Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
มือใหม่เล่นหุ้น
Fundamental
การเงิน
ค่าของเงินตามเวลา (TVM)
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Most Recent
 
Read More
Sep 19, 2014

KC – บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น KC ชื่อบริษัท บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) K.C. Property PCL กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 05 ต.ค. 2537 บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ก่อนที่จะมาเป็น บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คุณอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล ได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท เค.ซี. บริษัทเริ่มต้นมาจากการค้าวัสดุก่อสร้างไม้อัดเป็นหลัก พร้อมกับได้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อขายบ้าง โดยได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจังในปี 2525 เริ่มจากการพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาปานกลางย่านคลองจั่น ถนนสุขาภิบาล 1 บริษัทได้พัฒนาโครงการทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์มาอย่างต่อเนื่อง [...]

93
 
Read More
Sep 4, 2014

HEMRAJ – บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น HEMRAJ ชื่อบริษัท บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) Hemaraj Land and Development PCL กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 10 ก.ค. 2535 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยในปี 2557 บริษัทมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ที่แถบชลบุรี ระยอง และสระบุรี บริษัทยังพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และ โรงงานประเภทสำเร็จรูปเพื่อเช่าและขายสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

62
 
Read More
Sep 3, 2014

GOLD – บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น GOLD ชื่อบริษัท บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) Golden Land Property Development PCL กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 29 มี.ค. 2537 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ในฐานะบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ หลังจากความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บริษัทฯ ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทฯ มหาชนอย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537 โกลเด้นแลนด์ [...]

62
 
Read More
Sep 3, 2014

GLAND – บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น GLAND ชื่อบริษัท บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) Grand Canal Land PCL กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 08 ก.พ. 2539 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ “จีแลนด์” เดิมว่า บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “มีเดียส์” โดยในขณะนั้นประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี รวมทั้งจำหน่ายเวลาโฆษณาให้กับรายการโทรทัศน์ ต่อมาในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการ [...]

31
 
Read More
Sep 1, 2014

EVER – บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น EVER ชื่อบริษัท บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) Everland PCL กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 23 ก.พ. 2537 บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด บริหารงานโดย ยึดหลัก “ทำเลเยี่ยม ทุกโครงการสรรสร้าง ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และมี เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว” ได้คุณภาพเหนือมาตรฐานและมีความสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีประสบการณ์ ทำให้ทุกตารางนิ้วของการออกแบบได้ถูกนำมาใช้อย่างครบครัน สะดวกสบาย สำหรับผู้อยู่อาศัย และประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ [...]

124
Load More
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
2
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Beta (ค่าเบต้า)
 
5
Dow Jones คืออะไร?