หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 บัญชีมาร์จิ้น (Margin Account) http://hoondb.com/margin-account/ http://hoondb.com/margin-account/#comments Tue, 15 Oct 2013 16:51:54 +0000 http://hoondb.com/?p=2438 บัญชีมาร์จิ้น (Margin Account) หรือ บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Account) คือประเภทของบัญชีที่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้ (ต้องจ่ายดอกเบี้ย) และต้องมีเงินสดหรือหุ้นวางไว้เป็นหลักประกัน (Initial Margin) โดยวงเงินที่กู้ยืมได้สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปตามที่ราคาหุ้นที่วางเป็นประกันไว้ และหากราคาหุ้นลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (Margin Call) บริษัทหลักทรัพย์สามารถบังคับให้วางหลักประกันหรือเรียกเงินสดเพิ่ม หรือบังคับขาย (Force Sell) หุ้นที่วางเป็นหลักประกันไว้เพื่อรักษาอัตรามาร์จิ้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (Maintenance Margin)

Initial Margin Requirement

Initial Margin Requirement คือหลักประกันเริ่มต้น นักลงทุนต้องนำเงินหลักประกันมาวางก่อนที่ส่งคำสั่งซื้อหรือเปิดสถานะได้ ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ จะเห็นได้ว่า Margin = เงินทุน/สินทรัพย์ หากสินทรัพย์ตกลง (หุ้นราคาตก) จะส่งผลให้เงินทุนมีน้อยลง ตามตัวอย่างด้านล่างคือราคาหุ้นตกลง 20,000 บาท ทำให้สินทรัพย์เหลือแค่ 80,000 บาท จาก 100,000 บาท ส่งผลให้ Margin ลดลงเหลือ 37.50%

สินทรัพย์ หนี้สินและทุน Margin 100,000 เงินกู้ 50,000 เงินทุน 50,000 50% 80,000 เงินกู้ 50,000 เงินทุน 30,000 37.50% Maintenance Margin

Maintenance Margin คือมาร์จิ้นขั้นต่ำที่นักลงทุนต้องรักษาไว้ สมมุติว่าตามตัวอย่างด้านบน ราคาสินทรัพย์ตกลงมาเหลือ 40,000 บาท นั่นหมายความว่าเงินในส่วนของนักลงทุนได้หายไป 60,000 บาท (50,000 + 10,000) มากกว่าเงินทุนในตอนแรกเป็นจำนวน 10,000 บาท ทำให้ค่ามาร์จิ้นติดลบ 25% (-10,000/40,000 = -0.25) ซึ่งในส่วนนี้เป็นเงินกู้จากโบรกเกอร์!! ในความเป็นจริงแล้วหากมูลค่าหุ้นลดลงไปมากเกินกว่า Maintenance Margin (35%) นักลงทุนจะถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) หรือถูกบังคับขายหาก Margin ลดลงเหลือ 25% (Force Sell)

ในตัวอย่างด้านบน: 0.25 = x/100,000 ; x = 25,000 บาท นั่นหมายความว่านักลงทุนจะถูก Force Sell หากเงินทุนของตัวเองลดลงเหลือ 25,000 บาท หรือราคาสินทรัพย์ลดลงเหลือ 75,000 บาท [100,000 – (50,000 – 25,000)] [สินทรัพย์ – (เงินทุนเริ่มแรก – x)]

]]>
ความหมาย บัญชีมาร์จิ้น

บัญชีมาร์จิ้น (Margin Account) หรือ บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Account) คือประเภทของบัญชีที่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้ (ต้องจ่ายดอกเบี้ย) และต้องมีเงินสดหรือหุ้นวางไว้เป็นหลักประกัน (Initial Margin) โดยวงเงินที่กู้ยืมได้สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปตามที่ราคาหุ้นที่วางเป็นประกันไว้ และหากราคาหุ้นลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (Margin Call) บริษัทหลักทรัพย์สามารถบังคับให้วางหลักประกันหรือเรียกเงินสดเพิ่ม หรือบังคับขาย (Force Sell) หุ้นที่วางเป็นหลักประกันไว้เพื่อรักษาอัตรามาร์จิ้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (Maintenance Margin)


Initial Margin Requirement

Initial Margin Requirement คือหลักประกันเริ่มต้น นักลงทุนต้องนำเงินหลักประกันมาวางก่อนที่ส่งคำสั่งซื้อหรือเปิดสถานะได้ ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ จะเห็นได้ว่า Margin = เงินทุน/สินทรัพย์ หากสินทรัพย์ตกลง (หุ้นราคาตก) จะส่งผลให้เงินทุนมีน้อยลง ตามตัวอย่างด้านล่างคือราคาหุ้นตกลง 20,000 บาท ทำให้สินทรัพย์เหลือแค่ 80,000 บาท จาก 100,000 บาท ส่งผลให้ Margin ลดลงเหลือ 37.50%

สินทรัพย์ หนี้สินและทุน Margin
100,000 เงินกู้ 50,000
เงินทุน 50,000 50%
80,000 เงินกู้ 50,000
เงินทุน 30,000 37.50%

Maintenance Margin

Maintenance Margin คือมาร์จิ้นขั้นต่ำที่นักลงทุนต้องรักษาไว้ สมมุติว่าตามตัวอย่างด้านบน ราคาสินทรัพย์ตกลงมาเหลือ 40,000 บาท นั่นหมายความว่าเงินในส่วนของนักลงทุนได้หายไป 60,000 บาท (50,000 + 10,000) มากกว่าเงินทุนในตอนแรกเป็นจำนวน 10,000 บาท ทำให้ค่ามาร์จิ้นติดลบ 25% (-10,000/40,000 = -0.25) ซึ่งในส่วนนี้เป็นเงินกู้จากโบรกเกอร์!! ในความเป็นจริงแล้วหากมูลค่าหุ้นลดลงไปมากเกินกว่า Maintenance Margin (35%) นักลงทุนจะถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) หรือถูกบังคับขายหาก Margin ลดลงเหลือ 25% (Force Sell)

ในตัวอย่างด้านบน: 0.25 = x/100,000 ; x = 25,000 บาท นั่นหมายความว่านักลงทุนจะถูก Force Sell หากเงินทุนของตัวเองลดลงเหลือ 25,000 บาท หรือราคาสินทรัพย์ลดลงเหลือ 75,000 บาท [100,000 – (50,000 – 25,000)] [สินทรัพย์ – (เงินทุนเริ่มแรก – x)]

]]>
http://hoondb.com/margin-account/feed/ 0
บัญชีเงินสด (Cash Account) http://hoondb.com/cash-account/ http://hoondb.com/cash-account/#comments Tue, 15 Oct 2013 14:53:35 +0000 http://hoondb.com/?p=2435 บัญชีเงินสด หรือ บัญชี Cash Account คือประเภทของบัญชีที่สามารถใช้ซื้อหลักทรัพย์ได้โดยต้องชำระค่าซื้อด้วยเงินสดเต็มตามจำนวนที่ซื้อในวันทำการวันที่ 3 (T+3) ผ่านบริการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS-Automatic Transfer System) เช่นเดียวกับการรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จะพิจารณาอนุมัติวงเงินจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า (หลักฐานการเงิน) โดยต้องวางหลักประกัน 20% ของมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อ อัตราดอกเบี้ยหลักประกันเงินฝากเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ยกตัวอย่าง

หากซื้อหุ้นไป 100,000 บาทในวันจันทร์ด้วยบัญชีเงินสด เงิน 100,000 บาท + ค่าคอม จะถูกตัดจากบัญชีที่ให้ไว้ในวันพฤหัสบดี (+ 3 วันทำการ ไม่นับวันที่ซื้อ และไม่นับถ้าตรงกับวันหยุด) ต่อมาถ้าขายหุ้นในวันพฤหัสบดี ก็จะได้รับเงินในวันอังคารหน้า

]]>
ความหมาย บัญชีเงินสด

บัญชีเงินสด หรือ บัญชี Cash Account คือประเภทของบัญชีที่สามารถใช้ซื้อหลักทรัพย์ได้โดยต้องชำระค่าซื้อด้วยเงินสดเต็มตามจำนวนที่ซื้อในวันทำการวันที่ 3 (T+3) ผ่านบริการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS-Automatic Transfer System) เช่นเดียวกับการรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จะพิจารณาอนุมัติวงเงินจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า (หลักฐานการเงิน) โดยต้องวางหลักประกัน 20% ของมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อ อัตราดอกเบี้ยหลักประกันเงินฝากเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ยกตัวอย่าง

หากซื้อหุ้นไป 100,000 บาทในวันจันทร์ด้วยบัญชีเงินสด เงิน 100,000 บาท + ค่าคอม จะถูกตัดจากบัญชีที่ให้ไว้ในวันพฤหัสบดี (+ 3 วันทำการ ไม่นับวันที่ซื้อ และไม่นับถ้าตรงกับวันหยุด) ต่อมาถ้าขายหุ้นในวันพฤหัสบดี ก็จะได้รับเงินในวันอังคารหน้า

]]>
http://hoondb.com/cash-account/feed/ 0
บัญชีวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account) http://hoondb.com/cash-balance-account/ http://hoondb.com/cash-balance-account/#comments Mon, 26 Aug 2013 14:35:46 +0000 http://hoondb.com/?p=306 บัญชีวางเงินล่วงหน้า หรือ บัญชี Cash Balance คือประเภทของบัญชีที่สามารถใช้ซื้อหลักทรัพย์ได้ตามวงเงินที่ฝากไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ซึ่งต้องงวางเงินหลักประกันมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ต้องการจะซื้อ โดยหลักประกันจะมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนดไว้ ดังนั้น หากซื้อหุ้นหรือถอนเงินหลักประกันออกจะส่งผลให้อำนาจซื้อลดลงเหลือเท่ากับเงินหลักประกันคงเหลืออยู่ในบัญชี

ยกตัวอย่าง

ฝากเงินหลักประกันไว้ 100,000 บาท ก็จะสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 100,000 บาท และถ้าซื้อหุ้นไปแล้วอำนาจซื้อก็จะลดลงไปตามจำนวนที่ซื้อไปจนกว่าจะขายออกมา โดยอำนาจซื้อจะเพิ่มกลับคืนมามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่ากำไรหรือขาดทุน

]]>
ความหมาย บัญชีวางเงินล่วงหน้า

บัญชีวางเงินล่วงหน้า หรือ บัญชี Cash Balance คือประเภทของบัญชีที่สามารถใช้ซื้อหลักทรัพย์ได้ตามวงเงินที่ฝากไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ซึ่งต้องงวางเงินหลักประกันมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ต้องการจะซื้อ โดยหลักประกันจะมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนดไว้ ดังนั้น หากซื้อหุ้นหรือถอนเงินหลักประกันออกจะส่งผลให้อำนาจซื้อลดลงเหลือเท่ากับเงินหลักประกันคงเหลืออยู่ในบัญชี

ยกตัวอย่าง

ฝากเงินหลักประกันไว้ 100,000 บาท ก็จะสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 100,000 บาท และถ้าซื้อหุ้นไปแล้วอำนาจซื้อก็จะลดลงไปตามจำนวนที่ซื้อไปจนกว่าจะขายออกมา โดยอำนาจซื้อจะเพิ่มกลับคืนมามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่ากำไรหรือขาดทุน

]]>
http://hoondb.com/cash-balance-account/feed/ 0