Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
งบการเงิน
มือใหม่เล่นหุ้น
การเงิน
Fundamental
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
Moving averages
Most Recent
 
Read More
Dec 7, 2013

Exponential Moving Average – EMA

Exponential Moving Average (EMA) คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential) เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของข้อมูลจากช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ได้กำหนดไว้โดยให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่า นั่นหมายความว่าข้อมูลเก่า ๆ จะถูกให้ความสำคัญน้อยกว่าซึ่งแตกต่างจาก SMA ที่ให้น้ำหนักข้อมูลเท่า ๆ กัน

ด้านล่างนี้คือกราฟรายวันของหุ้น TRUE จากโปรแกรม Aspen โดยเส้นสีน้ำเงินที่พาดทับอยู่บนแท่งเทียนก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA 5 ส่วนเส้นสีดำคือ EMA 20 นั่นเอง จะเห็นได้ว่ายิ่งช่วงเวลานานมากเท่าไร การตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของราคาก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้น

การคำนวณ Exponential Moving Average

เราสามารถคำนวณ Exponential Moving Average หรือ EMA [...]

35867
 
Read More
Dec 6, 2013

Simple Moving Average – SMA

Simple Moving Average คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลโดยให้น้ำหนักเท่า ๆ กันจากช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ เราสามารถคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Simple Moving Average ได้ด้วยสูตรดังต่อไปนี้: (ราคา1 + ราคา2 + ราคา3 + ราคา4 + … + ราคา n) / n

ด้านล่างนี้คือกราฟรายวันของหุ้น TRUE จากโปรแกรม Aspen โดยเส้นสีน้ำเงินที่พาดทับอยู่บนแท่งเทียนก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ SMA 5 ส่วนเส้นสีดำคือ SMA 20 นั่นเอง จะเห็นได้ว่ายิ่งช่วงเวลานานมากเท่าไร การตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของราคาก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้น

ตัวอย่างการคำนวณ Simple Moving Average

สมมุติว่าเราใช้เส้น Simple Moving Average – 5 period (SMA 5) บนกราฟ 1 วัน [...]

26195
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
2
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Dow Jones คืออะไร?
 
5
Beta (ค่าเบต้า)