน้า เหตุผลก็คือเงินในวันนี้สามารถนำไปลงทุนได้เลยทันที ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมา เงินในปัจจุบันจึงมีมูลค่ามากกว่าเงินในอนาคต Present Value (มูลค่าปัจจุบัน) จึงเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากในวิชาการเงิน

สูตรคำนวณ Present Value

PV = Present Value FV = Future Value i = อัตราผลตอบแทน n = ระยะเวลา (ต้องสอดคล้องกับ i ด้วย)

ตัวอย่างการคำนวณ Present Value

หากมีคนบอกว่าจะให้เงินคุณเป็นจำนวน 10 ล้านบาท ใน 10 ปีข้างหน้า มันก็คงฟังดูเหมือนคุณจะได้เงินเป็นจำนวน 10 ล้านบาทจริงๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ มูลค่าของเงิน 10 ล้านบาทในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเท่ากับ 8.2 ล้านบาทในปัจจุบัน คิดที่อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี หากคุณสามารถลงทุนในหุ้นและได้ผลตอบแทนที่ 10% ต่อปี Present Value (มูลค่าปัจจุบัน) ของเงิน 10 ล้านบาท ในอีก 10 ปีข้างหน้า จะเท่ากับแค่ 3.86 ล้านบาท ตัวอย่างการคำนวณด้านล่างใช้สูตรด้านบน

PV = 10,000,000 / (1.1)^10 = 3,855,432.89 PV = 10,000,000 / (1.02)^10 = 8,203,483.00

]]>
ความหมาย “Present Value ”

คำว่า “Present Value” หมายความว่าอย่างไร? มูลค่าปัจจุบัน คืออะไร? Present Value (มูลค่าปัจจุบัน) คือ มูลค่าปัจจุบันของเงินในอนาคตภายใต้ช่วงเวลาและอัตราผลตอบแทนที่ได้กำหนดไว้ Present Value มีหลักแนวคิดว่าเงินในปัจจุบันมีค่ามากกว่าเงินในอนาคต เช่น เงิน 1 ล้านบาทวันนี้มีค่ามากกว่า 1 ล้านบาทในอีกหลาย ๆ ปีข้างหน้า เหตุผลก็คือเงินในวันนี้สามารถนำไปลงทุนได้เลยทันที ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมา เงินในปัจจุบันจึงมีมูลค่ามากกว่าเงินในอนาคต Present Value (มูลค่าปัจจุบัน) จึงเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากในวิชาการเงิน


สูตรคำนวณ Present Value

present value
PV = Present Value
FV = Future Value
i = อัตราผลตอบแทน
n = ระยะเวลา (ต้องสอดคล้องกับ i ด้วย)


ตัวอย่างการคำนวณ Present Value

หากมีคนบอกว่าจะให้เงินคุณเป็นจำนวน 10 ล้านบาท ใน 10 ปีข้างหน้า มันก็คงฟังดูเหมือนคุณจะได้เงินเป็นจำนวน 10 ล้านบาทจริงๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ มูลค่าของเงิน 10 ล้านบาทในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเท่ากับ 8.2 ล้านบาทในปัจจุบัน คิดที่อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี หากคุณสามารถลงทุนในหุ้นและได้ผลตอบแทนที่ 10% ต่อปี Present Value (มูลค่าปัจจุบัน) ของเงิน 10 ล้านบาท ในอีก 10 ปีข้างหน้า จะเท่ากับแค่ 3.86 ล้านบาท ตัวอย่างการคำนวณด้านล่างใช้สูตรด้านบน

PV = 10,000,000 / (1.1)^10 = 3,855,432.89
PV = 10,000,000 / (1.02)^10 = 8,203,483.00


]]>
http://hoondb.com/present-value-%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99/feed/ 0