Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
งบการเงิน
มือใหม่เล่นหุ้น
การเงิน
Fundamental
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
ประเภทของหุ้น
Most Recent
 
Read More
Nov 20, 2013

Speculative Stock (หุ้นเก็งกำไร)

ความหมาย “Speculative Stock”

คำว่า “Speculative Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นเก็งกำไร คืออะไร? หุ้นเก็งกำไร หรือ Speculative Stock คือ หุ้นที่มีความเสี่ยงสูง กำไรของหุ้นประเภทนี้จะมีความไม่แน่นอนสูง ไม่มั่นคง การวิ่งของราคามีความผันผวนมาก โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ซื้อหุ้นประเภท Speculative Stock จะเป็นผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้มาก และอาจมีสมมุติฐานที่ตั้งอยู่บนความเชื่อหรือความคาดหวังว่าราคาหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นโดยไม่มีบทวิเคราะห์มารองรับ การซื้อขายหุ้นประเภทนี้จึงเป็นการทำเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น – Penny Stock หรือ หุ้นไม่เต็มบาท คือ หุ้นที่มีราคาถูกมาก สามารถจัดได้ว่าเป็น Speculative Stock (หุ้นเก็งกำไร) เหมือนกัน

41633
 
Read More
Oct 11, 2013

Value Stock (หุ้นคุณค่า)

ความหมาย “Value Stock”

คำว่า “Value Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นคุณค่า คืออะไร? หุ้นคุณค่า หรือ Value Stock คือ หุ้นที่มูลค่าต่ำกว่าพื้นฐาน หรือหากมองอีกด้านก็คือ Value Stock เป็นหุ้นที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาในตอนนี้มาก (Intrinsic Value) ลักษณะที่พบเห็นได้บ่อยของหุ้นคุณค่าก็คือมีค่า P/E Ratio หรือ P/BV Ratio ต่ำ หรือว่ามี เงินปันผลสูง หากเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดหรือกลุ่มเดียวกัน นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investor) ไม่เชื่อว่าตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) ดังนั้นจึงเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่หุ้นจะมีราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่ามูลค่าที่มันควรจะเป็น Value Stock จึงเป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว [...]

23839
 
Read More
Oct 11, 2013

Cyclical Stock (หุ้นวัฏจักร)

ความหมาย “Cyclical Stock”

คำว่า “Cyclical Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นวัฏจักร คืออะไร? หุ้นวัฏจักร หรือ Cyclical Stock คือ หุ้นที่ได้รับอิทธิพลจากวัฏจักรเศรษฐกิจโดยตรง (Economic Cycles) Cyclical Stock เติบโตและหดตัวไปพร้อมกับวงจรเศรษฐกิจ กล่าวคือ เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว ยอดขายและกำไรก็เพิ่มมากขึ้น และก็จะลดลงมากเมื่อเศรษฐกิจหดตัว กิจการของหุ้นวัฏจักรส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเภทของใช้หรือบริการที่ผู้คนสามารถซื้อได้มากกว่าปรกติในช่วงที่เศรษฐกิจดี และไม่ซื้อหรือซื้อน้อยลงในช่วงที่เศรษฐกิจแย่ หุ้นวัฏจักรจึงถูกมองว่าเป็นการลงทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าปรกติ Cyclical Stock มีค่าเบต้าที่มากกว่า Non-Cyclical Stock หรือที่เราเรียกกันว่า Defensive [...]

72106
 
Read More
Oct 7, 2013

Defensive Stock (หุ้นตั้งรับ)

ความหมาย “Defensive Stock”

คำว่า “Defensive Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นตั้งรับ คืออะไร? หุ้นตั้งรับหรือ Defensive stock คือ หุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอ มั่นคง ไม่แปรผันไปตามสภาวะตลาด หุ้นตั้งรับมีแนวโน้มที่ดีกว่าตลาดในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจซบเซา อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวหุ้นตั้งรับมักจะทำได้ไม่ดีเท่าตลาดเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ผลตอบแทนของหุ้นตั้งรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง น้อยกว่า ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์

หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคคือตัวอย่างของ Defensive stock พวกเราทุกคนต้องใช้ไฟฟ้า นํ้าประปา ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของ Business cycle (วัฏจักรธุรกิจ) ก็ตามเพราะว่ามันเป็นการบริโภคขั้นพื้นฐานของพวกเรา อุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่แปรผันไปตามภาวะเศรษฐกิจ [...]

141670
 
Read More
Oct 2, 2013

Growth Stock (หุ้นเติบโต)

ความหมาย “หุ้นเติบโต”

คำว่า “Growth Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นเติบโต คืออะไร? หุ้นเติบโตคือหุ้นของบริษัทที่คาดว่าน่าจะมีผลกำไรเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปของกลุ่มอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นหุ้นของบริษัทที่กำลังเติบโตและมีผลการดำเนินงานโดดเด่น โดยทั่วไปแล้ว หุ้นเติบโต (Growth stock) มักจะไม่จ่ายเงินปันผล หรือจ่ายในอัตราที่ต่ำ เพราะว่ามีนโยบายในการนำผลกำไรไปลงทุนขยายกิจการต่อ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีส่วนใหญ่สามารถจัดได้ว่าเป็นหุ้นเติบโต

Growth Stock (หุ้นเติบโต) มักมีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ สิทธิบัตรต่างๆ การขยายกิจการไปต่างประเทศ เป็นต้น ความได้เปรียบจากคู่แข่งเหล่านี้ส่งผลให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว [...]

12400
Load More
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
2
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Dow Jones คืออะไร?
 
5
Beta (ค่าเบต้า)