Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
มือใหม่เล่นหุ้น
Fundamental
การเงิน
ค่าของเงินตามเวลา (TVM)
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
พาณิชย์
Most Recent
 
Read More
Sep 19, 2014

KAMART – บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น KAMART ชื่อบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) Karmarts PCL กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ พาณิชย์ เข้าซื้อขายวันแรก 17 ม.ค. 2538 บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ความงาม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอื่น ๆ อีกมากมายภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ จากหลายประเทศ อาทิ เกาหลี ฮ่องกง เวียดนาม ไต้หวัน และ จีน เป็นต้น

93
 
Read More
Sep 15, 2014

IT – บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น IT ชื่อบริษัท บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) IT City PCL กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ พาณิชย์ เข้าซื้อขายวันแรก 02 มิ.ย. 2546 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore) จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีและสมาร์ทโฟนแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า ไอที ซิตี้ ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอที ซูเปอร์สโตร์ ภายใต้สโลแกนว่า “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร” (The IT Superstore)

620
 
Read More
Sep 4, 2014

HMPRO – บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น HMPRO ชื่อบริษัท บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) Home Product Center PCL กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ พาณิชย์ เข้าซื้อขายวันแรก 30 ต.ค. 2544 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเพื่อการ ก่อสร้าง ตกแต่ง และซ่อมแซม บ้านและที่อยู่อาศัย พร้อมกับการ ให้บริการอย่างครบวงจร (One Stop Shopping) เพื่อให้เกิดความ พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยในปัจจุบัน (2557) บริษัทฯ มีสินค้าสำหรับ ให้บริการมากกว่า 60,000 รายการ อีกทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ มีความพยายามที่จะ [...]

31
 
Read More
Sep 3, 2014

GLOBAL – บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น GLOBAL ชื่อบริษัท บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) Siam Global House PCL กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ พาณิชย์ เข้าซื้อขายวันแรก 19 ส.ค. 2552 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Distribution Business) โดยเน้นในหมวดวัสดุก่อสร้างและสินค้า DIY (Do It Yourself) ภายใต้อาคารหลังเดียวกัน จะเป็นธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกประเภทบริการตัวเอง ซึ่งเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายแนวใหม่ ได้ก่อให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในประเทศไทยอย่างมาก กล่าวคือ เดิมตลาดในประเทศจะมีผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจำนวนมากทำให้อำนาจการซื้อ [...]

31
 
Read More
Aug 11, 2014

CSS – บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น CSS ชื่อบริษัท บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) Communication and System Solution PCL กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจ พาณิชย์ เข้าซื้อขายวันแรก 03 ก.ย. 2556 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ การเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้ง โดยบริษัทได้รับการแค่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้ารวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลามจากผู้ผลิตตราสินค้าชั้นนำระดับสากลต่าง ๆ เช่น Phelps dodge, Phillips แลำ 3M เป็นต้น ซึ่งความหลากหลายในสินค้าของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระบบงานไฟฟ้าได้อย่างครบวงจร นอกจากนั้น [...]

Load More
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
2
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Beta (ค่าเบต้า)
 
5
Dow Jones คืออะไร?