หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » ประเภทคำสั่งซื้อขาย http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 การขายชอร์ต – Short Sale http://hoondb.com/short-sale-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95/ http://hoondb.com/short-sale-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95/#comments Sun, 02 Feb 2014 10:49:55 +0000 http://hoondb.com/?p=3887 การขายชอร์ต หรือ short sale หมายถึง การขายหุ้นที่ไม่ได้มีครอบครองอยู่ หรือขายหุ้นที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตั้งใจว่าจะซื้อหุ้นนั้นกลับคืนมาในอนาคตนั่นเอง โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นด้วยความคาดหวังว่าราคาของหุ้นจะเพิ่มสูงขึ้นและสามารถขายทำกำไรได้ แต่หากนักลงทุนคาดว่าราคาหุ้นจะลดลง ก็สามารถทำการ ขายชอร์ต หรือว่ายืมหุ้นของผู้อื่นมาขายออกไปก่อนโดยคาดหวังว่าราคาหุ้นจะลดลงเพื่อที่ตัวเองจะได้ซื้อคืนกลับมาในราคาที่ถูกกว่าเดิม

การทำกำไรจากการขายชอร์ต คือ ขายแพง ซื้อถูก ซึ่งก็คล้าย ๆ กับการ ซื้อถูก ขายแพง ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนขายชอร์ตหุ้น A เป็นจำนวน 10,000 หุ้น ที่ราคา 100 บาทต่อหุ้น และในเวลาต่อมาหุ้น A ราคาลดลงเหลือ 80 บาท นักลงทุนก็ทำการปิดสถานะชอร์ต ซื้อหุ้น A คืนที่ราคา 80 บาทต่อหุ้น ทำกำไรไปได้ 200,000 บาท หักด้วยค่ายืมหลักทรัพย์จากการขายชอร์ต

]]>
ขายชอร์ต คืออะไร?

การขายชอร์ต หรือ short sale หมายถึง การขายหุ้นที่ไม่ได้มีครอบครองอยู่ หรือขายหุ้นที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตั้งใจว่าจะซื้อหุ้นนั้นกลับคืนมาในอนาคตนั่นเอง โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นด้วยความคาดหวังว่าราคาของหุ้นจะเพิ่มสูงขึ้นและสามารถขายทำกำไรได้ แต่หากนักลงทุนคาดว่าราคาหุ้นจะลดลง ก็สามารถทำการ ขายชอร์ต หรือว่ายืมหุ้นของผู้อื่นมาขายออกไปก่อนโดยคาดหวังว่าราคาหุ้นจะลดลงเพื่อที่ตัวเองจะได้ซื้อคืนกลับมาในราคาที่ถูกกว่าเดิม

การทำกำไรจากการขายชอร์ต คือ ขายแพง ซื้อถูก ซึ่งก็คล้าย ๆ กับการ ซื้อถูก ขายแพง ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนขายชอร์ตหุ้น A เป็นจำนวน 10,000 หุ้น ที่ราคา 100 บาทต่อหุ้น และในเวลาต่อมาหุ้น A ราคาลดลงเหลือ 80 บาท นักลงทุนก็ทำการปิดสถานะชอร์ต ซื้อหุ้น A คืนที่ราคา 80 บาทต่อหุ้น ทำกำไรไปได้ 200,000 บาท หักด้วยค่ายืมหลักทรัพย์จากการขายชอร์ต

]]>
http://hoondb.com/short-sale-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95/feed/ 0
Fill Or Kill Order (FOK) http://hoondb.com/fill-or-kill-order-fok/ http://hoondb.com/fill-or-kill-order-fok/#comments Sun, 27 Oct 2013 14:59:52 +0000 http://hoondb.com/?p=2829 Fill Or Kill Order คืออะไร? FOK คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอยู่ในประเภทคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Orders) FOK เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ที่ ราคาที่ระบุไว้ในขณะนั้น หากไม่สามารถซื้อขายได้หมดทั้งจำนวนก็จะไม่ซื้อขายเลยและจะยกเลิกคำสั่งทั้งหมด โดยคำสั่ง FOK มีข้อกำหนดบางอย่างได้แก่ 1.สามารถส่งคำสั่งได้ในช่วงตลาดเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น 2.ไม่สามารถใช้คำสั่งนี้ร่วมกับ Market Order, Market to Limit Order, Special Market Order, ATO/ATC และ Iceberg

ยกตัวอย่าง: หากเราส่งคำสั่งประเภท FOK ซื้อหุ้นเป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 หุ้น ที่ราคา 100 บาท ระบบจะทำการตรวจสอบว่าที่ราคา 100 บาทสามารถซื้อให้ครบทั้ง 3,000 หุ้นได้หรือหรือไม่ ซึ่งตามด้านล่างจะเห็นได้ว่าที่ราคา 100 บาทมีจำนวนเสนอขายเพียงแค่ 1,000 หุ้นเท่านั้น ซึ่งไม่ครบ 3,000 หุ้น ดังนั้นคำสั่งนี้จึงถูกยกเลิกไปทั้งหมด

ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น 100 1,000 102 1,500 ]]>
คำสั่ง FOK

Fill Or Kill Order คืออะไร? FOK คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอยู่ในประเภทคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Orders) FOK เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ที่ ราคาที่ระบุไว้ในขณะนั้น หากไม่สามารถซื้อขายได้หมดทั้งจำนวนก็จะไม่ซื้อขายเลยและจะยกเลิกคำสั่งทั้งหมด โดยคำสั่ง FOK มีข้อกำหนดบางอย่างได้แก่ 1.สามารถส่งคำสั่งได้ในช่วงตลาดเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น 2.ไม่สามารถใช้คำสั่งนี้ร่วมกับ Market Order, Market to Limit Order, Special Market Order, ATO/ATC และ Iceberg


ยกตัวอย่าง: หากเราส่งคำสั่งประเภท FOK ซื้อหุ้นเป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 หุ้น ที่ราคา 100 บาท ระบบจะทำการตรวจสอบว่าที่ราคา 100 บาทสามารถซื้อให้ครบทั้ง 3,000 หุ้นได้หรือหรือไม่ ซึ่งตามด้านล่างจะเห็นได้ว่าที่ราคา 100 บาทมีจำนวนเสนอขายเพียงแค่ 1,000 หุ้นเท่านั้น ซึ่งไม่ครบ 3,000 หุ้น ดังนั้นคำสั่งนี้จึงถูกยกเลิกไปทั้งหมด

ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น
100 1,000
102 1,500
]]>
http://hoondb.com/fill-or-kill-order-fok/feed/ 0
Immediate Or Cancel Order (IOC) http://hoondb.com/immediate-or-cancel-order-ioc/ http://hoondb.com/immediate-or-cancel-order-ioc/#comments Sat, 26 Oct 2013 15:44:24 +0000 http://hoondb.com/?p=2801 Immediate Or Cancel Order คืออะไร? IOC คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอยู่ในประเภทคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Orders) IOC เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ที่ ราคาที่ระบุไว้ในขณะนั้น หากไม่สามารถซื้อขายได้หมดทั้งจำนวน ส่วนที่เหลือก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ โดยคำสั่ง IOC มีข้อกำหนดบางอย่างได้แก่ 1.สามารถส่งคำสั่งได้ในช่วงตลาดเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น 2.ไม่สามารถใช้คำสั่งนี้ร่วมกับ Market Order, Market to Limit Order, Special Market Order, ATO/ATC และ Iceberg

ยกตัวอย่าง: หากเราส่งคำสั่งประเภท IOC ซื้อหุ้นเป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 หุ้น ที่ราคา 100 บาท ระบบจะทำการจับคู่ซื้อขายทันทีที่ราคา 100 บาท เป็นจำนวน 1,000 หุ้น และสำหรับ 2,000 หุ้นที่เหลืออยู่จะถูกระบบยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ

ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น 100 1,000 102 1,500 ]]>
คำสั่ง IOC

Immediate Or Cancel Order คืออะไร? IOC คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอยู่ในประเภทคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Orders) IOC เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ที่ ราคาที่ระบุไว้ในขณะนั้น หากไม่สามารถซื้อขายได้หมดทั้งจำนวน ส่วนที่เหลือก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ โดยคำสั่ง IOC มีข้อกำหนดบางอย่างได้แก่ 1.สามารถส่งคำสั่งได้ในช่วงตลาดเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น 2.ไม่สามารถใช้คำสั่งนี้ร่วมกับ Market Order, Market to Limit Order, Special Market Order, ATO/ATC และ Iceberg


ยกตัวอย่าง: หากเราส่งคำสั่งประเภท IOC ซื้อหุ้นเป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 หุ้น ที่ราคา 100 บาท ระบบจะทำการจับคู่ซื้อขายทันทีที่ราคา 100 บาท เป็นจำนวน 1,000 หุ้น และสำหรับ 2,000 หุ้นที่เหลืออยู่จะถูกระบบยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ

ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น
100 1,000
102 1,500
]]>
http://hoondb.com/immediate-or-cancel-order-ioc/feed/ 0
ATO / ATC http://hoondb.com/ato-atc/ http://hoondb.com/ato-atc/#comments Sat, 26 Oct 2013 15:41:40 +0000 http://hoondb.com/?p=2811 ATO คืออะไร? คำสั่ง ATO (At The Open) คือประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นคำสั่งที่ใช้เมื่อต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดทำการซื้อขายโดยไม่สนใจราคา (ไม่ต้องระบุราคา การซื้อขายจะเกิดขึ้นแน่นอน เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มี Bid/Offer เหลืออยู่เลย) ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องส่งคำสั่ง ATO ในช่วงก่อนเปิดตลาดเท่านั้น โดยสามารถส่งคำสั่งได้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย

ATC คืออะไร? คำสั่ง ATC (At The Close) ก็จะคล้ายๆ กับ คำสั่ง ATO แต่เอาไว้ใช้ในช่วงปิดตลาดตั้งแต่เวลา 16:30 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลาปิด คำสั่ง ATO และ ATC จะได้สิทธิในการจับคู่เป็นลำดับแรกสุด (ก่อน Limit Order) โดยระบบจะนำคำสั่งซื้อขายทั้งหมดมาจัดเรียงตามลำดับราคาและเวลาที่ดีที่สุดเพื่อคำนวณหาราคาเปิดหรือปิดโดยผ่านหลักเกณฑ์การคำนวณต่าง ๆ เช่น Maximum Executable Volume, Minimum Imbalance, Positive Imbalance และ Negative Imbalance เป็นต้น

]]>
คำสั่ง ATO / ATC

ATO คืออะไร? คำสั่ง ATO (At The Open) คือประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นคำสั่งที่ใช้เมื่อต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดทำการซื้อขายโดยไม่สนใจราคา (ไม่ต้องระบุราคา การซื้อขายจะเกิดขึ้นแน่นอน เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มี Bid/Offer เหลืออยู่เลย) ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องส่งคำสั่ง ATO ในช่วงก่อนเปิดตลาดเท่านั้น โดยสามารถส่งคำสั่งได้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย

ATC คืออะไร? คำสั่ง ATC (At The Close) ก็จะคล้ายๆ กับ คำสั่ง ATO แต่เอาไว้ใช้ในช่วงปิดตลาดตั้งแต่เวลา 16:30 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลาปิด คำสั่ง ATO และ ATC จะได้สิทธิในการจับคู่เป็นลำดับแรกสุด (ก่อน Limit Order) โดยระบบจะนำคำสั่งซื้อขายทั้งหมดมาจัดเรียงตามลำดับราคาและเวลาที่ดีที่สุดเพื่อคำนวณหาราคาเปิดหรือปิดโดยผ่านหลักเกณฑ์การคำนวณต่าง ๆ เช่น Maximum Executable Volume, Minimum Imbalance, Positive Imbalance และ Negative Imbalance เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/ato-atc/feed/ 0
Iceberg http://hoondb.com/iceberg/ http://hoondb.com/iceberg/#comments Thu, 24 Oct 2013 13:27:29 +0000 http://hoondb.com/?p=2805 Iceberg คืออะไร? Iceberg คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Iceberg เป็นคำสั่งซื้อขายแบบพิเศษที่ช่วยให้นักลงทุนที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีจำนวนมากด้วยคำสั่งเดียวแต่ว่าไม่ประสงค์จะแสดงจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดภายในคราวเดียวเนื่องจากอาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ได้ การส่งคำสั่งแบบ Iceberg เป็นการแบ่งจำนวนหลักทรัพย์เป็นคำสั่งย่อย ๆ ไม่เกิน 100 คำสั่ง โดยมีจำนวนและราคาเดียวกันเข้าสู่ระบบซื้อขายอัตโนมัติ คำสั่ง Iceberg จะถูกยกเลิกหากไม่สามารถจับคู่ซื้อขายได้ภายในช่วงเวลาซื้อขายช่วงเช้าหรือบ่าย

]]>
คำสั่ง Iceberg

Iceberg คืออะไร? Iceberg คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Iceberg เป็นคำสั่งซื้อขายแบบพิเศษที่ช่วยให้นักลงทุนที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีจำนวนมากด้วยคำสั่งเดียวแต่ว่าไม่ประสงค์จะแสดงจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดภายในคราวเดียวเนื่องจากอาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ได้ การส่งคำสั่งแบบ Iceberg เป็นการแบ่งจำนวนหลักทรัพย์เป็นคำสั่งย่อย ๆ ไม่เกิน 100 คำสั่ง โดยมีจำนวนและราคาเดียวกันเข้าสู่ระบบซื้อขายอัตโนมัติ คำสั่ง Iceberg จะถูกยกเลิกหากไม่สามารถจับคู่ซื้อขายได้ภายในช่วงเวลาซื้อขายช่วงเช้าหรือบ่าย

]]>
http://hoondb.com/iceberg/feed/ 0
Market to Limit Order http://hoondb.com/market-to-limit-order/ http://hoondb.com/market-to-limit-order/#comments Thu, 24 Oct 2013 06:53:33 +0000 http://hoondb.com/?p=2786 Market to Limit Order คืออะไร? Market to Limit Order คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Market to Limit Order เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ที่ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้นแค่ลำดับราคาเดียว กล่าวคือ หากเป็นคำสั่งซื้อ จะเป็นการเสนอซื้อที่ราคาเสนอขายต่ำที่สุดเพียงลำดับราคาเดียว หรือ หากเป็นคำสั่งขาย จะเป็นการเสนอขายที่ราคาเสนอซื้อสูงที่สุดเพียงลำดับราคาเดียว ดังนั้นหากไม่มีฝั่งตรงข้ามรอจับคู่อยู่ คำสั่ง Market to Limit Order ก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ และหากไม่สามารถจับคู่ซื้อขายได้หมดทั้งจำนวน ระบบก็จะทำการตั้งซื้อหรือขายที่ราคาครั้งสุดท้าย คำสั่ง Market to Limit Order จึงเปรียบเสมือนการรวมคำสั่ง Market Order และ Limit Order เข้าไว้ด้วยกัน

ยกตัวอย่าง: หากเราส่งคำสั่งประเภท Market to Limit Order ซื้อหุ้นเป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 หุ้น ระบบจะทำการจับคู่ซื้อขายทันทีที่ราคาที่ดีที่สุด ซึ่งก็คือ 100 บาท เป็นจำนวน 1,000 หุ้น และสำหรับ 2,000 หุ้นที่เหลืออยู่จะถูกระบบตั้งเป็นคำสั่งเสนอซื้อที่ราคา 100 บาท

ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น 100 1,000 102 1,500 ]]>
คำสั่ง Market to Limit Order

Market to Limit Order คืออะไร? Market to Limit Order คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Market to Limit Order เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ที่ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้นแค่ลำดับราคาเดียว กล่าวคือ หากเป็นคำสั่งซื้อ จะเป็นการเสนอซื้อที่ราคาเสนอขายต่ำที่สุดเพียงลำดับราคาเดียว หรือ หากเป็นคำสั่งขาย จะเป็นการเสนอขายที่ราคาเสนอซื้อสูงที่สุดเพียงลำดับราคาเดียว ดังนั้นหากไม่มีฝั่งตรงข้ามรอจับคู่อยู่ คำสั่ง Market to Limit Order ก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ และหากไม่สามารถจับคู่ซื้อขายได้หมดทั้งจำนวน ระบบก็จะทำการตั้งซื้อหรือขายที่ราคาครั้งสุดท้าย คำสั่ง Market to Limit Order จึงเปรียบเสมือนการรวมคำสั่ง Market Order และ Limit Order เข้าไว้ด้วยกัน


ยกตัวอย่าง: หากเราส่งคำสั่งประเภท Market to Limit Order ซื้อหุ้นเป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 หุ้น ระบบจะทำการจับคู่ซื้อขายทันทีที่ราคาที่ดีที่สุด ซึ่งก็คือ 100 บาท เป็นจำนวน 1,000 หุ้น และสำหรับ 2,000 หุ้นที่เหลืออยู่จะถูกระบบตั้งเป็นคำสั่งเสนอซื้อที่ราคา 100 บาท

ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น
100 1,000
102 1,500
]]>
http://hoondb.com/market-to-limit-order/feed/ 0
Limit Order http://hoondb.com/limit-order/ http://hoondb.com/limit-order/#comments Wed, 23 Oct 2013 19:06:05 +0000 http://hoondb.com/?p=2792 Limit Order คืออะไร? Limit Order คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Limit Order เป็นคำสั่งซื้อขายตามราคาที่นักลงทุนระบุไว้ ดังนั้น คำสั่ง Limit Order จึงไม่รับประกันว่าจะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ เพราะ Limit Order จะถูกจับคู่ได้ก็ต่อเมื่อราคาตลาดวิ่งมาถึงราคาลิมิตที่ได้ระบุไว้ เราสามารถส่งคำสั่ง Limit Order ได้ในช่วงก่อนเปิดตลาด ช่วงเวลาการซื้อขาย และช่วงก่อนปิดตลาด

]]>
คำสั่ง Limit Order

Limit Order คืออะไร? Limit Order คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Limit Order เป็นคำสั่งซื้อขายตามราคาที่นักลงทุนระบุไว้ ดังนั้น คำสั่ง Limit Order จึงไม่รับประกันว่าจะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ เพราะ Limit Order จะถูกจับคู่ได้ก็ต่อเมื่อราคาตลาดวิ่งมาถึงราคาลิมิตที่ได้ระบุไว้ เราสามารถส่งคำสั่ง Limit Order ได้ในช่วงก่อนเปิดตลาด ช่วงเวลาการซื้อขาย และช่วงก่อนปิดตลาด

]]>
http://hoondb.com/limit-order/feed/ 0
Special Market Order http://hoondb.com/special-market-order/ http://hoondb.com/special-market-order/#comments Wed, 23 Oct 2013 13:32:40 +0000 http://hoondb.com/?p=2650 Special Market Order คืออะไร? Special Market Order คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Special Market Order เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ที่ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น และหากไม่สามารถจับคู่ได้หมดทั้งจำนวน ระบบจะทำการตั้งเสนอซื้อหรือเสนอขายจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือด้วยราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าหนึ่งช่วงราคาสุดท้าย กล่าวคือ คำสั่ง Special Market Order คล้ายๆ กับ คำสั่ง Market Order ต่างกันตรงที่หากไม่สามารถจับคู่การซื้อขายได้ทั้งหมด Market Order จะยกเลิกคำสั่งแต่ Special Market Order จะตั้งเสนอซื้อหรือขายที่ช่วงราคาต่อไป

ยกตัวอย่าง: หากเราส่งคำสั่งประเภท Special Market Order ซื้อหุ้นเป็นจำนวน 3,000 หุ้น ระบบจะทำการจับคู่ซื้อขายทันทีที่ราคาที่ดีที่สุด ซึ่งก็คือ 100 บาท เป็นจำนวน 1,000 หุ้น และ 102 บาท เป็นจำนวน 1,500 หุ้น สรุปคือเราได้มาทั้งหมด 2,500 หุ้น ดังนั้นเราจะเหลือ 500 หุ้นที่ยังไม่สามารถจับคู่ได้ ระบบก็จะทำการตั้งจำนวนหุ้นที่เหลือ (500 หุ้น) เป็นคำสั่งเสนอซื้อที่ราคา 102.5 บาท (102 บาท + 1 spread)

ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น 100 1,000 102 1,500 ]]>
คำสั่ง Special Market Order

Special Market Order คืออะไร? Special Market Order คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Special Market Order เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ที่ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น และหากไม่สามารถจับคู่ได้หมดทั้งจำนวน ระบบจะทำการตั้งเสนอซื้อหรือเสนอขายจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือด้วยราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าหนึ่งช่วงราคาสุดท้าย กล่าวคือ คำสั่ง Special Market Order คล้ายๆ กับ คำสั่ง Market Order ต่างกันตรงที่หากไม่สามารถจับคู่การซื้อขายได้ทั้งหมด Market Order จะยกเลิกคำสั่งแต่ Special Market Order จะตั้งเสนอซื้อหรือขายที่ช่วงราคาต่อไป


ยกตัวอย่าง: หากเราส่งคำสั่งประเภท Special Market Order ซื้อหุ้นเป็นจำนวน 3,000 หุ้น ระบบจะทำการจับคู่ซื้อขายทันทีที่ราคาที่ดีที่สุด ซึ่งก็คือ 100 บาท เป็นจำนวน 1,000 หุ้น และ 102 บาท เป็นจำนวน 1,500 หุ้น สรุปคือเราได้มาทั้งหมด 2,500 หุ้น ดังนั้นเราจะเหลือ 500 หุ้นที่ยังไม่สามารถจับคู่ได้ ระบบก็จะทำการตั้งจำนวนหุ้นที่เหลือ (500 หุ้น) เป็นคำสั่งเสนอซื้อที่ราคา 102.5 บาท (102 บาท + 1 spread)

ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น
100 1,000
102 1,500
]]>
http://hoondb.com/special-market-order/feed/ 0
Market Order http://hoondb.com/market-order/ http://hoondb.com/market-order/#comments Tue, 22 Oct 2013 16:20:40 +0000 http://hoondb.com/?p=2634 Market Order คืออะไร? Market Order คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Market Order เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ที่ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น กล่าวคือ ใช้คำสั่ง Market Order เพื่อซื้อทันทีที่ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือ ใช้คำสั่ง Market Order เพื่อขายทันทีที่ราคาเสนอซื้อสูงสุด นั่นหมายความว่าคำสั่ง Market Order จะถูกจับคู่ทันทีหากมีฝ่ายตรงข้ามรอจับคู่อยู่ ไม่สามารถยกเลิกได้ แต่หากไม่สามารถจับคู่ได้หมดทั้งจำนวน คำสั่ง Market Order ก็จะถูกยกเลิกตามจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปโดยอัตโนมัติ

ยกตัวอย่าง: หากเราส่งคำสั่งประเภท Market Order ซื้อหุ้นจำนวน 3,000 หุ้น ระบบจะทำการจับคู่ซื้อขายทันทีที่ราคาที่ดีที่สุด ซึ่งก็คือ 100 บาทเป็นจำนวน 1,000 หุ้น และ 102 บาทเป็นจำนวน 1,500 หุ้น สรุปเราจะได้มาทั้งหมด 2,500 หุ้น ดังนั้นเราจะเหลือ 500 หุ้นที่ไม่สามารถจับคู่ได้ ระบบก็จะทำการยกเลิกคำสั่ง 500 หุ้นที่เหลือไปโดยอัตโนมัติ

ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น 100 1,000 102 1,500

ข้อควรระวัง: เนื่องจากคำสั่ง MP คือการซื้อ/ขายทุกราคาโดยทันที เราจึงไม่ควรใช้คำสั่งนี้กับหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำ เพราะอาจทำให้ได้ราคาที่ผิดเพี้ยนไปจากปัจจุบันไปมาก ควรใช้เป็น Limit Order ธรรมดาเพื่อจำกัดราคาแทน รูปด้านล่างเป็นกราฟรายนาทีของ CBG-F (16:29 21/11/2014) สามารถสังเกตได้ว่ามีแรงเทขายออกมา 230,000 หุ้น ก่อนตลาดเข้าช่วง Pre-Close เพียง 1 นาที และจับคู่ได้ลงไปถึง 1 บาทถ้วนจาก 32 บาท เนื่องจากมีคนตั้ง Bid รอไว้ต่ำมาก ส่งผลให้ราคาปิดวันนั้นลบมากถึง 96% งานนี้คนขายขาดทุนไปร่วม 6 ล้านภายในพริบตา ตลาดหลักทรัพย์ออกมาแถลงระบบการซื้อขายเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขคำสั่งซื้อขายดังกล่าวแน่นอน

]]>
คำสั่ง Market Order

Market Order คืออะไร? Market Order คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Market Order เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ที่ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น กล่าวคือ ใช้คำสั่ง Market Order เพื่อซื้อทันทีที่ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือ ใช้คำสั่ง Market Order เพื่อขายทันทีที่ราคาเสนอซื้อสูงสุด นั่นหมายความว่าคำสั่ง Market Order จะถูกจับคู่ทันทีหากมีฝ่ายตรงข้ามรอจับคู่อยู่ ไม่สามารถยกเลิกได้ แต่หากไม่สามารถจับคู่ได้หมดทั้งจำนวน คำสั่ง Market Order ก็จะถูกยกเลิกตามจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปโดยอัตโนมัติ


ยกตัวอย่าง: หากเราส่งคำสั่งประเภท Market Order ซื้อหุ้นจำนวน 3,000 หุ้น ระบบจะทำการจับคู่ซื้อขายทันทีที่ราคาที่ดีที่สุด ซึ่งก็คือ 100 บาทเป็นจำนวน 1,000 หุ้น และ 102 บาทเป็นจำนวน 1,500 หุ้น สรุปเราจะได้มาทั้งหมด 2,500 หุ้น ดังนั้นเราจะเหลือ 500 หุ้นที่ไม่สามารถจับคู่ได้ ระบบก็จะทำการยกเลิกคำสั่ง 500 หุ้นที่เหลือไปโดยอัตโนมัติ

ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น
100 1,000
102 1,500

ข้อควรระวัง: เนื่องจากคำสั่ง MP คือการซื้อ/ขายทุกราคาโดยทันที เราจึงไม่ควรใช้คำสั่งนี้กับหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำ เพราะอาจทำให้ได้ราคาที่ผิดเพี้ยนไปจากปัจจุบันไปมาก ควรใช้เป็น Limit Order ธรรมดาเพื่อจำกัดราคาแทน รูปด้านล่างเป็นกราฟรายนาทีของ CBG-F (16:29 21/11/2014) สามารถสังเกตได้ว่ามีแรงเทขายออกมา 230,000 หุ้น ก่อนตลาดเข้าช่วง Pre-Close เพียง 1 นาที และจับคู่ได้ลงไปถึง 1 บาทถ้วนจาก 32 บาท เนื่องจากมีคนตั้ง Bid รอไว้ต่ำมาก ส่งผลให้ราคาปิดวันนั้นลบมากถึง 96% งานนี้คนขายขาดทุนไปร่วม 6 ล้านภายในพริบตา ตลาดหลักทรัพย์ออกมาแถลงระบบการซื้อขายเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขคำสั่งซื้อขายดังกล่าวแน่นอน

cbg-f

]]>
http://hoondb.com/market-order/feed/ 0