Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
มือใหม่เล่นหุ้น
Fundamental
การเงิน
ค่าของเงินตามเวลา (TVM)
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
ขนส่งและโลจิสติกส์
Most Recent
 
Read More
Sep 17, 2014

JUTHA – บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น JUTHA ชื่อบริษัท บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) Jutha Maritime PCL กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ เข้าซื้อขายวันแรก 29 ธ.ค. 2532 บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจดังต่อนี้ (1) บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเรือเดินทะเลของบริษัท ในเส้นทางประจำ ได้แก่ เส้นทาง กรุงเทพ–ญี่ปุ่น–เกาหลี–กรุงเทพ และ กรุงเทพ-มาเลเซีย-ญี่ปุ่น-เกาหลี-กรุงเทพ (ข้อมูลปี 2557) (2) บริการให้เช่าเรือเป็นรายเที่ยว และเป็นระยะเวลา (3) บริการรับจ้างบริหารเรือ (4) บริการขนของขี้นลงในเรือเดินทะเล (5) บริการซ่อมบำรุงและรักษาตัวเรือ (6) บริการนายหน้าซี้อขายเรือ (7) รับเป็นตัวแทนเรือที่เข้ามาจอดเทียบท่าในประเทศไทย [...]

93
 
Read More
Jul 5, 2014

BTSGIF – กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

ชื่อย่อหุ้น BTSGIF ชื่อบริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ เข้าซื้อขายวันแรก 19 เม.ย. 2556 รายละเอียด กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

BTSGIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) กองแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2556 – 4 เม.ย. 2556 โดยลงทุนครั้งแรกในรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลัก ซึ่งประกอบด้วย 2 สาย หมอชิต – อ่อนนุช (17 กิโลเมตร) และ สะพานตากสิน – สนามกีฬาแห่งชาติ (6.5 [...]

124
 
Read More
Jul 5, 2014

BTS – บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น BTS ชื่อบริษัท บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) BTS Group Holdings PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ เข้าซื้อขายวันแรก 01 มี.ค. 2534 รายละเอียด บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

1. ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน – บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – BTSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการให้บริการระบบขนส่งมวลชนประกอบไปด้วย รถไฟฟ้าระบบราง และรถโดยสารด่วนพิเศษ การบริการของบีทีเอสซีมีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร

2. ธุรกิจสื่อโฆษณา – บีทีเอสกรุ๊ปฯ [...]

341
 
Read More
Jul 5, 2014

BTC – บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น BTC ชื่อบริษัท บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) Bangpakong Terminal PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ เข้าซื้อขายวันแรก 10 ก.ค. 2546 รายละเอียด บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือ มีลักษณะเป็นท่าเทียบเรือสินค้าบรรจุตู้ (Container Terminal) โดยให้บริการกับเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้า และผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้า

744
 
Read More
Jul 5, 2014

BMCL – บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น BMCL ชื่อบริษัท บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Bangkok Metro PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ เข้าซื้อขายวันแรก 21 ก.ย. 2549 รายละเอียด บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการ ระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของประเทศไทยในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งาน อุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตามลำดับให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทได้ [...]

217
Load More
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
2
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Beta (ค่าเบต้า)
 
5
Dow Jones คืออะไร?