หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 JCP – กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี http://hoondb.com/jcp/ http://hoondb.com/jcp/#comments Wed, 17 Sep 2014 06:44:22 +0000 http://hoondb.com/?p=6464 ลงทุนโดยการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน ได้แก่อาคารเจซีเควินทาวเวอร์เอ (JC Kevin Tower A) บางส่วนโดยยกเว้นพื้นที่ชั้น 16-19 และพื้นที่จอดรถจำนวน 163 คัน เป็นระยะเวลา 30 ปี และมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 5 ปี

[ หนังสือชี้ชวน JCP ]

]]>
ชื่อย่อหุ้น JCP ชื่อบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี
JC Leasehold Property Fund กลุ่มอุตสาหกรรม กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 05 ม.ค. 2550

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี

ลงทุนโดยการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน ได้แก่อาคารเจซีเควินทาวเวอร์เอ (JC Kevin Tower A) บางส่วนโดยยกเว้นพื้นที่ชั้น 16-19 และพื้นที่จอดรถจำนวน 163 คัน เป็นระยะเวลา 30 ปี และมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 5 ปี

[ หนังสือชี้ชวน JCP ]

]]>
http://hoondb.com/jcp/feed/ 0
HPF – กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล http://hoondb.com/hpf/ http://hoondb.com/hpf/#comments Thu, 04 Sep 2014 17:10:22 +0000 http://hoondb.com/?p=6000 กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะประกอบด้วย กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 47 โรง เนื้อที่ 144-3-79.1 ไร่ และสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 57 โรง เนื้อที่ 58-0-24.5 ไร่ รวมทั้งสิ้น 104 โรง เนื้อที่รวม 203-0-3.6 ไร่ โดยอาคารโรงงานที่กองทุนรวมจะลงทุนทั้งหมดอยู่ภายใต้กลุ่มเหมราชพัฒนาที่ดิน ซึ่งปัจจุบันโรงงานทั้ง 104 โรงที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนนั้นได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกโรง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

1. กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานจำนวน 47 โรง ได้แก่ 1.1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จำนวน 7 โรง 1.2 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จำนวน 23 โรง 1.3 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จำนวน 17 โรง

2. สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 57 โรง 2.1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จำนวน 12 โรง 2.2 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จำนวน 33 โรง 2.3 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จำนวน 2 โรง 2.4 โรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี จำนวน 10 โรง

[ หนังสือชี้ชวน HPF ]

]]>
ชื่อย่อหุ้น HPF ชื่อบริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล
Hemraj Industrial Property & Leasehold Fund กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 23 ม.ค. 2557

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล

HPF_logoกองทุนรวมจะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะประกอบด้วย กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 47 โรง เนื้อที่ 144-3-79.1 ไร่ และสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 57 โรง เนื้อที่ 58-0-24.5 ไร่ รวมทั้งสิ้น 104 โรง เนื้อที่รวม 203-0-3.6 ไร่ โดยอาคารโรงงานที่กองทุนรวมจะลงทุนทั้งหมดอยู่ภายใต้กลุ่มเหมราชพัฒนาที่ดิน ซึ่งปัจจุบันโรงงานทั้ง 104 โรงที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนนั้นได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกโรง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

1. กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานจำนวน 47 โรง ได้แก่
1.1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จำนวน 7 โรง
1.2 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จำนวน 23 โรง
1.3 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จำนวน 17 โรง

2. สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 57 โรง
2.1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จำนวน 12 โรง
2.2 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จำนวน 33 โรง
2.3 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จำนวน 2 โรง
2.4 โรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี จำนวน 10 โรง

[ หนังสือชี้ชวน HPF ]

]]>
http://hoondb.com/hpf/feed/ 0
GOLDPF – กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ http://hoondb.com/goldpf/ http://hoondb.com/goldpf/#comments Wed, 03 Sep 2014 14:25:12 +0000 http://hoondb.com/?p=5928 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีนโยบายระดมเงินทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โครงการ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ “เดอะเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์” ซึ่งประกอบด้วยอาคารสูง 26 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ที่จอดรถจำนวน 175 คัน จำนวนห้องพักรวม 162 ห้อง พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 26,424 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 16,000 ตารางเมตร บนที่ดินขนาด 1 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นระยะเวลา 30 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าอีก 30 ปี (กองทุนมีสิทธิซื้อทรัพย์ที่เช่า ณ สิ้นปีที่ 30 และ 60) เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

[ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน GOLDPF ] [ หนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ GOLDPF ]

]]>
ชื่อย่อหุ้น GOLDPF ชื่อบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
Gold Property Fund กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 22 พ.ค. 2550

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

Goldpf_logoกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีนโยบายระดมเงินทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โครงการ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ “เดอะเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์” ซึ่งประกอบด้วยอาคารสูง 26 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ที่จอดรถจำนวน 175 คัน จำนวนห้องพักรวม 162 ห้อง พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 26,424 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 16,000 ตารางเมตร บนที่ดินขนาด 1 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นระยะเวลา 30 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าอีก 30 ปี (กองทุนมีสิทธิซื้อทรัพย์ที่เช่า ณ สิ้นปีที่ 30 และ 60) เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

[ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน GOLDPF ]
[ หนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ GOLDPF ]

]]>
http://hoondb.com/goldpf/feed/ 0
FUTUREPF – กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค http://hoondb.com/futurepf/ http://hoondb.com/futurepf/#comments Tue, 02 Sep 2014 08:18:34 +0000 http://hoondb.com/?p=5857 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในเบื้องต้นกองทุนรวมจะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีก โดยการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

โดยลงทุนในอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วย (1) สิทธิการเช่าอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตบางส่วน รวมเนื้อที่ประมาณ 56,906 ตารางเมตร คิดเป็นอัตรา 31% ของพื้นที่เช่าทั้งหมดในระยะเวลาถึง 31 ธันวาคม 2584 (2) สิทธิในการนำพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด 100 %ของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จำนวน 48,190.51 ตารางเมตร และพื้นที่ผนังภายนอกอาคาร ออกหาประโยชน์ในรูปแบบการให้เช่าและให้บริการ ในระยะเวลาจนถึง 31 ธันวาคม 2584

[ หนังสือชี้ขวน FUTUREPF ] [ หนังสือชี้ชวน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1) ส่วนข้อมูลโครงการ FUTUREPF ] [ หนังสือชี้ชวน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1) ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ FUTUREPF ]

]]>
ชื่อย่อหุ้น FUTUREPF ชื่อบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
Future Park Leasehold Property Fund กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 07 ธ.ค. 2549

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

futurepf_logoกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในเบื้องต้นกองทุนรวมจะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีก โดยการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

โดยลงทุนในอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วย (1) สิทธิการเช่าอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตบางส่วน รวมเนื้อที่ประมาณ 56,906 ตารางเมตร คิดเป็นอัตรา 31% ของพื้นที่เช่าทั้งหมดในระยะเวลาถึง 31 ธันวาคม 2584 (2) สิทธิในการนำพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด 100 %ของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จำนวน 48,190.51 ตารางเมตร และพื้นที่ผนังภายนอกอาคาร ออกหาประโยชน์ในรูปแบบการให้เช่าและให้บริการ ในระยะเวลาจนถึง 31 ธันวาคม 2584

[ หนังสือชี้ขวน FUTUREPF ]
[ หนังสือชี้ชวน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1) ส่วนข้อมูลโครงการ FUTUREPF ]
[ หนังสือชี้ชวน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1) ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ FUTUREPF ]

]]>
http://hoondb.com/futurepf/feed/ 0
ERWPF – กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท http://hoondb.com/erwpf/ http://hoondb.com/erwpf/#comments Sat, 30 Aug 2014 16:29:24 +0000 http://hoondb.com/?p=5705 กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์จะลงทุนครั้งแรกในโรงแรมไอบิส ป่าตอง และ โรงแรมไอบิส พัทยา โดยในการเข้าลงทุนดังกล่าว กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของทั้งสองโรงแรม ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“ERAWAN”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน (“ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก”) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด เป็นบริษัทจัดการ

[ หนังสือชี้ชวน ERWPF ]

]]>
ชื่อย่อหุ้น ERW ชื่อบริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
Erawan Hotel Growth Property Fund กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 04 เม.ย. 2556

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

erwpf_logoกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์จะลงทุนครั้งแรกในโรงแรมไอบิส ป่าตอง และ โรงแรมไอบิส พัทยา โดยในการเข้าลงทุนดังกล่าว กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของทั้งสองโรงแรม ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“ERAWAN”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน (“ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก”) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด เป็นบริษัทจัดการ

[ หนังสือชี้ชวน ERWPF ]

]]>
http://hoondb.com/erwpf/feed/ 0
DTCPF – กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี http://hoondb.com/dtcpf/ http://hoondb.com/dtcpf/#comments Tue, 19 Aug 2014 14:25:58 +0000 http://hoondb.com/?p=5566 ลงทุนครั้งแรกการลงทุนครั้งแรกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: (ก) ลงทุนโดยการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ราคาลงทุน : 2,715,000,000 บาท (โดยเป็นค่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงแรม 2,516 ล้านบาท ค่ากรรมสิทธิ์ในสิ่งตกแต่ง และอุปกรณ์ 199 ล้านบาท) เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม: บริษัท ลากูน่ารีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด และบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด

(ข) ลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ราคาลงทุน : 362,000,000 บาท (โดยเป็นค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงแรม 291ล้านบาท ค่ากรรมสิทธิ์ในสิ่งตกแต่งและอุปกรณ์ 71 ล้านบาท) เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม: บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

(ค) ลงทุนโดยการเช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี และกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ราคาลงทุน : 908,200,000 บาท (โดยเป็นค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงแรม รวมเป็นเงินประมาณ 771.2ล้านบาท ค่ากรรมสิทธิ์ในสิ่งตกแต่งและอุปกรณ์ 137 ล้านบาท) เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม: บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

]]>
ชื่อย่อหุ้น DTCPF ชื่อบริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
Dusit Thani Freehold & Leasehold Property Fund กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 13 ม.ค. 2554

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

dtc_logoลงทุนครั้งแรกการลงทุนครั้งแรกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: (ก) ลงทุนโดยการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ราคาลงทุน : 2,715,000,000 บาท (โดยเป็นค่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงแรม 2,516 ล้านบาท ค่ากรรมสิทธิ์ในสิ่งตกแต่ง และอุปกรณ์ 199 ล้านบาท) เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม: บริษัท ลากูน่ารีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด และบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด

(ข) ลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ราคาลงทุน : 362,000,000 บาท (โดยเป็นค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงแรม 291ล้านบาท ค่ากรรมสิทธิ์ในสิ่งตกแต่งและอุปกรณ์ 71 ล้านบาท) เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม: บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

(ค) ลงทุนโดยการเช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี และกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ราคาลงทุน : 908,200,000 บาท (โดยเป็นค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงแรม รวมเป็นเงินประมาณ 771.2ล้านบาท ค่ากรรมสิทธิ์ในสิ่งตกแต่งและอุปกรณ์ 137 ล้านบาท) เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม: บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

]]>
http://hoondb.com/dtcpf/feed/ 0
CTARAF – กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา http://hoondb.com/ctaraf/ http://hoondb.com/ctaraf/#comments Mon, 11 Aug 2014 15:36:28 +0000 http://hoondb.com/?p=5470 กองทุนรวมจะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ โครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย โรงแรมคุณภาพระดับ 5 ดาว โดยมี บลจ.กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน มีรายละเอียดการลงทุนดังต่อไปนี้ (1) สิทธิการเช่าที่ดินจากบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด เป็นระยะเวลา 30 ปี (2) สิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้แก่อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย รวมถึงระบบสาธารณูปโภคจากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 30 ปี (3) กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรม

]]>
ชื่อย่อหุ้น CTARAF ชื่อบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
Centara Hotels & Resorts Leasehold Property Fund กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 13 ต.ค. 2551

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ctaraf_logoกองทุนรวมจะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ โครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย โรงแรมคุณภาพระดับ 5 ดาว โดยมี บลจ.กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน มีรายละเอียดการลงทุนดังต่อไปนี้ (1) สิทธิการเช่าที่ดินจากบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด เป็นระยะเวลา 30 ปี (2) สิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้แก่อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย รวมถึงระบบสาธารณูปโภคจากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 30 ปี (3) กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรม

]]>
http://hoondb.com/ctaraf/feed/ 0
CRYSTAL – กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท http://hoondb.com/crystal/ http://hoondb.com/crystal/#comments Mon, 28 Jul 2014 16:47:26 +0000 http://hoondb.com/?p=5365 CRYSTAL คือกองทุนรวมที่มุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์จะลงทุนครั้งแรกในทรัพย์สินดังต่อไปนี้:

1. โครงการเดอะ คริสตัล (“The Crystal”) โดยการเช่าที่ดินบางส่วน และพื้นที่ในอาคารบางส่วน จากบริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด (“เกียรติสหมิตร”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว พร้อมซื้อเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ The Crystal จากบริษัท เค.อี.รีเทล จำกัด (“เคอีอาร์”) และเกียรติสหมิตร ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ The Crystal ดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน รวมถึงการเช่าพื้นที่จอดรถจำนวน 159 คัน และการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ที่จอดรถในพื้นที่ที่กองทุนรวมไม่ได้เข้าลงทุนจำนวน 223 คัน (รวมที่จอดรถทั้งหมดที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเท่ากับ 382 คัน)

2. โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (“CDC”) โดยการเช่าที่ดินบางส่วน และพื้นที่ในอาคารบางส่วน จากบริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด (“เบญจกิจพัฒนา”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว พร้อมซื้อเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ CDC จากเคอีอาร์และเบญจกิจพัฒนา ซึ่งบริษัททั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CDC ดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน รวมถึงการเช่าพื้นที่จอดรถจำนวน 384 คัน และการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ที่จอดรถในพื้นที่ที่กองทุนรวมไม่ได้เข้าลงทุนจำนวน 220 คัน (รวมที่จอดรถทั้งหมดที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเท่ากับ 604 คัน)

]]>
ชื่อย่อหุ้น CRYSTAL ชื่อบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
Crystal Retail Growth Leasehold Property Fund กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 27 มิ.ย. 2556

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท

crystal_logoCRYSTAL คือกองทุนรวมที่มุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์จะลงทุนครั้งแรกในทรัพย์สินดังต่อไปนี้:

1. โครงการเดอะ คริสตัล (“The Crystal”) โดยการเช่าที่ดินบางส่วน และพื้นที่ในอาคารบางส่วน จากบริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด (“เกียรติสหมิตร”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว พร้อมซื้อเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ The Crystal จากบริษัท เค.อี.รีเทล จำกัด (“เคอีอาร์”) และเกียรติสหมิตร ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ The Crystal ดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน รวมถึงการเช่าพื้นที่จอดรถจำนวน 159 คัน และการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ที่จอดรถในพื้นที่ที่กองทุนรวมไม่ได้เข้าลงทุนจำนวน 223 คัน (รวมที่จอดรถทั้งหมดที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเท่ากับ 382 คัน)

2. โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (“CDC”) โดยการเช่าที่ดินบางส่วน และพื้นที่ในอาคารบางส่วน จากบริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด (“เบญจกิจพัฒนา”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว พร้อมซื้อเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ CDC จากเคอีอาร์และเบญจกิจพัฒนา ซึ่งบริษัททั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CDC ดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน รวมถึงการเช่าพื้นที่จอดรถจำนวน 384 คัน และการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ที่จอดรถในพื้นที่ที่กองทุนรวมไม่ได้เข้าลงทุนจำนวน 220 คัน (รวมที่จอดรถทั้งหมดที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเท่ากับ 604 คัน)

]]>
http://hoondb.com/crystal/feed/ 0
CPTGF – กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท http://hoondb.com/cptgf/ http://hoondb.com/cptgf/#comments Mon, 28 Jul 2014 16:33:10 +0000 http://hoondb.com/?p=5354 CPTGF ลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารประเภทสำนักงานและศูนย์การค้าเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยลงทุนใน 3 ทำเล มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 131,915 ตารางเมตร ซึ่งได้แก่:

1. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) 2. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูน) 3. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

]]>
ชื่อย่อหุ้น CPTGF ชื่อบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
CP Tower Growth Leasehold Property Fund กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 16 ธ.ค. 2556

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท

cptgf_logoCPTGF ลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารประเภทสำนักงานและศูนย์การค้าเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยลงทุนใน 3 ทำเล มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 131,915 ตารางเมตร ซึ่งได้แก่:

1. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
2. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูน)
3. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

]]>
http://hoondb.com/cptgf/feed/ 0
CPNRF – กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท http://hoondb.com/cpnrf/ http://hoondb.com/cpnrf/#comments Sun, 27 Jul 2014 06:02:11 +0000 http://hoondb.com/?p=5347 CPNRF จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดย CPNRF ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า และอาคารสำนักงาน ทาวเวอร์ A & B

]]>
ชื่อย่อหุ้น CPNRF ชื่อบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN Retail Growth Property Fund กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 23 ส.ค. 2548

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

cpnrf_logoCPNRF จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดย CPNRF ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า และอาคารสำนักงาน ทาวเวอร์ A & B

]]>
http://hoondb.com/cpnrf/feed/ 0