หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » ประเภทของหุ้น http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 Speculative Stock (หุ้นเก็งกำไร) http://hoondb.com/speculative-stock-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a3/ http://hoondb.com/speculative-stock-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a3/#comments Wed, 20 Nov 2013 16:40:05 +0000 http://hoondb.com/?p=3221 คำว่า “Speculative Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นเก็งกำไร คืออะไร? หุ้นเก็งกำไร หรือ Speculative Stock คือ หุ้นที่มีความเสี่ยงสูง กำไรของหุ้นประเภทนี้จะมีความไม่แน่นอนสูง ไม่มั่นคง การวิ่งของราคามีความผันผวนมาก โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ซื้อหุ้นประเภท Speculative Stock จะเป็นผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้มาก และอาจมีสมมุติฐานที่ตั้งอยู่บนความเชื่อหรือความคาดหวังว่าราคาหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นโดยไม่มีบทวิเคราะห์มารองรับ การซื้อขายหุ้นประเภทนี้จึงเป็นการทำเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น – Penny Stock หรือ หุ้นไม่เต็มบาท คือ หุ้นที่มีราคาถูกมาก สามารถจัดได้ว่าเป็น Speculative Stock (หุ้นเก็งกำไร) เหมือนกัน

]]>
ความหมาย “Speculative Stock”

คำว่า “Speculative Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นเก็งกำไร คืออะไร? หุ้นเก็งกำไร หรือ Speculative Stock คือ หุ้นที่มีความเสี่ยงสูง กำไรของหุ้นประเภทนี้จะมีความไม่แน่นอนสูง ไม่มั่นคง การวิ่งของราคามีความผันผวนมาก โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ซื้อหุ้นประเภท Speculative Stock จะเป็นผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้มาก และอาจมีสมมุติฐานที่ตั้งอยู่บนความเชื่อหรือความคาดหวังว่าราคาหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นโดยไม่มีบทวิเคราะห์มารองรับ การซื้อขายหุ้นประเภทนี้จึงเป็นการทำเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น – Penny Stock หรือ หุ้นไม่เต็มบาท คือ หุ้นที่มีราคาถูกมาก สามารถจัดได้ว่าเป็น Speculative Stock (หุ้นเก็งกำไร) เหมือนกัน

]]>
http://hoondb.com/speculative-stock-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a3/feed/ 0
Value Stock (หุ้นคุณค่า) http://hoondb.com/value-stock-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2/ http://hoondb.com/value-stock-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2/#comments Fri, 11 Oct 2013 09:26:55 +0000 http://hoondb.com/?p=2024 คำว่า “Value Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นคุณค่า คืออะไร? หุ้นคุณค่า หรือ Value Stock คือ หุ้นที่มูลค่าต่ำกว่าพื้นฐาน หรือหากมองอีกด้านก็คือ Value Stock เป็นหุ้นที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาในตอนนี้มาก (Intrinsic Value) ลักษณะที่พบเห็นได้บ่อยของหุ้นคุณค่าก็คือมีค่า P/E Ratio หรือ P/BV Ratio ต่ำ หรือว่ามี เงินปันผลสูง หากเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดหรือกลุ่มเดียวกัน นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investor) ไม่เชื่อว่าตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) ดังนั้นจึงเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่หุ้นจะมีราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่ามูลค่าที่มันควรจะเป็น Value Stock จึงเป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว เพื่อรอให้ถึงวันที่ราคาตลาดสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของมันออกมา

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นคุณค่า (Value Stock) ก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน ในกรณีที่นักลงทุนประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นผิด ยกตัวอย่างเช่น ผลประกอบการของบริษัทไม่สามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้ หรือกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง ราคาตลาดที่นักลงทุนคิดว่าเป็นการย่อตัวเพียงชั่วคราวก็อาจกลายเป็นราคาถาวรที่ตกต่ำลงเรื่อย ๆ หุ้นที่เคยคิดว่าราคาถูกก็กลับกลายเป็นของแพง

]]>
ความหมาย “Value Stock”

คำว่า “Value Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นคุณค่า คืออะไร? หุ้นคุณค่า หรือ Value Stock คือ หุ้นที่มูลค่าต่ำกว่าพื้นฐาน หรือหากมองอีกด้านก็คือ Value Stock เป็นหุ้นที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาในตอนนี้มาก (Intrinsic Value) ลักษณะที่พบเห็นได้บ่อยของหุ้นคุณค่าก็คือมีค่า P/E Ratio หรือ P/BV Ratio ต่ำ หรือว่ามี เงินปันผลสูง หากเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดหรือกลุ่มเดียวกัน นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investor) ไม่เชื่อว่าตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) ดังนั้นจึงเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่หุ้นจะมีราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่ามูลค่าที่มันควรจะเป็น Value Stock จึงเป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว เพื่อรอให้ถึงวันที่ราคาตลาดสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของมันออกมา

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นคุณค่า (Value Stock) ก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน ในกรณีที่นักลงทุนประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นผิด ยกตัวอย่างเช่น ผลประกอบการของบริษัทไม่สามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้ หรือกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง ราคาตลาดที่นักลงทุนคิดว่าเป็นการย่อตัวเพียงชั่วคราวก็อาจกลายเป็นราคาถาวรที่ตกต่ำลงเรื่อย ๆ หุ้นที่เคยคิดว่าราคาถูกก็กลับกลายเป็นของแพง

]]>
http://hoondb.com/value-stock-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2/feed/ 0
Cyclical Stock (หุ้นวัฏจักร) http://hoondb.com/cyclical-stock-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3/ http://hoondb.com/cyclical-stock-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3/#comments Fri, 11 Oct 2013 07:34:44 +0000 http://hoondb.com/?p=1993 คำว่า “Cyclical Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นวัฏจักร คืออะไร? หุ้นวัฏจักร หรือ Cyclical Stock คือ หุ้นที่ได้รับอิทธิพลจากวัฏจักรเศรษฐกิจโดยตรง (Economic Cycles) Cyclical Stock เติบโตและหดตัวไปพร้อมกับวงจรเศรษฐกิจ กล่าวคือ เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว ยอดขายและกำไรก็เพิ่มมากขึ้น และก็จะลดลงมากเมื่อเศรษฐกิจหดตัว กิจการของหุ้นวัฏจักรส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเภทของใช้หรือบริการที่ผู้คนสามารถซื้อได้มากกว่าปรกติในช่วงที่เศรษฐกิจดี และไม่ซื้อหรือซื้อน้อยลงในช่วงที่เศรษฐกิจแย่ หุ้นวัฏจักรจึงถูกมองว่าเป็นการลงทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าปรกติ Cyclical Stock มีค่าเบต้าที่มากกว่า Non-Cyclical Stock หรือที่เราเรียกกันว่า Defensive Stock

ตัวอย่างของกิจการที่จัดอยู่ในประเภทหุ้นวัฏจักร เช่น ยานยนต์ สายการบิน วัสดุก่อสร้Œาง เสื้อผ้า เครื่องประดับ โรงแรม และ ร้านอาหาร เป็นต้น หากเศรษฐกิจดีผู้คนก็มีเงินใช้จ่ายได้มากขึ้น เช่น ซื้อรถคันใหม่ ตกแต่งต่อเติมบ้าน ไปเที่ยว หรือ ช้อปปิ้ง ในทางกลับกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอย่างแรก ๆ สำหรับการลดค่าใช้จ่ายในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี หุ้นวัฏจักรจึงเป็นหุ้นที่ดูไม่มีอนาคตและไม่เป็นที่ต้องการในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

]]>
ความหมาย “Cyclical Stock”

คำว่า “Cyclical Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นวัฏจักร คืออะไร? หุ้นวัฏจักร หรือ Cyclical Stock คือ หุ้นที่ได้รับอิทธิพลจากวัฏจักรเศรษฐกิจโดยตรง (Economic Cycles) Cyclical Stock เติบโตและหดตัวไปพร้อมกับวงจรเศรษฐกิจ กล่าวคือ เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว ยอดขายและกำไรก็เพิ่มมากขึ้น และก็จะลดลงมากเมื่อเศรษฐกิจหดตัว กิจการของหุ้นวัฏจักรส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเภทของใช้หรือบริการที่ผู้คนสามารถซื้อได้มากกว่าปรกติในช่วงที่เศรษฐกิจดี และไม่ซื้อหรือซื้อน้อยลงในช่วงที่เศรษฐกิจแย่ หุ้นวัฏจักรจึงถูกมองว่าเป็นการลงทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าปรกติ Cyclical Stock มีค่าเบต้าที่มากกว่า Non-Cyclical Stock หรือที่เราเรียกกันว่า Defensive Stock

ตัวอย่างของกิจการที่จัดอยู่ในประเภทหุ้นวัฏจักร เช่น ยานยนต์ สายการบิน วัสดุก่อสร้Œาง เสื้อผ้า เครื่องประดับ โรงแรม และ ร้านอาหาร เป็นต้น หากเศรษฐกิจดีผู้คนก็มีเงินใช้จ่ายได้มากขึ้น เช่น ซื้อรถคันใหม่ ตกแต่งต่อเติมบ้าน ไปเที่ยว หรือ ช้อปปิ้ง ในทางกลับกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอย่างแรก ๆ สำหรับการลดค่าใช้จ่ายในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี หุ้นวัฏจักรจึงเป็นหุ้นที่ดูไม่มีอนาคตและไม่เป็นที่ต้องการในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

]]>
http://hoondb.com/cyclical-stock-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3/feed/ 0
Defensive Stock (หุ้นตั้งรับ) http://hoondb.com/defensive-stock-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/ http://hoondb.com/defensive-stock-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/#comments Mon, 07 Oct 2013 19:43:16 +0000 http://hoondb.com/?p=1790 คำว่า “Defensive Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นตั้งรับ คืออะไร? หุ้นตั้งรับหรือ Defensive stock คือ หุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอ มั่นคง ไม่แปรผันไปตามสภาวะตลาด หุ้นตั้งรับมีแนวโน้มที่ดีกว่าตลาดในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจซบเซา อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวหุ้นตั้งรับมักจะทำได้ไม่ดีเท่าตลาดเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ผลตอบแทนของหุ้นตั้งรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง น้อยกว่า ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์

หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคคือตัวอย่างของ Defensive stock พวกเราทุกคนต้องใช้ไฟฟ้า นํ้าประปา ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของ Business cycle (วัฏจักรธุรกิจ) ก็ตามเพราะว่ามันเป็นการบริโภคขั้นพื้นฐานของพวกเรา อุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่แปรผันไปตามภาวะเศรษฐกิจ คือ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงถดถอยหรือช่วงรุ่งเรือง ความต้องการก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปจากเดิมไม่มากนัก อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือของใช้ในครัวเรือนที่ไม่คงทนอย่างเช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน และ กระดาษทิชชู่ เป็นต้น หุ้นตั้งรับ (Defensive stock) มีอีกชื่อเรียกหนึ่งซึ่งก็คือ non-cyclical stock (หุ้นไม่มีวัฎจักร)

Defensive stock มีค่าเบต้า (Beta) น้อยกว่า 1 : ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคาดว่าตลาดหุ้นจะตกลง 20% และ risk-free rate ในตอนนี้อยู่ที่ 3% หุ้นที่มีค่าเบต้าเท่ากับ 0.5 จะลดลงแค่ 11.5% (0.5*(-20%-3%)) อย่างไรก็ตาม หากคาดว่าตลาดจะปรับตัวขึ้น 20% หุ้นตั้งรับตัวนี้ก็จะขึ้นเพียงแค่ 8.5% (0.5*(20%-3%)) จะสามารถเห็นได้ว่า Defensive Stock เป็นหุ้นที่มีความผันผวนน้อยกว่าตลาด

]]>
ความหมาย “Defensive Stock”

คำว่า “Defensive Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นตั้งรับ คืออะไร? หุ้นตั้งรับหรือ Defensive stock คือ หุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอ มั่นคง ไม่แปรผันไปตามสภาวะตลาด หุ้นตั้งรับมีแนวโน้มที่ดีกว่าตลาดในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจซบเซา อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวหุ้นตั้งรับมักจะทำได้ไม่ดีเท่าตลาดเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ผลตอบแทนของหุ้นตั้งรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง น้อยกว่า ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์

หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคคือตัวอย่างของ Defensive stock พวกเราทุกคนต้องใช้ไฟฟ้า นํ้าประปา ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของ Business cycle (วัฏจักรธุรกิจ) ก็ตามเพราะว่ามันเป็นการบริโภคขั้นพื้นฐานของพวกเรา อุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่แปรผันไปตามภาวะเศรษฐกิจ คือ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงถดถอยหรือช่วงรุ่งเรือง ความต้องการก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปจากเดิมไม่มากนัก อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือของใช้ในครัวเรือนที่ไม่คงทนอย่างเช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน และ กระดาษทิชชู่ เป็นต้น หุ้นตั้งรับ (Defensive stock) มีอีกชื่อเรียกหนึ่งซึ่งก็คือ non-cyclical stock (หุ้นไม่มีวัฎจักร)

Defensive stock มีค่าเบต้า (Beta) น้อยกว่า 1 : ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคาดว่าตลาดหุ้นจะตกลง 20% และ risk-free rate ในตอนนี้อยู่ที่ 3% หุ้นที่มีค่าเบต้าเท่ากับ 0.5 จะลดลงแค่ 11.5% (0.5*(-20%-3%)) อย่างไรก็ตาม หากคาดว่าตลาดจะปรับตัวขึ้น 20% หุ้นตั้งรับตัวนี้ก็จะขึ้นเพียงแค่ 8.5% (0.5*(20%-3%)) จะสามารถเห็นได้ว่า Defensive Stock เป็นหุ้นที่มีความผันผวนน้อยกว่าตลาด

]]>
http://hoondb.com/defensive-stock-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/feed/ 0
Growth Stock (หุ้นเติบโต) http://hoondb.com/growth-stock-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%95/ http://hoondb.com/growth-stock-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%95/#comments Wed, 02 Oct 2013 14:45:13 +0000 http://hoondb.com/?p=1762 คำว่า “Growth Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นเติบโต คืออะไร? หุ้นเติบโตคือหุ้นของบริษัทที่คาดว่าน่าจะมีผลกำไรเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปของกลุ่มอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นหุ้นของบริษัทที่กำลังเติบโตและมีผลการดำเนินงานโดดเด่น โดยทั่วไปแล้ว หุ้นเติบโต (Growth stock) มักจะไม่จ่ายเงินปันผล หรือจ่ายในอัตราที่ต่ำ เพราะว่ามีนโยบายในการนำผลกำไรไปลงทุนขยายกิจการต่อ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีส่วนใหญ่สามารถจัดได้ว่าเป็นหุ้นเติบโต

Growth Stock (หุ้นเติบโต) มักมีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ สิทธิบัตรต่างๆ การขยายกิจการไปต่างประเทศ เป็นต้น ความได้เปรียบจากคู่แข่งเหล่านี้ส่งผลให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ราคาตลาดของหุ้นเติบโตจึงมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าหุ้นตัวอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่นค่า P/E Ratio หรือ P/BV ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด นักลงทุนอาจต้องแบกรับความเสี่ยงหากอัตราการเติบโตนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้

แม้ว่าหุ้นเติบโตส่วนใหญ่จะมีราคาที่สูง แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นราคาที่แพงเสมอไป (ราคาสูงไม่เท่ากับราคาแพง!) การวิเคราะห์หาราคาหุ้นที่เหมาะสมด้วยวิธีต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจว่าเหมาะสมแก่การลงทุนหรือไม่ โดยทั่วไปราคาของหุ้นเติบโตจะสูงกว่า Intrinsic value ปัจจุบันของบริษัทอยู่แล้ว การลงทุนในราคาที่สูงกว่านั้นสามารถทำได้เพราะนักลงทุนคาดการณ์ว่ามูลค่าแท้ที่จริงของหุ้นจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนั่นเอง

]]>
ความหมาย “หุ้นเติบโต”

คำว่า “Growth Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นเติบโต คืออะไร? หุ้นเติบโตคือหุ้นของบริษัทที่คาดว่าน่าจะมีผลกำไรเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปของกลุ่มอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นหุ้นของบริษัทที่กำลังเติบโตและมีผลการดำเนินงานโดดเด่น โดยทั่วไปแล้ว หุ้นเติบโต (Growth stock) มักจะไม่จ่ายเงินปันผล หรือจ่ายในอัตราที่ต่ำ เพราะว่ามีนโยบายในการนำผลกำไรไปลงทุนขยายกิจการต่อ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีส่วนใหญ่สามารถจัดได้ว่าเป็นหุ้นเติบโต

Growth Stock (หุ้นเติบโต) มักมีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ สิทธิบัตรต่างๆ การขยายกิจการไปต่างประเทศ เป็นต้น ความได้เปรียบจากคู่แข่งเหล่านี้ส่งผลให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ราคาตลาดของหุ้นเติบโตจึงมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าหุ้นตัวอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่นค่า P/E Ratio หรือ P/BV ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด นักลงทุนอาจต้องแบกรับความเสี่ยงหากอัตราการเติบโตนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้

แม้ว่าหุ้นเติบโตส่วนใหญ่จะมีราคาที่สูง แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นราคาที่แพงเสมอไป (ราคาสูงไม่เท่ากับราคาแพง!) การวิเคราะห์หาราคาหุ้นที่เหมาะสมด้วยวิธีต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจว่าเหมาะสมแก่การลงทุนหรือไม่ โดยทั่วไปราคาของหุ้นเติบโตจะสูงกว่า Intrinsic value ปัจจุบันของบริษัทอยู่แล้ว การลงทุนในราคาที่สูงกว่านั้นสามารถทำได้เพราะนักลงทุนคาดการณ์ว่ามูลค่าแท้ที่จริงของหุ้นจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนั่นเอง

]]>
http://hoondb.com/growth-stock-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%95/feed/ 0
Blue-chip stock (หุ้นบลูชิพ) http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e/ http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e/#comments Mon, 30 Sep 2013 14:40:27 +0000 http://hoondb.com/?p=1718 คำว่า “Blue-chip stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นบลูชิพ คืออะไร? ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่า “บลูชิพ (Blue-chip)” คือชนิดของชิพที่ใช้กันในคาสิโน (บ่อนการพนัน!) ซึ่งชิพแต่ละสีก็จะมูลค่าที่ไม่เท่ากัน โดยในยุคแรก ๆ ชิพสีน้ำเงินในเกม Poker เป็นสีที่แพงที่สุด (ยุคนี้ไม่รู้?) ก็เลยเป็นที่มาของคำว่า หุ้นบลูชิพ 

หุ้นบลูชิพ คือ หุ้นที่มั่นคง เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ (มีสินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักในวงกว้าง) มีมูลค่ากิจการตามราคาตลาดสูง (market capitalization) สถานะการเงินมั่นคง สามารถทำกำไรได้ในภาวะเศรษฐกิจซบเซา มีอัตราผลตอบแทนที่ไม่ผันผวน โดยส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์

หุ้นบลูชิพ (Blue chip stock) จึงจัดได้ว่าเป็นหุ้นชั้นดี มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ จึงส่งผลหุ้นบลูชิพให้มีราคาค่อนข้างสูง โดยคุณสมบัติคร่าว ๆ ของการคัดเลือกหุ้นบลูชิพมีดังต่อไปนี้:

มี Market Cap ขนาดใหญ่ (เช่นมากกว่า x หมื่นล้านบาท หรืออยู่ใน SET50) สถานะทางการเงินมั่นคง มีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีชื่อเสียงในด้านความสามารถ บริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สินค้าและบริการมีคุณภาพ เป็นบริษัทผู้นำตลาด มีความสามารถในการแข่งขันสูง (Competitive advantage)

ยกตัวอย่าง: หุ้นบลูชิพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่น PTT (บริษัท ปตท.), SCC (บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย), ADVANC (บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอรวิส), CPF (บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) เป็นต้น

ยกตัวอย่าง: หุ้นบลูชิพของต่างประเทศ เช่น IBM (International Business Machines Corp.), XOM (Exxon Mobil Corp.), KO (Coca-Cola Co.), JPM (JPMorgan Chase & Co.) เป็นต้น

]]>
ความหมาย “หุ้นบลูชิพ”

คำว่า “Blue-chip stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นบลูชิพ คืออะไร? ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่า “บลูชิพ (Blue-chip)” คือชนิดของชิพที่ใช้กันในคาสิโน (บ่อนการพนัน!) ซึ่งชิพแต่ละสีก็จะมูลค่าที่ไม่เท่ากัน โดยในยุคแรก ๆ ชิพสีน้ำเงินในเกม Poker เป็นสีที่แพงที่สุด (ยุคนี้ไม่รู้?) ก็เลยเป็นที่มาของคำว่า หุ้นบลูชิพ 

หุ้นบลูชิพ คือ หุ้นที่มั่นคง เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ (มีสินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักในวงกว้าง) มีมูลค่ากิจการตามราคาตลาดสูง (market capitalization) สถานะการเงินมั่นคง สามารถทำกำไรได้ในภาวะเศรษฐกิจซบเซา มีอัตราผลตอบแทนที่ไม่ผันผวน โดยส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์


หุ้นบลูชิพ (Blue chip stock) จึงจัดได้ว่าเป็นหุ้นชั้นดี มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ จึงส่งผลหุ้นบลูชิพให้มีราคาค่อนข้างสูง โดยคุณสมบัติคร่าว ๆ ของการคัดเลือกหุ้นบลูชิพมีดังต่อไปนี้:

  • มี Market Cap ขนาดใหญ่ (เช่นมากกว่า x หมื่นล้านบาท หรืออยู่ใน SET50)
  • สถานะทางการเงินมั่นคง มีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีชื่อเสียงในด้านความสามารถ
  • บริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สินค้าและบริการมีคุณภาพ
  • เป็นบริษัทผู้นำตลาด มีความสามารถในการแข่งขันสูง (Competitive advantage)

ยกตัวอย่าง: หุ้นบลูชิพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่น PTT (บริษัท ปตท.), SCC (บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย), ADVANC (บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอรวิส), CPF (บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) เป็นต้น

ยกตัวอย่าง: หุ้นบลูชิพของต่างประเทศ เช่น IBM (International Business Machines Corp.), XOM (Exxon Mobil Corp.), KO (Coca-Cola Co.), JPM (JPMorgan Chase & Co.) เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e/feed/ 0