หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » พลังงานและสาธารณูปโภค http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 IRPC – บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/irpc/ http://hoondb.com/irpc/#comments Mon, 15 Sep 2014 07:31:03 +0000 http://hoondb.com/?p=6363 เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทีพีไอ” บริษัทดำเนินธุรกิจหลักแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจปิโตรเลียม – กลั่น ผลิต และจำหน่ายน้ำมันประเภทต่าง ๆ (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจท่าเรือ และ (4) ธุรกิจบริหารและจัดการทรัพย์สิน

]]>
ชื่อย่อหุ้น IRPC ชื่อบริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IRPC PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค เข้าซื้อขายวันแรก 17 มี.ค. 2538

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

irpc_logoเดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทีพีไอ” บริษัทดำเนินธุรกิจหลักแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจปิโตรเลียม – กลั่น ผลิต และจำหน่ายน้ำมันประเภทต่าง ๆ (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจท่าเรือ และ (4) ธุรกิจบริหารและจัดการทรัพย์สิน

]]>
http://hoondb.com/irpc/feed/ 0
GUNKUL – บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/gunkul/ http://hoondb.com/gunkul/#comments Wed, 03 Sep 2014 15:05:33 +0000 http://hoondb.com/?p=5944 กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทนซึ่งครอบคลุมอยู่ในทุกขั้นตอนของระบบการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่โรงไฟฟ้าไปจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้า กลุ่มบริษัทถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจดังกล่าว โดยเฉพาะในด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า ดังจะเห็นได้โดยกลุ่มบริษัทมีจำนวนสินค้าที่จัดจำหน่ายกว่า 5,000 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ทั้งสินค้าที่ทำการผลิตจากโรงงานของกลุ่มบริษัทและสินค้าที่กลุ่มบริษัทจัดหาจากผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, เยอรมัน, ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น ทั้งนี้ สินค้าของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทดังนี้ อุปกรณ์ประกอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน, อุปกรณ์ระบบสายส่งแรงสูง, อุปกรณ์ระบบสถานีย่อย, อุปกรณ์สายส่งแรงกลาง และ อุปกรณ์สายส่งแรงต่ำ

]]>
ชื่อย่อหุ้น GUNKUL ชื่อบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Gunkul Engineering PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค เข้าซื้อขายวันแรก 19 ต.ค. 2553

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

gunkul_logoกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทนซึ่งครอบคลุมอยู่ในทุกขั้นตอนของระบบการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่โรงไฟฟ้าไปจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้า กลุ่มบริษัทถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจดังกล่าว โดยเฉพาะในด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า ดังจะเห็นได้โดยกลุ่มบริษัทมีจำนวนสินค้าที่จัดจำหน่ายกว่า 5,000 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ทั้งสินค้าที่ทำการผลิตจากโรงงานของกลุ่มบริษัทและสินค้าที่กลุ่มบริษัทจัดหาจากผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, เยอรมัน, ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น ทั้งนี้ สินค้าของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทดังนี้ อุปกรณ์ประกอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน, อุปกรณ์ระบบสายส่งแรงสูง, อุปกรณ์ระบบสถานีย่อย, อุปกรณ์สายส่งแรงกลาง และ อุปกรณ์สายส่งแรงต่ำ

]]>
http://hoondb.com/gunkul/feed/ 0
GLOW – บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/glow/ http://hoondb.com/glow/#comments Wed, 03 Sep 2014 12:47:56 +0000 http://hoondb.com/?p=5916 กลุ่มบริษัทโกลว์ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยมีธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ เพื่อการอุตสาหกรรม และน้ำเย็น ภายใต้ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP – Independent Power Producer) โดยจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว รวมถึงธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ (Cogeneration Business) และธุรกิจพลังงานทดแทน

]]>
ชื่อย่อหุ้น GLOW ชื่อบริษัท บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
Glow Energy PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค เข้าซื้อขายวันแรก 21 เม.ย. 2548

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

Glow_logoกลุ่มบริษัทโกลว์ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยมีธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ เพื่อการอุตสาหกรรม และน้ำเย็น ภายใต้ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP – Independent Power Producer) โดยจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว รวมถึงธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ (Cogeneration Business) และธุรกิจพลังงานทดแทน

]]>
http://hoondb.com/glow/feed/ 0
ESSO – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/esso/ http://hoondb.com/esso/#comments Mon, 01 Sep 2014 07:12:10 +0000 http://hoondb.com/?p=5730 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร มีโรงกลั่นน้ำมันอันทันสมัยอยู่ที่ศรีราชา และเครือข่ายคลังน้ำมันที่จะจัดส่งน้ำมันสู่สถานีบริการทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและปิโตรเคมี โดยโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาเป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ซึ่งรวมโรงงานอะโรเมติกส์เข้าไว้ด้วยกัน มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวสูง สามารถกลั่นน้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในปริมาณมากขึ้น โรงกลั่นแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ทำให้ได้รับประโยชน์จากความพร้อมในการเข้าถึงท่าเรือน้ำลึก เครือข่ายถนนและท่อส่งที่สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด นอกจากนั้นยังมีทุ่นรับน้ำมันดิบทั้งแบบจุดเดียวและแบบหลายจุดซึ่งสามารถรับเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ได้ และในบางกรณีเรายังส่งออกผลิตภัณฑ์บางส่วนอีกด้วย ส่วนโรงงานอะโรเมติกส์ของเอสโซ่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยระดับโลกของเอ็กซอนโมบิลโดยเฉพาะ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ในรูปพาราไซลีนเป็นหลัก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกรดเทเรพธาลิกบริสุทธิ์ (PTA) ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตโพลิเอสเตอร์ แผ่นฟิล์ม บรรจุภัณฑ์เรซิน และเส้นใยสังเคราะห์ต่าง ๆ นอกจากนั้นโรงงานยังสามารถผลิตสารเบนซีนเข้มข้น ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในโรงกลั่นเพื่อผลิตเป็นพาราไซลีนอีกครั้งหนึ่ง

]]>
ชื่อย่อหุ้น ESSO ชื่อบริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Esso (Thailand) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค เข้าซื้อขายวันแรก 06 พ.ค. 2551

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

esso_logoบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร มีโรงกลั่นน้ำมันอันทันสมัยอยู่ที่ศรีราชา และเครือข่ายคลังน้ำมันที่จะจัดส่งน้ำมันสู่สถานีบริการทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและปิโตรเคมี โดยโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาเป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ซึ่งรวมโรงงานอะโรเมติกส์เข้าไว้ด้วยกัน มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวสูง สามารถกลั่นน้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในปริมาณมากขึ้น โรงกลั่นแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ทำให้ได้รับประโยชน์จากความพร้อมในการเข้าถึงท่าเรือน้ำลึก เครือข่ายถนนและท่อส่งที่สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด นอกจากนั้นยังมีทุ่นรับน้ำมันดิบทั้งแบบจุดเดียวและแบบหลายจุดซึ่งสามารถรับเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ได้ และในบางกรณีเรายังส่งออกผลิตภัณฑ์บางส่วนอีกด้วย ส่วนโรงงานอะโรเมติกส์ของเอสโซ่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยระดับโลกของเอ็กซอนโมบิลโดยเฉพาะ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ในรูปพาราไซลีนเป็นหลัก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกรดเทเรพธาลิกบริสุทธิ์ (PTA) ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตโพลิเอสเตอร์ แผ่นฟิล์ม บรรจุภัณฑ์เรซิน และเส้นใยสังเคราะห์ต่าง ๆ นอกจากนั้นโรงงานยังสามารถผลิตสารเบนซีนเข้มข้น ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในโรงกลั่นเพื่อผลิตเป็นพาราไซลีนอีกครั้งหนึ่ง

]]>
http://hoondb.com/esso/feed/ 0
EGCO – บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/egco/ http://hoondb.com/egco/#comments Tue, 26 Aug 2014 16:11:39 +0000 http://hoondb.com/?p=5632 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล เพื่อสร้างต้นแบบของการแปรรูปรัฐ วิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าด้วยการบริหารงานแบบเอกชนและเพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยในวันที่ 16 มกราคม 2538 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เอ็กโกดำเนินธุรกิจในรูปบริษัทโฮลดิ้ง ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ โดยประกอบธุรกิจลหลักในการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และธุรกิจการให้บริการด้านพลังงาน ทั้งในส่วนของการเดินเครื่อง บำรุงรักษา วิศวกรรม และก่อสร้างแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังได้แสวงหาลู่ทางการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องและเกื้อกูลกับธุรกิจหลักทางด้านพลังงาน เพื่อรักษาความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่มั่นคง และการเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผุ้ถือหุ้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น EGCO ชื่อบริษัท บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
Electricity Generating PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค เข้าซื้อขายวันแรก 16 ม.ค. 2538

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

egco_logoบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล เพื่อสร้างต้นแบบของการแปรรูปรัฐ วิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าด้วยการบริหารงานแบบเอกชนและเพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยในวันที่ 16 มกราคม 2538 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เอ็กโกดำเนินธุรกิจในรูปบริษัทโฮลดิ้ง ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ โดยประกอบธุรกิจลหลักในการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และธุรกิจการให้บริการด้านพลังงาน ทั้งในส่วนของการเดินเครื่อง บำรุงรักษา วิศวกรรม และก่อสร้างแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังได้แสวงหาลู่ทางการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องและเกื้อกูลกับธุรกิจหลักทางด้านพลังงาน เพื่อรักษาความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่มั่นคง และการเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผุ้ถือหุ้น

]]>
http://hoondb.com/egco/feed/ 0
EASTW – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/eastw/ http://hoondb.com/eastw/#comments Sat, 23 Aug 2014 07:16:04 +0000 http://hoondb.com/?p=5609 อีสท์ วอเตอร์ หรือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค สนับสนุนแผนงานพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท โดยมีการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ถือหุ้น 100% ต่อมาในปี 2540 ได้เพิ่มทุนขึ้นป็น 1,000 ล้านบาท แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดมเงินจากตลาดทุนเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ สนองความต้องการของผู้ใช้น้ำ

บริษัทมีโครงข่ายท่อส่งน้ำที่สมบูรณ์ ทันสมัย และ มีประสิทธิภาพที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี อีสท์ วอเตอร์ลงทุนกว่า 6,000 ล้านบาทในการก่อสร้างโครงข่ายท่อส่งน้ำความยาว 378 กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันออก ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ดอกกราย คลองใหญ่ และประแสร์ ในจังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำหนองค้อและบางพระ ในจังหวัดชลบุรี ไปจนถึงแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นโครงข่ายท่อส่งน้ำหรือ Water Grid ที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดแห่งเดียวในประเทศ สามารถส่งน้ำดิบไปผลิตเป็นน้ำประปาให้ชุมชนได้ใช้อุปโภค บริโภค ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้ง 3 จังหวัด

]]>
ชื่อย่อหุ้น EASTW ชื่อบริษัท บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
Eastern Water Resources Development and Management PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค เข้าซื้อขายวันแรก 28 ก.ค. 2540

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

eastw_logoอีสท์ วอเตอร์ หรือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค สนับสนุนแผนงานพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท โดยมีการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ถือหุ้น 100% ต่อมาในปี 2540 ได้เพิ่มทุนขึ้นป็น 1,000 ล้านบาท แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดมเงินจากตลาดทุนเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ สนองความต้องการของผู้ใช้น้ำ

บริษัทมีโครงข่ายท่อส่งน้ำที่สมบูรณ์ ทันสมัย และ มีประสิทธิภาพที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี อีสท์ วอเตอร์ลงทุนกว่า 6,000 ล้านบาทในการก่อสร้างโครงข่ายท่อส่งน้ำความยาว 378 กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันออก ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ดอกกราย คลองใหญ่ และประแสร์ ในจังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำหนองค้อและบางพระ ในจังหวัดชลบุรี ไปจนถึงแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นโครงข่ายท่อส่งน้ำหรือ Water Grid ที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดแห่งเดียวในประเทศ สามารถส่งน้ำดิบไปผลิตเป็นน้ำประปาให้ชุมชนได้ใช้อุปโภค บริโภค ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้ง 3 จังหวัด

]]>
http://hoondb.com/eastw/feed/ 0
EARTH – บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/earth/ http://hoondb.com/earth/#comments Sat, 23 Aug 2014 06:32:25 +0000 http://hoondb.com/?p=5601 กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายถ่านหินประเภทบิทูมินัสให้แก่ลูกค้าต่างประเทศและในประเทศ โดยถ่านหินจัดหาจาก เหมืองถ่านหินของกลุ่มบริษัทที่ประเทศอินโดนีเซียผ่านทาง TTP ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และเป็นการจัดซื้อจากกลุ่มเจ้าของถ่านหินรายอื่นในประเทศอินโดนีเซียผ่านทาง EPCL ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยถ่านหินจะสามารถจัดส่งให้กับลูกค้าต่างประเทศผ่านทางเรือขนส่งที่ประเทศอินโดนีเซียได้ทันที ขณะที่ถ่านหินบางส่วนจะถูกนำเข้ามายังโรงงานเพื่อการคัดแยกขนาดตามวัตถุประสงค์และความต้องการใช้งานของลูกค้าในประเทศแต่ละราย ลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นตัวกลาง (Trader) ในต่างประเทศ และกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศจีน ลูกค้าในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใช้ถ่านหินที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงงานคัดแยกขนาด ที่ อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มลูกค้าประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก กลาง และ ใหญ่ และโรงไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างพลังงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรรมอาหาร เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น EARTH ชื่อบริษัท บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
Energy Earth PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค เข้าซื้อขายวันแรก 15 ม.ค. 2539

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

earth2_logoกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายถ่านหินประเภทบิทูมินัสให้แก่ลูกค้าต่างประเทศและในประเทศ โดยถ่านหินจัดหาจาก เหมืองถ่านหินของกลุ่มบริษัทที่ประเทศอินโดนีเซียผ่านทาง TTP ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และเป็นการจัดซื้อจากกลุ่มเจ้าของถ่านหินรายอื่นในประเทศอินโดนีเซียผ่านทาง EPCL ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยถ่านหินจะสามารถจัดส่งให้กับลูกค้าต่างประเทศผ่านทางเรือขนส่งที่ประเทศอินโดนีเซียได้ทันที ขณะที่ถ่านหินบางส่วนจะถูกนำเข้ามายังโรงงานเพื่อการคัดแยกขนาดตามวัตถุประสงค์และความต้องการใช้งานของลูกค้าในประเทศแต่ละราย ลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นตัวกลาง (Trader) ในต่างประเทศ และกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศจีน ลูกค้าในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใช้ถ่านหินที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงงานคัดแยกขนาด ที่ อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มลูกค้าประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก กลาง และ ใหญ่ และโรงไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างพลังงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรรมอาหาร เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/earth/feed/ 0
DEMCO – บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/demco/ http://hoondb.com/demco/#comments Sun, 17 Aug 2014 13:29:00 +0000 http://hoondb.com/?p=5516 บริษัทให้บริการ ออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากพลังงานสิ้นเปลือง (น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ) เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม แสงอาทิตย์ แกลบ เศษไม้ ขยะ หรือการใช้ก๊าซชีวมวลจากการหมักน้ำเสียจากโรงงาน นอกจากนี้บริษัทยังผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ ระบบสายส่ง ระบบจำหน่าย และสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งมีงานบางส่วนที่ต้องใช้เสาโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบและงานด้านเสาโทรคมนาคม ได้แก่ เสาโทรคมนาคมและเสาวิทยุสื่อสารและเสาโครง เหล็กสำหรับป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Bill Board)

]]>
ชื่อย่อหุ้น DEMCO ชื่อบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
Demco PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค เข้าซื้อขายวันแรก 14 ธ.ค. 2549

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

demco_logoบริษัทให้บริการ ออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากพลังงานสิ้นเปลือง (น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ) เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม แสงอาทิตย์ แกลบ เศษไม้ ขยะ หรือการใช้ก๊าซชีวมวลจากการหมักน้ำเสียจากโรงงาน นอกจากนี้บริษัทยังผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ ระบบสายส่ง ระบบจำหน่าย และสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งมีงานบางส่วนที่ต้องใช้เสาโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบและงานด้านเสาโทรคมนาคม ได้แก่ เสาโทรคมนาคมและเสาวิทยุสื่อสารและเสาโครง เหล็กสำหรับป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Bill Board)

]]>
http://hoondb.com/demco/feed/ 0
CKP – บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/ckp/ http://hoondb.com/ckp/#comments Tue, 15 Jul 2014 16:11:47 +0000 http://hoondb.com/?p=5273 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ การจัดโครงสร้างแบบบริษัทร่วมทุนเอื้อให้บริษัทสามารถตั้งบริษัทย่อย เพื่อระดมเงินกู้สำหรับโครงการใหม่ได้โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อโครงการเก่า ส่งผลให้บริษัทมีความคล่องตัวในการขยายกิจการและการบริหารบริษัทย่อยที่แยกจากกัน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบริษัทย่อยดีขึ้น และการรายงานผลการดำเนินงานมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบริษัทจัดประเภทการลงทุนออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจซึ่งได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration และ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

]]>
ชื่อย่อหุ้น CKP ชื่อบริษัท บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CK Power PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค เข้าซื้อขายวันแรก 18 ก.ค. 2556

รายละเอียด บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ckp_logoบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ การจัดโครงสร้างแบบบริษัทร่วมทุนเอื้อให้บริษัทสามารถตั้งบริษัทย่อย เพื่อระดมเงินกู้สำหรับโครงการใหม่ได้โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อโครงการเก่า ส่งผลให้บริษัทมีความคล่องตัวในการขยายกิจการและการบริหารบริษัทย่อยที่แยกจากกัน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบริษัทย่อยดีขึ้น และการรายงานผลการดำเนินงานมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบริษัทจัดประเภทการลงทุนออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจซึ่งได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration และ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

]]>
http://hoondb.com/ckp/feed/ 0
BCP – บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/bcp/ http://hoondb.com/bcp/#comments Mon, 23 Jun 2014 15:06:15 +0000 http://hoondb.com/?p=4936 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทน้ำมันไทยชั้นนำ ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดิบจากต่างประเทศทั้งแหล่งตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และแหล่งน้ำมันดิบภายในประเทศ เข้ามากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูป ด้วยกำลังผลิตสูงสุด 120,000 บาร์เรล ต่อวัน และจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าบางจาก กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงได้มีการขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการที่เกี่ยวเนื่องและไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งหมายตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2528 ที่จะเป็นบริษัทไทยที่มั่นคงดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่องสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย จึงได้กำหนดและยึดมั่นในวัฒนธรรมการดำเนินงานที่จะ “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” มาเป็นกรอบในการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีวัฒนธรรมของพนักงานให้ “เป็นคนดี มีความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” ทำให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ ควบคู่ไปกับประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร

]]>
ชื่อย่อหุ้น BCP ชื่อบริษัท บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
The Bangchak Petroleum PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค เข้าซื้อขายวันแรก 02 ส.ค. 2537

รายละเอียด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

bcplogo1บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทน้ำมันไทยชั้นนำ ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดิบจากต่างประเทศทั้งแหล่งตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และแหล่งน้ำมันดิบภายในประเทศ เข้ามากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูป ด้วยกำลังผลิตสูงสุด 120,000 บาร์เรล ต่อวัน และจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าบางจาก กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงได้มีการขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการที่เกี่ยวเนื่องและไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งหมายตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2528 ที่จะเป็นบริษัทไทยที่มั่นคงดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่องสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย จึงได้กำหนดและยึดมั่นในวัฒนธรรมการดำเนินงานที่จะ “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” มาเป็นกรอบในการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีวัฒนธรรมของพนักงานให้ “เป็นคนดี มีความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” ทำให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ ควบคู่ไปกับประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร

]]>
http://hoondb.com/bcp/feed/ 0