หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » พาณิชย์ http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 KAMART – บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/kamart/ http://hoondb.com/kamart/#comments Fri, 19 Sep 2014 06:55:32 +0000 http://hoondb.com/?p=6500 บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ความงาม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอื่น ๆ อีกมากมายภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ จากหลายประเทศ อาทิ เกาหลี ฮ่องกง เวียดนาม ไต้หวัน และ จีน เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น KAMART ชื่อบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
Karmarts PCL กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ พาณิชย์ เข้าซื้อขายวันแรก 17 ม.ค. 2538

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

karmart_logoบริษัทประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ความงาม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอื่น ๆ อีกมากมายภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ จากหลายประเทศ อาทิ เกาหลี ฮ่องกง เวียดนาม ไต้หวัน และ จีน เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/kamart/feed/ 0
IT – บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/it/ http://hoondb.com/it/#comments Mon, 15 Sep 2014 07:57:17 +0000 http://hoondb.com/?p=6370 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore) จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีและสมาร์ทโฟนแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า ไอที ซิตี้ ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอที ซูเปอร์สโตร์ ภายใต้สโลแกนว่า “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร” (The IT Superstore)

]]>
ชื่อย่อหุ้น IT ชื่อบริษัท บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
IT City PCL กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ พาณิชย์ เข้าซื้อขายวันแรก 02 มิ.ย. 2546

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

it_logoบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore) จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีและสมาร์ทโฟนแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า ไอที ซิตี้ ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอที ซูเปอร์สโตร์ ภายใต้สโลแกนว่า “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร” (The IT Superstore)

]]>
http://hoondb.com/it/feed/ 0
HMPRO – บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/hmpro/ http://hoondb.com/hmpro/#comments Thu, 04 Sep 2014 16:44:52 +0000 http://hoondb.com/?p=5995 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเพื่อการ ก่อสร้าง ตกแต่ง และซ่อมแซม บ้านและที่อยู่อาศัย พร้อมกับการ ให้บริการอย่างครบวงจร (One Stop Shopping) เพื่อให้เกิดความ พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยในปัจจุบัน (2557) บริษัทฯ มีสินค้าสำหรับ ให้บริการมากกว่า 60,000 รายการ อีกทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ มีความพยายามที่จะ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง และเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกให้มีความ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

]]>
ชื่อย่อหุ้น HMPRO ชื่อบริษัท บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Home Product Center PCL กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ พาณิชย์ เข้าซื้อขายวันแรก 30 ต.ค. 2544

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

hmpro_logoบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเพื่อการ ก่อสร้าง ตกแต่ง และซ่อมแซม บ้านและที่อยู่อาศัย พร้อมกับการ ให้บริการอย่างครบวงจร (One Stop Shopping) เพื่อให้เกิดความ พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยในปัจจุบัน (2557) บริษัทฯ มีสินค้าสำหรับ ให้บริการมากกว่า 60,000 รายการ อีกทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ มีความพยายามที่จะ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง และเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกให้มีความ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

]]>
http://hoondb.com/hmpro/feed/ 0
GLOBAL – บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/global/ http://hoondb.com/global/#comments Wed, 03 Sep 2014 12:31:48 +0000 http://hoondb.com/?p=5912 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Distribution Business) โดยเน้นในหมวดวัสดุก่อสร้างและสินค้า DIY (Do It Yourself) ภายใต้อาคารหลังเดียวกัน จะเป็นธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกประเภทบริการตัวเอง ซึ่งเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายแนวใหม่ ได้ก่อให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในประเทศไทยอย่างมาก กล่าวคือ เดิมตลาดในประเทศจะมีผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจำนวนมากทำให้อำนาจการซื้อ กระจายส่งผลทำให้ราคาสินค้าถูกกำหนดโดยผู้ผลิตเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อมีธุรกิจจัดจำหน่ายประเภท Cash & Carry เข้ามา ตลาดได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นตลาดของผู้ซื้อมากขึ้น โดยที่ผู้บริโภคเข้ามามีบทบาทในการกำหนดราคาและรูปแบบของสินค้าที่ต้องการได้มากขึ้น โดยผ่านกลไกทางการตลาดของธุรกิจประเภท Cash & Carry

]]>
ชื่อย่อหุ้น GLOBAL ชื่อบริษัท บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
Siam Global House PCL กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ พาณิชย์ เข้าซื้อขายวันแรก 19 ส.ค. 2552

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

global_logoบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Distribution Business) โดยเน้นในหมวดวัสดุก่อสร้างและสินค้า DIY (Do It Yourself) ภายใต้อาคารหลังเดียวกัน จะเป็นธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกประเภทบริการตัวเอง ซึ่งเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายแนวใหม่ ได้ก่อให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในประเทศไทยอย่างมาก กล่าวคือ เดิมตลาดในประเทศจะมีผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจำนวนมากทำให้อำนาจการซื้อ กระจายส่งผลทำให้ราคาสินค้าถูกกำหนดโดยผู้ผลิตเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อมีธุรกิจจัดจำหน่ายประเภท Cash & Carry เข้ามา ตลาดได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นตลาดของผู้ซื้อมากขึ้น โดยที่ผู้บริโภคเข้ามามีบทบาทในการกำหนดราคาและรูปแบบของสินค้าที่ต้องการได้มากขึ้น โดยผ่านกลไกทางการตลาดของธุรกิจประเภท Cash & Carry

]]>
http://hoondb.com/global/feed/ 0
CSS – บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/css/ http://hoondb.com/css/#comments Mon, 11 Aug 2014 15:08:48 +0000 http://hoondb.com/?p=5466 บริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ การเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้ง โดยบริษัทได้รับการแค่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้ารวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลามจากผู้ผลิตตราสินค้าชั้นนำระดับสากลต่าง ๆ เช่น Phelps dodge, Phillips แลำ 3M เป็นต้น ซึ่งความหลากหลายในสินค้าของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระบบงานไฟฟ้าได้อย่างครบวงจร นอกจากนั้น บริษัทยังได้ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตั้ง โดยเป็นการให้บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกันไฟลาม รวมทั้งให้บริการงานด้านบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคมและการประสานงานด้านอื่น ๆ

]]>
ชื่อย่อหุ้น CSS ชื่อบริษัท บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
Communication and System Solution PCL กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ พาณิชย์ เข้าซื้อขายวันแรก 03 ก.ย. 2556

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

css_logoบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ การเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้ง โดยบริษัทได้รับการแค่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้ารวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลามจากผู้ผลิตตราสินค้าชั้นนำระดับสากลต่าง ๆ เช่น Phelps dodge, Phillips แลำ 3M เป็นต้น ซึ่งความหลากหลายในสินค้าของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระบบงานไฟฟ้าได้อย่างครบวงจร นอกจากนั้น บริษัทยังได้ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตั้ง โดยเป็นการให้บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกันไฟลาม รวมทั้งให้บริการงานด้านบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคมและการประสานงานด้านอื่น ๆ

]]>
http://hoondb.com/css/feed/ 0
CPALL – บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/cpall/ http://hoondb.com/cpall/#comments Thu, 17 Jul 2014 14:31:00 +0000 http://hoondb.com/?p=5300 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 โดยบริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวให้ประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด, บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด, บริษัท เทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด, CPRAM, บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และอื่น ๆ อีกมากมาย

]]>
ชื่อย่อหุ้น CPALL ชื่อบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CP All Public Company Limited กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ พาณิชย์ เข้าซื้อขายวันแรก 14 ต.ค. 2546

รายละเอียด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

cpall_logoบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 โดยบริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวให้ประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด, บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด, บริษัท เทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด, CPRAM, บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และอื่น ๆ อีกมากมาย

]]>
http://hoondb.com/cpall/feed/ 0
BJC – บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/bjc/ http://hoondb.com/bjc/#comments Wed, 02 Jul 2014 17:15:02 +0000 http://hoondb.com/?p=4988 เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี มุ่งมั่นความเป็นเลิศในการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกวันของผู้บริโภค

บีเจซี เป็นผู้นำในการผลิตและรับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว กระป๋อง ที่ใช้กับสินค้าอุปโภค บริโภค มีบริการทางด้านเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าและบริการทางเทคนิค รวมถึงระบบ Logistic และช่องทางการจำหน่ายในร้านค้าปลีกที่แข็งแรงในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน จากความมุ่งมั่นดังกล่าว บีเจซี จึงได้เพิ่มกำลังการผลิต การขยายฐานการผลิต การลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ตลอดจนการร่วมทุนและการเข้าซื้อกิจการทั้งในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้านที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่น เวียดนาม พม่า และมาเลเซีย เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่ผู้บริโภคและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ด้วยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจที่เกื้อกูลกันทั้ง 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภค บริโภค กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ]]>
ชื่อย่อหุ้น BJC ชื่อบริษัท บริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
Berli Jucker PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ พาณิชย์ เข้าซื้อขายวันแรก 30 เม.ย. 2518

รายละเอียด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

bjc_logoเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี มุ่งมั่นความเป็นเลิศในการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกวันของผู้บริโภค

บีเจซี เป็นผู้นำในการผลิตและรับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว กระป๋อง ที่ใช้กับสินค้าอุปโภค บริโภค มีบริการทางด้านเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าและบริการทางเทคนิค รวมถึงระบบ Logistic และช่องทางการจำหน่ายในร้านค้าปลีกที่แข็งแรงในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน จากความมุ่งมั่นดังกล่าว บีเจซี จึงได้เพิ่มกำลังการผลิต การขยายฐานการผลิต การลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ตลอดจนการร่วมทุนและการเข้าซื้อกิจการทั้งในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้านที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่น เวียดนาม พม่า และมาเลเซีย เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่ผู้บริโภคและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ด้วยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจที่เกื้อกูลกันทั้ง 5 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
  2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภค บริโภค
  3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์
  4. กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค
  5. กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ
]]>
http://hoondb.com/bjc/feed/ 0
BIGC – บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/bigc/ http://hoondb.com/bigc/#comments Tue, 01 Jul 2014 16:26:16 +0000 http://hoondb.com/?p=4979 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสองประเภท ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจให้เช่าพื้นที่ ธุรกิจค้าปลีกครอบคลุมร้านค้าทุกรูปแบบตั้งแต่ขนาดใหญ่ถึงร้านค้าขนาดเล็กในชุมชน ส่วนธุรกิจให้เช่าพื้นที่ เป็นธุรกิจที่ให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าใน ร้านทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือมาร์เก็ต

ในร้านค้าปลีกของเราจะมีการนำเสนอความหลายหลายของสินค้าให้กับลูกค้า ตั้งแต่อาหารสด อาหารแห้ง เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ตกแต่งและของใช้ภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม โดยปัจจุบันมีสินค้าให้เลือกซื้อมากกว่า 100,000 SKUs เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ศูนย์การค้าของเราซึ่งอยู่คู่กับไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือบิ๊กซีมาร์เก็ต เป็นศูนย์รวมการจับจ่ายใช้สอยที่ครบวงจร พร้อมสรรด้วยร้านค้าเช่าที่มีการคัดเลือกผู้เช่าด้วยผู้ชำนาญอย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับการบริการทั้งหมดที่ต้องการ ภายใต้หลังคาเดียว บริการที่ศูนย์การค้าของเราได้สรรหาไว้

]]>
ชื่อย่อหุ้น BIGC ชื่อบริษัท บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Big C Supercenter PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ พาณิชย์ เข้าซื้อขายวันแรก 03 ม.ค. 2535

รายละเอียด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

bigc_logoบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสองประเภท ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจให้เช่าพื้นที่ ธุรกิจค้าปลีกครอบคลุมร้านค้าทุกรูปแบบตั้งแต่ขนาดใหญ่ถึงร้านค้าขนาดเล็กในชุมชน ส่วนธุรกิจให้เช่าพื้นที่ เป็นธุรกิจที่ให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าใน ร้านทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือมาร์เก็ต

ในร้านค้าปลีกของเราจะมีการนำเสนอความหลายหลายของสินค้าให้กับลูกค้า ตั้งแต่อาหารสด อาหารแห้ง เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ตกแต่งและของใช้ภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม โดยปัจจุบันมีสินค้าให้เลือกซื้อมากกว่า 100,000 SKUs เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ศูนย์การค้าของเราซึ่งอยู่คู่กับไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือบิ๊กซีมาร์เก็ต เป็นศูนย์รวมการจับจ่ายใช้สอยที่ครบวงจร พร้อมสรรด้วยร้านค้าเช่าที่มีการคัดเลือกผู้เช่าด้วยผู้ชำนาญอย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับการบริการทั้งหมดที่ต้องการ ภายใต้หลังคาเดียว บริการที่ศูนย์การค้าของเราได้สรรหาไว้

]]>
http://hoondb.com/bigc/feed/ 0
BEAUTY – บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/beauty/ http://hoondb.com/beauty/#comments Mon, 23 Jun 2014 15:28:05 +0000 http://hoondb.com/?p=4945 บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม 3 ประเภทได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ (Make-up) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skin care) และอุปกรณ์เสริม (Accessories) ซึ่งจัดจำหน่ายภายใต้แนวคิด 3 รูปแบบ ได้แก่ บิวตี้ บุฟเฟต์ (Beauty Buffet), บิวตี้ คอทเทจ (Beauty Cottage), บิวตี้ มาร์เก็ต (Beauty Market), เกิร์ลลี่ เกิร์ล (Girly Girl) และ เมด อิน เนเจอร์ (Made In Nature) ซึ่งแต่ละแนวคิดจะมีความแตกต่างกัน ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่าย และตำแหน่งทางการตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่หลากหลายและแตกต่าง และเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกระดับของการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม

]]>
ชื่อย่อหุ้น BEAUTY ชื่อบริษัท บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
Beauty Community PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ พาณิชย์ เข้าซื้อขายวันแรก 12 ธ.ค. 2555

รายละเอียด บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

beautylogoบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม 3 ประเภทได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ (Make-up) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skin care) และอุปกรณ์เสริม (Accessories) ซึ่งจัดจำหน่ายภายใต้แนวคิด 3 รูปแบบ ได้แก่ บิวตี้ บุฟเฟต์ (Beauty Buffet), บิวตี้ คอทเทจ (Beauty Cottage), บิวตี้ มาร์เก็ต (Beauty Market), เกิร์ลลี่ เกิร์ล (Girly Girl) และ เมด อิน เนเจอร์ (Made In Nature) ซึ่งแต่ละแนวคิดจะมีความแตกต่างกัน ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่าย และตำแหน่งทางการตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่หลากหลายและแตกต่าง และเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกระดับของการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม

]]>
http://hoondb.com/beauty/feed/ 0