หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 KC – บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/kc/ http://hoondb.com/kc/#comments Fri, 19 Sep 2014 07:59:56 +0000 http://hoondb.com/?p=6514 ก่อนที่จะมาเป็น บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คุณอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล ได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท เค.ซี. บริษัทเริ่มต้นมาจากการค้าวัสดุก่อสร้างไม้อัดเป็นหลัก พร้อมกับได้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อขายบ้าง โดยได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจังในปี 2525 เริ่มจากการพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาปานกลางย่านคลองจั่น ถนนสุขาภิบาล 1 บริษัทได้พัฒนาโครงการทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการบ้านเดี่ยว และโครงการทาวน์เฮ้าส์ระดับกลางเป็นหลัก

]]>
ชื่อย่อหุ้น KC ชื่อบริษัท บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
K.C. Property PCL กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 05 ต.ค. 2537

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

kc_logoก่อนที่จะมาเป็น บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คุณอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล ได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท เค.ซี. บริษัทเริ่มต้นมาจากการค้าวัสดุก่อสร้างไม้อัดเป็นหลัก พร้อมกับได้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อขายบ้าง โดยได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจังในปี 2525 เริ่มจากการพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาปานกลางย่านคลองจั่น ถนนสุขาภิบาล 1 บริษัทได้พัฒนาโครงการทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการบ้านเดี่ยว และโครงการทาวน์เฮ้าส์ระดับกลางเป็นหลัก

]]>
http://hoondb.com/kc/feed/ 0
JCP – กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี http://hoondb.com/jcp/ http://hoondb.com/jcp/#comments Wed, 17 Sep 2014 06:44:22 +0000 http://hoondb.com/?p=6464 ลงทุนโดยการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน ได้แก่อาคารเจซีเควินทาวเวอร์เอ (JC Kevin Tower A) บางส่วนโดยยกเว้นพื้นที่ชั้น 16-19 และพื้นที่จอดรถจำนวน 163 คัน เป็นระยะเวลา 30 ปี และมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 5 ปี

[ หนังสือชี้ชวน JCP ]

]]>
ชื่อย่อหุ้น JCP ชื่อบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี
JC Leasehold Property Fund กลุ่มอุตสาหกรรม กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 05 ม.ค. 2550

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี

ลงทุนโดยการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน ได้แก่อาคารเจซีเควินทาวเวอร์เอ (JC Kevin Tower A) บางส่วนโดยยกเว้นพื้นที่ชั้น 16-19 และพื้นที่จอดรถจำนวน 163 คัน เป็นระยะเวลา 30 ปี และมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 5 ปี

[ หนังสือชี้ชวน JCP ]

]]>
http://hoondb.com/jcp/feed/ 0
ITD – บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/itd/ http://hoondb.com/itd/#comments Tue, 16 Sep 2014 16:44:26 +0000 http://hoondb.com/?p=6446 บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร โดยสามารถแบ่งสายงานได้ดังต่อไปนี้ งานก่อสร้างท่าอากาศยาน, งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุด ตึกสูงและโรงแรม, งานก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์และอุโมงค์, งานก่อสร้างทางหลวง ระบบทางด่วน ทางรถไฟ และสะพาน, งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน, งานก่อสร้างท่าเรือ ท่าเทียบเรือ งานขุดลอกและถมชายฝั่ง, งานด้านระบบขนส่งมวลชน, งานด้านโครงสร้างเหล็ก และ งานด้านระบบการสื่อสาร และโทรคมนาคม

]]>
ชื่อย่อหุ้น ITD ชื่อบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Italian-Thai Development PCL กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง เข้าซื้อขายวันแรก 09 ส.ค. 2537

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

itd_logoบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร โดยสามารถแบ่งสายงานได้ดังต่อไปนี้ งานก่อสร้างท่าอากาศยาน, งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุด ตึกสูงและโรงแรม, งานก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์และอุโมงค์, งานก่อสร้างทางหลวง ระบบทางด่วน ทางรถไฟ และสะพาน, งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน, งานก่อสร้างท่าเรือ ท่าเทียบเรือ งานขุดลอกและถมชายฝั่ง, งานด้านระบบขนส่งมวลชน, งานด้านโครงสร้างเหล็ก และ งานด้านระบบการสื่อสาร และโทรคมนาคม

]]>
http://hoondb.com/itd/feed/ 0
HPF – กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล http://hoondb.com/hpf/ http://hoondb.com/hpf/#comments Thu, 04 Sep 2014 17:10:22 +0000 http://hoondb.com/?p=6000 กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะประกอบด้วย กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 47 โรง เนื้อที่ 144-3-79.1 ไร่ และสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 57 โรง เนื้อที่ 58-0-24.5 ไร่ รวมทั้งสิ้น 104 โรง เนื้อที่รวม 203-0-3.6 ไร่ โดยอาคารโรงงานที่กองทุนรวมจะลงทุนทั้งหมดอยู่ภายใต้กลุ่มเหมราชพัฒนาที่ดิน ซึ่งปัจจุบันโรงงานทั้ง 104 โรงที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนนั้นได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกโรง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

1. กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานจำนวน 47 โรง ได้แก่ 1.1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จำนวน 7 โรง 1.2 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จำนวน 23 โรง 1.3 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จำนวน 17 โรง

2. สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 57 โรง 2.1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จำนวน 12 โรง 2.2 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จำนวน 33 โรง 2.3 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จำนวน 2 โรง 2.4 โรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี จำนวน 10 โรง

[ หนังสือชี้ชวน HPF ]

]]>
ชื่อย่อหุ้น HPF ชื่อบริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล
Hemraj Industrial Property & Leasehold Fund กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 23 ม.ค. 2557

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล

HPF_logoกองทุนรวมจะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะประกอบด้วย กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 47 โรง เนื้อที่ 144-3-79.1 ไร่ และสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 57 โรง เนื้อที่ 58-0-24.5 ไร่ รวมทั้งสิ้น 104 โรง เนื้อที่รวม 203-0-3.6 ไร่ โดยอาคารโรงงานที่กองทุนรวมจะลงทุนทั้งหมดอยู่ภายใต้กลุ่มเหมราชพัฒนาที่ดิน ซึ่งปัจจุบันโรงงานทั้ง 104 โรงที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนนั้นได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกโรง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

1. กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานจำนวน 47 โรง ได้แก่
1.1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จำนวน 7 โรง
1.2 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จำนวน 23 โรง
1.3 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จำนวน 17 โรง

2. สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 57 โรง
2.1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จำนวน 12 โรง
2.2 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จำนวน 33 โรง
2.3 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จำนวน 2 โรง
2.4 โรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี จำนวน 10 โรง

[ หนังสือชี้ชวน HPF ]

]]>
http://hoondb.com/hpf/feed/ 0
HEMRAJ – บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/hemraj/ http://hoondb.com/hemraj/#comments Thu, 04 Sep 2014 06:02:24 +0000 http://hoondb.com/?p=5980 บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยในปี 2557 บริษัทมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ที่แถบชลบุรี ระยอง และสระบุรี บริษัทยังพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และ โรงงานประเภทสำเร็จรูปเพื่อเช่าและขายสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

]]>
ชื่อย่อหุ้น HEMRAJ ชื่อบริษัท บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
Hemaraj Land and Development PCL กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 10 ก.ค. 2535

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

Hemraj_logoบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยในปี 2557 บริษัทมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ที่แถบชลบุรี ระยอง และสระบุรี บริษัทยังพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และ โรงงานประเภทสำเร็จรูปเพื่อเช่าและขายสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

]]>
http://hoondb.com/hemraj/feed/ 0
GOLDPF – กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ http://hoondb.com/goldpf/ http://hoondb.com/goldpf/#comments Wed, 03 Sep 2014 14:25:12 +0000 http://hoondb.com/?p=5928 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีนโยบายระดมเงินทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โครงการ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ “เดอะเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์” ซึ่งประกอบด้วยอาคารสูง 26 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ที่จอดรถจำนวน 175 คัน จำนวนห้องพักรวม 162 ห้อง พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 26,424 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 16,000 ตารางเมตร บนที่ดินขนาด 1 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นระยะเวลา 30 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าอีก 30 ปี (กองทุนมีสิทธิซื้อทรัพย์ที่เช่า ณ สิ้นปีที่ 30 และ 60) เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

[ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน GOLDPF ] [ หนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ GOLDPF ]

]]>
ชื่อย่อหุ้น GOLDPF ชื่อบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
Gold Property Fund กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 22 พ.ค. 2550

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

Goldpf_logoกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีนโยบายระดมเงินทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โครงการ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ “เดอะเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์” ซึ่งประกอบด้วยอาคารสูง 26 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ที่จอดรถจำนวน 175 คัน จำนวนห้องพักรวม 162 ห้อง พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 26,424 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 16,000 ตารางเมตร บนที่ดินขนาด 1 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นระยะเวลา 30 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าอีก 30 ปี (กองทุนมีสิทธิซื้อทรัพย์ที่เช่า ณ สิ้นปีที่ 30 และ 60) เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

[ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน GOLDPF ]
[ หนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ GOLDPF ]

]]>
http://hoondb.com/goldpf/feed/ 0
GOLD – บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/gold/ http://hoondb.com/gold/#comments Wed, 03 Sep 2014 13:54:39 +0000 http://hoondb.com/?p=5924 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ในฐานะบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ หลังจากความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บริษัทฯ ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทฯ มหาชนอย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537 โกลเด้นแลนด์ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีมาตรฐานชั้นนำ ในเมืองไทย จากการพัฒนาที่ต่อเนื่องของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ การพาณิชย์ การโรงแรม และที่อยู่อาศัยใจกลางกรุงเทพฯที่มีคุณภาพ สูงจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้วิสัยทัศน์ในการพัฒนา โครงการที่พักอาศัยของโกลเด้นแลนด์จึงเป็นการยกระดับความเป็นเลิศ เหนือความคาดหมายให้กับกลุ่มลูกค้าตลอดจนการสร้างสรรค์มูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเรา ตัวอย่างโครงการเชิงพาณิชย์ เช่น The Ascott Sathorn Bangkok, Mayfair, Bangkok – Marriott Executive Apartments, Sathorn Square และ W Bangkok Hotel เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น GOLD ชื่อบริษัท บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Golden Land Property Development PCL กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 29 มี.ค. 2537

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Gold_logoบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ในฐานะบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ หลังจากความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บริษัทฯ ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทฯ มหาชนอย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537 โกลเด้นแลนด์ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีมาตรฐานชั้นนำ ในเมืองไทย จากการพัฒนาที่ต่อเนื่องของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ การพาณิชย์ การโรงแรม และที่อยู่อาศัยใจกลางกรุงเทพฯที่มีคุณภาพ สูงจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้วิสัยทัศน์ในการพัฒนา โครงการที่พักอาศัยของโกลเด้นแลนด์จึงเป็นการยกระดับความเป็นเลิศ เหนือความคาดหมายให้กับกลุ่มลูกค้าตลอดจนการสร้างสรรค์มูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเรา ตัวอย่างโครงการเชิงพาณิชย์ เช่น The Ascott Sathorn Bangkok, Mayfair, Bangkok – Marriott Executive Apartments, Sathorn Square และ W Bangkok Hotel เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/gold/feed/ 0
GLAND – บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/gland/ http://hoondb.com/gland/#comments Wed, 03 Sep 2014 12:22:24 +0000 http://hoondb.com/?p=5906 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ “จีแลนด์” เดิมว่า บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “มีเดียส์” โดยในขณะนั้นประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี รวมทั้งจำหน่ายเวลาโฆษณาให้กับรายการโทรทัศน์ ต่อมาในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการ อันประกอบด้วยการซื้อและรับโอนสินทรัพย์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเจริญกฤษ รวมทั้งซื้อสินทรัพย์จากกลุ่มรัตนรักษ์ ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นการชำระโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ให้กับกลุ่มเจริญกฤษและกลุ่มรัตนรักษ์ ส่งผลให้กลุ่มเจริญกฤษและกลุ่มรัตนรักษ์กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของมีเดียส์ และได้เปลี่ยนประเภทธุรกิจให้เป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้รับการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “การซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ” (Reverse Takeover)

นับเป็นการก้าวสำคัญครั้งใหญ่ของมีเดียส์จากธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ สู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะบรรลุการดำเนินงานตามเป้าหมายได้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคณะผู้บริหารชุดใหม่ ที่จัดตั้งโดยกลุ่มเจริญกฤษ ซึ่งได้กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นทำให้มีเดียส์ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหลักทรัพย์ใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอปรับย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ เป็นหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

]]>
ชื่อย่อหุ้น GLAND ชื่อบริษัท บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Grand Canal Land PCL กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 08 ก.พ. 2539

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Gland_logoบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ “จีแลนด์” เดิมว่า บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “มีเดียส์” โดยในขณะนั้นประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี รวมทั้งจำหน่ายเวลาโฆษณาให้กับรายการโทรทัศน์ ต่อมาในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการ อันประกอบด้วยการซื้อและรับโอนสินทรัพย์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเจริญกฤษ รวมทั้งซื้อสินทรัพย์จากกลุ่มรัตนรักษ์ ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นการชำระโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ให้กับกลุ่มเจริญกฤษและกลุ่มรัตนรักษ์ ส่งผลให้กลุ่มเจริญกฤษและกลุ่มรัตนรักษ์กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของมีเดียส์ และได้เปลี่ยนประเภทธุรกิจให้เป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้รับการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “การซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ” (Reverse Takeover)

นับเป็นการก้าวสำคัญครั้งใหญ่ของมีเดียส์จากธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ สู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะบรรลุการดำเนินงานตามเป้าหมายได้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคณะผู้บริหารชุดใหม่ ที่จัดตั้งโดยกลุ่มเจริญกฤษ ซึ่งได้กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นทำให้มีเดียส์ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหลักทรัพย์ใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอปรับย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ เป็นหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

]]>
http://hoondb.com/gland/feed/ 0
GEL – บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/gel/ http://hoondb.com/gel/#comments Tue, 02 Sep 2014 17:40:43 +0000 http://hoondb.com/?p=5881 บริษัทประกอบธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ชนิดไร้คาน ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว ซีเมนต์พิเศษชนิดไม่หดตัวเด็นก้า ผลิตภัณฑ์ซ่อมคอนกรีตแตกร้าว ผนังกันเสียง พื้นคอนกรีตกึ่งสำเร็จรูป สกิมโค้ทงานก่อสร้างผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ และ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น GEL ชื่อบริษัท บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
General Engineering PCL กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง เข้าซื้อขายวันแรก 29 มี.ค. 2534

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

GEL_logoบริษัทประกอบธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ชนิดไร้คาน ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว ซีเมนต์พิเศษชนิดไม่หดตัวเด็นก้า ผลิตภัณฑ์ซ่อมคอนกรีตแตกร้าว ผนังกันเสียง พื้นคอนกรีตกึ่งสำเร็จรูป สกิมโค้ทงานก่อสร้างผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ และ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/gel/feed/ 0
FUTUREPF – กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค http://hoondb.com/futurepf/ http://hoondb.com/futurepf/#comments Tue, 02 Sep 2014 08:18:34 +0000 http://hoondb.com/?p=5857 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในเบื้องต้นกองทุนรวมจะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีก โดยการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

โดยลงทุนในอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วย (1) สิทธิการเช่าอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตบางส่วน รวมเนื้อที่ประมาณ 56,906 ตารางเมตร คิดเป็นอัตรา 31% ของพื้นที่เช่าทั้งหมดในระยะเวลาถึง 31 ธันวาคม 2584 (2) สิทธิในการนำพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด 100 %ของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จำนวน 48,190.51 ตารางเมตร และพื้นที่ผนังภายนอกอาคาร ออกหาประโยชน์ในรูปแบบการให้เช่าและให้บริการ ในระยะเวลาจนถึง 31 ธันวาคม 2584

[ หนังสือชี้ขวน FUTUREPF ] [ หนังสือชี้ชวน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1) ส่วนข้อมูลโครงการ FUTUREPF ] [ หนังสือชี้ชวน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1) ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ FUTUREPF ]

]]>
ชื่อย่อหุ้น FUTUREPF ชื่อบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
Future Park Leasehold Property Fund กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เข้าซื้อขายวันแรก 07 ธ.ค. 2549

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

futurepf_logoกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในเบื้องต้นกองทุนรวมจะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีก โดยการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

โดยลงทุนในอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วย (1) สิทธิการเช่าอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตบางส่วน รวมเนื้อที่ประมาณ 56,906 ตารางเมตร คิดเป็นอัตรา 31% ของพื้นที่เช่าทั้งหมดในระยะเวลาถึง 31 ธันวาคม 2584 (2) สิทธิในการนำพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด 100 %ของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จำนวน 48,190.51 ตารางเมตร และพื้นที่ผนังภายนอกอาคาร ออกหาประโยชน์ในรูปแบบการให้เช่าและให้บริการ ในระยะเวลาจนถึง 31 ธันวาคม 2584

[ หนังสือชี้ขวน FUTUREPF ]
[ หนังสือชี้ชวน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1) ส่วนข้อมูลโครงการ FUTUREPF ]
[ หนังสือชี้ชวน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1) ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ FUTUREPF ]

]]>
http://hoondb.com/futurepf/feed/ 0