Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
งบการเงิน
มือใหม่เล่นหุ้น
การเงิน
Fundamental
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
Technical Indicators
Most Recent
 
Read More
Jan 13, 2014

RSI – Relative Strength Index

RSI คืออะไร?

RSI (Relative Strength Index) คือ momentum Indicator ที่เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวขึ้นและลงของราคาในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) และ ภาวะการขายมากเกินไป (Oversold) เราสามารถคำนวณ RSI ได้ตามสูตรด้านล่างนี้

RSI = 100 – 100/(1 + RS) RS = ค่าเฉลี่ยราคาของจำนวนวันที่ปิดบวก / ค่าเฉลี่ยราคาของจำนวนวันที่ปิดลบ

สมมุติว่าใช้ RSI 14 วัน ในแต่ละวันเราก็จะบันทึกว่าราคาเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ ถ้าราคาปิดเป็นบวกก็ให้ใส่ไว้ในแถวปิดบวก (เช่น + 3.50 บาท) แต่ถ้าเป็นลบใส่ไว้ในแถวปิดลบ และเมื่อทำครบ 14 วันก็ทำการหาค่าเฉลี่ยของวันที่ปิดบวก (นำตัวเลขในแถวปิดบวกมาบวกกันทั้งหมดแล้วหารด้วย 14) [...]

24645
 
Read More
Jan 2, 2014

MACD

MACD คืออะไร?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) อ่านว่า MAC-DEE หรือ M-A-C-D คือ indicator ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Gereld Appel ในช่วง1970 หากลองสังเกตดู MACD ประกอบไปด้วย 3 สิ่ง คือ กราฟสองเส้น (MACD และ Signal line) และกราฟแท่งแบบ Histogram (MACD Histogram)

เราสามารถคำนวณเส้น MACD ได้โดยการนำเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 วัน ลบด้วย EMA 26 วัน ส่วน Signal Line หรือ MACD Signal คือ เส้น EMA 9 วัน ซึ่งจะถูกวางซ้อนไว้กับเส้น MACD เพื่อหาสัญญานเข้าซื้อขาย

MACD Line = EMA(12) – EMA(26) Signal Line = EMA(9) MACD Histogram = MACD Line – Signal Line

หลายคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับเส้นที่ปรากฏบน MACD คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ [...]

36921
 
Read More
Dec 7, 2013

Exponential Moving Average – EMA

Exponential Moving Average (EMA) คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential) เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของข้อมูลจากช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ได้กำหนดไว้โดยให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่า นั่นหมายความว่าข้อมูลเก่า ๆ จะถูกให้ความสำคัญน้อยกว่าซึ่งแตกต่างจาก SMA ที่ให้น้ำหนักข้อมูลเท่า ๆ กัน

ด้านล่างนี้คือกราฟรายวันของหุ้น TRUE จากโปรแกรม Aspen โดยเส้นสีน้ำเงินที่พาดทับอยู่บนแท่งเทียนก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA 5 ส่วนเส้นสีดำคือ EMA 20 นั่นเอง จะเห็นได้ว่ายิ่งช่วงเวลานานมากเท่าไร การตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของราคาก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้น

การคำนวณ Exponential Moving Average

เราสามารถคำนวณ Exponential Moving Average หรือ EMA [...]

35836
 
Read More
Dec 6, 2013

Simple Moving Average – SMA

Simple Moving Average คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลโดยให้น้ำหนักเท่า ๆ กันจากช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ เราสามารถคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Simple Moving Average ได้ด้วยสูตรดังต่อไปนี้: (ราคา1 + ราคา2 + ราคา3 + ราคา4 + … + ราคา n) / n

ด้านล่างนี้คือกราฟรายวันของหุ้น TRUE จากโปรแกรม Aspen โดยเส้นสีน้ำเงินที่พาดทับอยู่บนแท่งเทียนก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ SMA 5 ส่วนเส้นสีดำคือ SMA 20 นั่นเอง จะเห็นได้ว่ายิ่งช่วงเวลานานมากเท่าไร การตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของราคาก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้น

ตัวอย่างการคำนวณ Simple Moving Average

สมมุติว่าเราใช้เส้น Simple Moving Average – 5 period (SMA 5) บนกราฟ 1 วัน [...]

26164
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
2
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Dow Jones คืออะไร?
 
5
Beta (ค่าเบต้า)