หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » เทคโนโลยี http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 KCE – บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/kce/ http://hoondb.com/kce/#comments Fri, 19 Sep 2014 08:56:30 +0000 http://hoondb.com/?p=6528 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด ( มหาชน ) เดิมชื่อ บริษัท ควงเจริญ อีเลคโทรนิคส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB (PRINTED CIRCUIT BOARD) ซึ่งเป็นแผ่น EPOXY GLASS ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดง เคลือบอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KCE” ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคม และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

]]>
ชื่อย่อหุ้น KCAR ชื่อบริษัท บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
KCE Electronics PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เข้าซื้อขายวันแรก 30 ส.ค. 2531

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

kce_logoบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด ( มหาชน ) เดิมชื่อ บริษัท ควงเจริญ อีเลคโทรนิคส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB (PRINTED CIRCUIT BOARD) ซึ่งเป็นแผ่น EPOXY GLASS ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดง เคลือบอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KCE” ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคม และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

]]>
http://hoondb.com/kce/feed/ 0
JTS – บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/jts/ http://hoondb.com/jts/#comments Wed, 17 Sep 2014 09:06:22 +0000 http://hoondb.com/?p=6484 บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นด้าน System Integrator, Outsourcing, Solution & Service Provider และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคมจากต่างประเทศ เพื่อสนองความต้องการของ ผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ลูกค้าองค์กร รวมทั้งประชาชนทั่วไปในประเทศไทย

]]>
ชื่อย่อหุ้น JTS ชื่อบริษัท บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
Jasmine Telecom Systems PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าซื้อขายวันแรก 18 ก.ย. 2549

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

jts_logoบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นด้าน System Integrator, Outsourcing, Solution & Service Provider และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคมจากต่างประเทศ เพื่อสนองความต้องการของ ผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ลูกค้าองค์กร รวมทั้งประชาชนทั่วไปในประเทศไทย

]]>
http://hoondb.com/jts/feed/ 0
JMART – บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/jmart/ http://hoondb.com/jmart/#comments Wed, 17 Sep 2014 07:15:06 +0000 http://hoondb.com/?p=6475 บริษัทประกอบธุรกิจธุรกิจ จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้าเทคโนโลยี ทั้งแบบค้าส่งและค้าปลีก, ธุรกิจติดตามเร่งรัดหนี้และบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ และ ธุรกิจบริหารพื้นที่ค้าปลีก

]]>
ชื่อย่อหุ้น JMART ชื่อบริษัท บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
Jay Mart PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าซื้อขายวันแรก 25 มิ.ย. 2552

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

jmart_logoบริษัทประกอบธุรกิจธุรกิจ จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และสินค้าเทคโนโลยี ทั้งแบบค้าส่งและค้าปลีก, ธุรกิจติดตามเร่งรัดหนี้และบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ และ ธุรกิจบริหารพื้นที่ค้าปลีก

]]>
http://hoondb.com/jmart/feed/ 0
JAS – บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/jas/ http://hoondb.com/jas/#comments Wed, 17 Sep 2014 06:20:36 +0000 http://hoondb.com/?p=6459 บริษัท ดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนผ่านบริษัทในเครือ (Investment as a Holding Company) แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศในระบบต่าง ๆ รวมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยแบ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นธุรกิจหลัก 4 กลุ่มดังนี้ (1) ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Business) (2) ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecom Network & Service Provider Business) (3) ธุรกิจงานจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (System Integration Business) และ (4) ธุรกิจอื่น ๆ (Other Businesses) เช่น พื้นที่ให้เช่าภายในอาคารสำนักงาน จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น JAS ชื่อบริษัท บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Jasmine International PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าซื้อขายวันแรก 07 ก.ค. 2537

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

jas_logoบริษัท ดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนผ่านบริษัทในเครือ (Investment as a Holding Company) แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศในระบบต่าง ๆ รวมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยแบ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นธุรกิจหลัก 4 กลุ่มดังนี้ (1) ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Business) (2) ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecom Network & Service Provider Business) (3) ธุรกิจงานจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (System Integration Business) และ (4) ธุรกิจอื่น ๆ (Other Businesses) เช่น พื้นที่ให้เช่าภายในอาคารสำนักงาน จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/jas/feed/ 0
INTUCH – บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/intuch/ http://hoondb.com/intuch/#comments Sun, 14 Sep 2014 16:02:26 +0000 http://hoondb.com/?p=6345 อินทัชประกอบธุรกิจการลงทุน โดยถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งธุรกิจออกได้เป็น 3 ประเภท ซึ่งได้แก่ 1. ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายในประเทศ (บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS) 2. ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ (บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยคม) และ 3. ธุรกิจอื่น ๆ เช่น การให้บริการด้านออกแบบความคิดสร้างสรรค์และสื่อโฆษณาแบบครบวงจร เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น INTUCH ชื่อบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Intouch Holdings PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าซื้อขายวันแรก 31 ส.ค. 2533

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

intuch_logoอินทัชประกอบธุรกิจการลงทุน โดยถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งธุรกิจออกได้เป็น 3 ประเภท ซึ่งได้แก่ 1. ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายในประเทศ (บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS) 2. ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ (บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยคม) และ 3. ธุรกิจอื่น ๆ เช่น การให้บริการด้านออกแบบความคิดสร้างสรรค์และสื่อโฆษณาแบบครบวงจร เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/intuch/feed/ 0
INET – บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/inet/ http://hoondb.com/inet/#comments Sun, 14 Sep 2014 15:23:54 +0000 http://hoondb.com/?p=6330 บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วที่หลากหลาย (Internet Access) มีพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ทำให้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตนี้สามารถเชื่อมต่อได้ผ่านทุกช่องทางสื่อสาร ได้แก่ เชื่อมผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สายวงจรเช่า (Leased Line) โครงข่าย MetroLAN ที่เชื่อมโยงเครือข่ายภายในสำนักงานบนอาคารชั้นนำใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยความเร็วตั้งแต่ 10 Mbps บนโครงข่าย Fiber Optic ขนาด 10 Gbps. บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและเสถียรภาพสูง มีการบริหาร Bandwidth ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานแบบ Real Time ได้ตลอดเวลา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ส่งผลให้บริการได้รับการยอมรับและเลือกใช้งานจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลายองค์กร บริษํทยังมีบริการอื่น ๆ เช่น บริการ Internet Data Center (IDC), บริการ Cloud Services, บริการ EDC Network Service และ บริการ Software Services เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น INET ชื่อบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Internet Thailand PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าซื้อขายวันแรก 14 พ.ย. 2544

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

inet_logoบริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วที่หลากหลาย (Internet Access) มีพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ทำให้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตนี้สามารถเชื่อมต่อได้ผ่านทุกช่องทางสื่อสาร ได้แก่ เชื่อมผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สายวงจรเช่า (Leased Line) โครงข่าย MetroLAN ที่เชื่อมโยงเครือข่ายภายในสำนักงานบนอาคารชั้นนำใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยความเร็วตั้งแต่ 10 Mbps บนโครงข่าย Fiber Optic ขนาด 10 Gbps. บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและเสถียรภาพสูง มีการบริหาร Bandwidth ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานแบบ Real Time ได้ตลอดเวลา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ส่งผลให้บริการได้รับการยอมรับและเลือกใช้งานจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลายองค์กร บริษํทยังมีบริการอื่น ๆ เช่น บริการ Internet Data Center (IDC), บริการ Cloud Services, บริการ EDC Network Service และ บริการ Software Services เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/inet/feed/ 0
IEC – บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/iec/ http://hoondb.com/iec/#comments Sat, 06 Sep 2014 10:18:47 +0000 http://hoondb.com/?p=6041 บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ ไออีซี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2465 โดยเริ่มธุรกิจแรกด้วยการก่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – อรัญประเทศ อันเป็นครั้งแรกของการเชื่อมโยงไทยกับชายแดนกัมพูชา และเป็นการวางรากฐานการเป็นผู้นำด้านวิศวกรรม โดยร่วมกับ “แคทเตอร์พิลล่า” บริษัทผู้ผลิตรถแทรคเตอร์อันดับหนึ่งของโลก นำรถแทรคเตอร์เข้ามาใช้ในงานเพื่อการพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้ IEC ยังเป็นหนึ่งในผู้วางรากฐานการพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ และบริการ เช่น เครื่องจักรอุตสาหกรรม วิทยุ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เข้ามาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย อีกทั้งดำเนินการด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ภาครัฐ อาทิเช่น งานระบบไฟฟ้า และยังได้ขยายการดำเนินงานสู่ธุรกิจขนส่งทางทะเลและธุรกิจการสื่อสาร อันนำมาซึ่งชื่อเสียงและความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ จนเมื่อปี พ.ศ. 2472 ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวให้กับผลิตภัณฑ์ “เวสติ้งเฮ้าส์”

หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 IEC ได้เข้าไปมีส่วนช่วยฟื้นฟูโครงการต่าง ๆ ด้านวิศวกรรม โทรคมนาคม และมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาประเทศรวมไปถึงโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์มาโดยตลอด จนได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็น “บริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รับพระราชทาน “ตราตั้งครุฑ” โดยพระบรมราชานุญาต ในปี พ.ศ.2508 ด้วยเวลาที่ผ่านไปไออีซีไม่เคยหยุดนิ่งที่จะทำงานแข่งขันกับตนเองและเวลาเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ทุกผลิตภัณฑ์และการบริการของไออีซี ต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ทันยุคทันกับความต้องการ ดังเช่นในปี พ.ศ. 2526 ไออีซีเป็นผู้นำกระแสเทคโนโลยีด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ “โนเกีย” ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในโลก โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งทำให้ไออีซีได้ก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำทางธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่นับแต่นั้นมา

]]>
ชื่อย่อหุ้น IEC ชื่อบริษัท บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
The International Engineering PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าซื้อขายวันแรก 05 ก.พ. 2535

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

iec_logoบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ ไออีซี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2465 โดยเริ่มธุรกิจแรกด้วยการก่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – อรัญประเทศ อันเป็นครั้งแรกของการเชื่อมโยงไทยกับชายแดนกัมพูชา และเป็นการวางรากฐานการเป็นผู้นำด้านวิศวกรรม โดยร่วมกับ “แคทเตอร์พิลล่า” บริษัทผู้ผลิตรถแทรคเตอร์อันดับหนึ่งของโลก นำรถแทรคเตอร์เข้ามาใช้ในงานเพื่อการพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้ IEC ยังเป็นหนึ่งในผู้วางรากฐานการพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ และบริการ เช่น เครื่องจักรอุตสาหกรรม วิทยุ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เข้ามาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย อีกทั้งดำเนินการด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ภาครัฐ อาทิเช่น งานระบบไฟฟ้า และยังได้ขยายการดำเนินงานสู่ธุรกิจขนส่งทางทะเลและธุรกิจการสื่อสาร อันนำมาซึ่งชื่อเสียงและความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ จนเมื่อปี พ.ศ. 2472 ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวให้กับผลิตภัณฑ์ “เวสติ้งเฮ้าส์”

หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 IEC ได้เข้าไปมีส่วนช่วยฟื้นฟูโครงการต่าง ๆ ด้านวิศวกรรม โทรคมนาคม และมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาประเทศรวมไปถึงโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์มาโดยตลอด จนได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็น “บริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รับพระราชทาน “ตราตั้งครุฑ” โดยพระบรมราชานุญาต ในปี พ.ศ.2508 ด้วยเวลาที่ผ่านไปไออีซีไม่เคยหยุดนิ่งที่จะทำงานแข่งขันกับตนเองและเวลาเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ทุกผลิตภัณฑ์และการบริการของไออีซี ต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ทันยุคทันกับความต้องการ ดังเช่นในปี พ.ศ. 2526 ไออีซีเป็นผู้นำกระแสเทคโนโลยีด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ “โนเกีย” ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในโลก โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งทำให้ไออีซีได้ก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำทางธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่นับแต่นั้นมา

]]>
http://hoondb.com/iec/feed/ 0
HANA – บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/hana/ http://hoondb.com/hana/#comments Thu, 04 Sep 2014 05:17:25 +0000 http://hoondb.com/?p=5976 กลุ่มบริษัทฮานา เป็นหนึ่งในบริษัทฯ อิสระชั้นนำในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คโทรนิคส์แบบครบวงจร “Electronic Manufacturing Service” (EMS) โดยมีฐานการผลิตที่กรุงเทพฯ, ลำพูน (ภาคเหนือของประเทศไทยใกล้ จ.เชียงใหม่), อยุธยา (ห่างจากท่าอากาศยานดอนเมืองทางตอนเหนือ ประมาณ 25 ไมล์), เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และฮานาได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในบริษัทแอดแวนซ์ อินเตอร์คอนเนค เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจการประกอบและทดสอบ IC โดยมีฐานการผลิตที่ Batam ประเทศอินโดนีเซีย, ฮ่องกง และรัฐแคลิฟอร์เนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2521 และเข้าจดทะเบียนกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2536 โดยบริษัทฮานามีศักยภาพในการให้บริการประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ ดังนี้ Integrated Circuit assembly & Test, MEMS, SENSORS, SIP, LED, OPTOCOUPLERS | Printed Circuit Board assembly, Chip on Board assembly & test, Lamination | SMT, Printed Circuit Board assembly, Chip on Board and Chip on Flex assembly & test, Coil winding, Integrated Circuit assembly & test, LED packaging and test | Liquid Crystal Microdisplays and Radio Frequency Identification (RFID) Devices.

]]>
ชื่อย่อหุ้น HANA ชื่อบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
Hana Microelectronics PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เข้าซื้อขายวันแรก 01 ก.พ. 2536

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

hana_logoกลุ่มบริษัทฮานา เป็นหนึ่งในบริษัทฯ อิสระชั้นนำในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คโทรนิคส์แบบครบวงจร “Electronic Manufacturing Service” (EMS) โดยมีฐานการผลิตที่กรุงเทพฯ, ลำพูน (ภาคเหนือของประเทศไทยใกล้ จ.เชียงใหม่), อยุธยา (ห่างจากท่าอากาศยานดอนเมืองทางตอนเหนือ ประมาณ 25 ไมล์), เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และฮานาได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในบริษัทแอดแวนซ์ อินเตอร์คอนเนค เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจการประกอบและทดสอบ IC โดยมีฐานการผลิตที่ Batam ประเทศอินโดนีเซีย, ฮ่องกง และรัฐแคลิฟอร์เนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2521 และเข้าจดทะเบียนกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2536 โดยบริษัทฮานามีศักยภาพในการให้บริการประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ ดังนี้ Integrated Circuit assembly & Test, MEMS, SENSORS, SIP, LED, OPTOCOUPLERS | Printed Circuit Board assembly, Chip on Board assembly & test, Lamination | SMT, Printed Circuit Board assembly, Chip on Board and Chip on Flex assembly & test, Coil winding, Integrated Circuit assembly & test, LED packaging and test | Liquid Crystal Microdisplays and Radio Frequency Identification (RFID) Devices.

]]>
http://hoondb.com/hana/feed/ 0
FORTH – บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/forth/ http://hoondb.com/forth/#comments Tue, 02 Sep 2014 06:58:12 +0000 http://hoondb.com/?p=5850 บริษัทดำเนินธุรกิจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจอีเอ็มเอส รับจ้างประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ และ จำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (2) ธุรกิจโทรคมนาคม (3) ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง เช่น สัญญาณไฟจราจรครบวงจร, ป้ายจราจรอัจฉริยะ, อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ, ระบบเรียกพยาบาล, บริหารทรัพยากรองค์กร และ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม (4) ธุรกิจเติมเงินออนไลน์

]]>
ชื่อย่อหุ้น FORTH ชื่อบริษัท บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Forth Corporation PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าซื้อขายวันแรก 08 ก.ย. 2549

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

forth_logoบริษัทดำเนินธุรกิจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจอีเอ็มเอส รับจ้างประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ และ จำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (2) ธุรกิจโทรคมนาคม (3) ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง เช่น สัญญาณไฟจราจรครบวงจร, ป้ายจราจรอัจฉริยะ, อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ, ระบบเรียกพยาบาล, บริหารทรัพยากรองค์กร และ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม (4) ธุรกิจเติมเงินออนไลน์

]]>
http://hoondb.com/forth/feed/ 0
EIC – บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/eic/ http://hoondb.com/eic/#comments Wed, 27 Aug 2014 14:53:24 +0000 http://hoondb.com/?p=5635 บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (แผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ ไดโอด และ ทรานซิสเตอร์) ที่มีคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับในคุณภาพสินค้าอย่างกว้างขวางจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มต่าง ๆ มากกว่า 10,000 ชิ้นได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 และมาตรฐาน TS16949 นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายต้องห้ามที่กำหนดไว้ใน RoHS

]]>
ชื่อย่อหุ้น EIC ชื่อบริษัท บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
Electronics Industry PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เข้าซื้อขายวันแรก 22 ธ.ค. 2546

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

eic_logoบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (แผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ ไดโอด และ ทรานซิสเตอร์) ที่มีคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับในคุณภาพสินค้าอย่างกว้างขวางจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มต่าง ๆ มากกว่า 10,000 ชิ้นได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 และมาตรฐาน TS16949 นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายต้องห้ามที่กำหนดไว้ใน RoHS

]]>
http://hoondb.com/eic/feed/ 0