หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » บริการรับเหมาก่อสร้าง http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 ITD – บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/itd/ http://hoondb.com/itd/#comments Tue, 16 Sep 2014 16:44:26 +0000 http://hoondb.com/?p=6446 บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร โดยสามารถแบ่งสายงานได้ดังต่อไปนี้ งานก่อสร้างท่าอากาศยาน, งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุด ตึกสูงและโรงแรม, งานก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์และอุโมงค์, งานก่อสร้างทางหลวง ระบบทางด่วน ทางรถไฟ และสะพาน, งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน, งานก่อสร้างท่าเรือ ท่าเทียบเรือ งานขุดลอกและถมชายฝั่ง, งานด้านระบบขนส่งมวลชน, งานด้านโครงสร้างเหล็ก และ งานด้านระบบการสื่อสาร และโทรคมนาคม

]]>
ชื่อย่อหุ้น ITD ชื่อบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Italian-Thai Development PCL กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง เข้าซื้อขายวันแรก 09 ส.ค. 2537

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

itd_logoบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร โดยสามารถแบ่งสายงานได้ดังต่อไปนี้ งานก่อสร้างท่าอากาศยาน, งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุด ตึกสูงและโรงแรม, งานก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์และอุโมงค์, งานก่อสร้างทางหลวง ระบบทางด่วน ทางรถไฟ และสะพาน, งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน, งานก่อสร้างท่าเรือ ท่าเทียบเรือ งานขุดลอกและถมชายฝั่ง, งานด้านระบบขนส่งมวลชน, งานด้านโครงสร้างเหล็ก และ งานด้านระบบการสื่อสาร และโทรคมนาคม

]]>
http://hoondb.com/itd/feed/ 0
EMC – บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/emc/ http://hoondb.com/emc/#comments Sat, 30 Aug 2014 05:22:35 +0000 http://hoondb.com/?p=5669 บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมงานก่อสร้างและการวางระบบไฟฟ้าเครื่องกลในแขนงต่าง ๆ ที่ครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็น 2 สายหลัก คือ งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป และงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โดยมีลักษณะงานในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย สถาบันการศึกษา งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างวิศวกรรมโยธา เป็นต้น ซึ่งบริษัทให้บริการตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม จนถึงการก่อสร้างอาคารจนเสร็จสมบูรณ์ สำหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลของบริษัทประกอบด้วยการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยลูกค้าของบริษัทประกอบด้วยลูกค้าจากทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

]]>
ชื่อย่อหุ้น EMC ชื่อบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
EMC PCL กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง เข้าซื้อขายวันแรก 15 พ.ค. 2539

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

emc_logoบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมงานก่อสร้างและการวางระบบไฟฟ้าเครื่องกลในแขนงต่าง ๆ ที่ครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็น 2 สายหลัก คือ งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป และงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โดยมีลักษณะงานในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย สถาบันการศึกษา งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างวิศวกรรมโยธา เป็นต้น ซึ่งบริษัทให้บริการตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม จนถึงการก่อสร้างอาคารจนเสร็จสมบูรณ์ สำหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลของบริษัทประกอบด้วยการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยลูกค้าของบริษัทประกอบด้วยลูกค้าจากทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

]]>
http://hoondb.com/emc/feed/ 0
CNT – บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/cnt/ http://hoondb.com/cnt/#comments Thu, 17 Jul 2014 14:15:50 +0000 http://hoondb.com/?p=5293 บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้านก่อสร้างอย่างครอบคลุมและหลากหลาย ทั้งงานออกแบบ การออกแบบและก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ งานวิศวกรรม งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการบริการด้านงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศอย่างครบวงจร

]]>
ชื่อย่อหุ้น CNT ชื่อบริษัท บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Christiani & Nielsen (Thai) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง เข้าซื้อขายวันแรก 01 มี.ค. 2534

รายละเอียด บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

CNT_logoบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้านก่อสร้างอย่างครอบคลุมและหลากหลาย ทั้งงานออกแบบ การออกแบบและก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ งานวิศวกรรม งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการบริการด้านงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศอย่างครบวงจร

]]>
http://hoondb.com/cnt/feed/ 0
CK – บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/ck/ http://hoondb.com/ck/#comments Tue, 15 Jul 2014 15:46:54 +0000 http://hoondb.com/?p=5267 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 1.4 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยในระยะแรก ลักษณะงานของ ช.การช่าง เป็นการก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไปจากหน่ายงานราชการ อาทิ กองทัพบก กองทัพอากาศ

ต่อมา ช.การช่าง ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ในปี 2524 จึงได้เข้าร่วมทุนกับ บริษัทโตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ 1 ใน 10 รายแรกของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการก่อสร้างและเพื่อเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ

วันที่ 10 ตุลาคม 2537 ช.การช่าง ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทำให้มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 700 ล้านบาท และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2538 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2539 ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมทุนจดทะเบียนเป็น 1,050 ล้านบาท ช.การช่างได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง โดยการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิเช่น บริษัท บิลฟิงเกอร์ เอจี จำกัด จากเยอรมนี บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากอังกฤษ เป็นต้น เพื่อทำให้ ช.การช่าง สามารถขยายขอบเขตการรับงาน จนสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างจำนวนไม่กี่รายที่สามารถรับดำเนินงานก่อสร้างที่มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างชั้นสูงได้

]]>
ชื่อย่อหุ้น CK ชื่อบริษัท บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
CH Karnchang PCL กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง เข้าซื้อขายวันแรก 03 ส.ค. 2538

รายละเอียด บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ck_logoบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 1.4 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยในระยะแรก ลักษณะงานของ ช.การช่าง เป็นการก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไปจากหน่ายงานราชการ อาทิ กองทัพบก กองทัพอากาศ

ต่อมา ช.การช่าง ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ในปี 2524 จึงได้เข้าร่วมทุนกับ บริษัทโตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ 1 ใน 10 รายแรกของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการก่อสร้างและเพื่อเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ

วันที่ 10 ตุลาคม 2537 ช.การช่าง ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทำให้มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 700 ล้านบาท และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2538 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2539 ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมทุนจดทะเบียนเป็น 1,050 ล้านบาท ช.การช่างได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง โดยการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิเช่น บริษัท บิลฟิงเกอร์ เอจี จำกัด จากเยอรมนี บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากอังกฤษ เป็นต้น เพื่อทำให้ ช.การช่าง สามารถขยายขอบเขตการรับงาน จนสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างจำนวนไม่กี่รายที่สามารถรับดำเนินงานก่อสร้างที่มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างชั้นสูงได้

]]>
http://hoondb.com/ck/feed/ 0
BJCHI – บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/bjchi/ http://hoondb.com/bjchi/#comments Fri, 04 Jul 2014 17:32:30 +0000 http://hoondb.com/?p=4993 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยแบ่งแยกเป็น 4 ประเภทหลักได้แก่:

 

1. งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก – ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กให้เป็นชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก โดยการนำเหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กแผ่นมาตัด ดัด เชื่อม และประกอบตามแบบที่ลูกค้ากำหนด

2. งานแปรรูป และประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ – รับจ้างก่อสร้าง และประกอบกลุ่มงานตามแบบของลูกค้า โดยใช้การออกแบบที่เน้นโครงสร้างเหล็กและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นหลัก พร้อมกับประกอบชิ้นส่วนงานระบบท่อ ระบบไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

3. งานติดตั้งนอกสถานที่ – ให้บริการติดตั้งโครงสร้างเหล็กนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ เช่น งานติดตั้งสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพลังงาน งานติดตั้งโรงไฟฟ้า และงานติดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

4. งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป – ให้บริการหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปตามแบบของลูกค้าเป็นหลัก โดยลูกค้าเป็นฝ่ายจัดหาแม่แบบและส่งให้กับบริษัท หรือบริษัทเป็นผู้จัดหาแม่แบบเองแล้วแต่การตกลง

]]>
ชื่อย่อหุ้น BJCHI ชื่อบริษัท บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
BJC Heavy Industries PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง เข้าซื้อขายวันแรก 28 พ.ย. 2556

รายละเอียด บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

bjchi_logoบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยแบ่งแยกเป็น 4 ประเภทหลักได้แก่:

 

1. งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก – ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กให้เป็นชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก โดยการนำเหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กแผ่นมาตัด ดัด เชื่อม และประกอบตามแบบที่ลูกค้ากำหนด

2. งานแปรรูป และประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ – รับจ้างก่อสร้าง และประกอบกลุ่มงานตามแบบของลูกค้า โดยใช้การออกแบบที่เน้นโครงสร้างเหล็กและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นหลัก พร้อมกับประกอบชิ้นส่วนงานระบบท่อ ระบบไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

3. งานติดตั้งนอกสถานที่ – ให้บริการติดตั้งโครงสร้างเหล็กนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ เช่น งานติดตั้งสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพลังงาน งานติดตั้งโรงไฟฟ้า และงานติดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

4. งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป – ให้บริการหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปตามแบบของลูกค้าเป็นหลัก โดยลูกค้าเป็นฝ่ายจัดหาแม่แบบและส่งให้กับบริษัท หรือบริษัทเป็นผู้จัดหาแม่แบบเองแล้วแต่การตกลง

]]>
http://hoondb.com/bjchi/feed/ 0
ASCON – บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/ascon/ http://hoondb.com/ascon/#comments Sun, 22 Jun 2014 08:47:52 +0000 http://hoondb.com/?p=4845 บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจทางด้านรับเหมาก่อสร้างหลากหลายประเภท เช่น บ้าน อาคาร คอนโดมิเนียม ตึกสูง โรงงานอุตสาหกรรมและงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึงงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ดับเพลิง และปรับอากาศ เป็นต้น ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทแอสคอน ประกอบธุรกิจหลัก 3 ส่วนคือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่ในงานอุตสาหกรรมซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท แอสคอน คอมเพรสเซอร์ จำกัด บริษัท แอสคอน โปรซีล จำกัด และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัทแอสคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

]]>
ชื่อย่อหุ้น ASCON ชื่อบริษัท บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
Ascon Construction PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง เข้าซื้อขายวันแรก 21 ธ.ค. 2548

รายละเอียด บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

asconlogoบริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจทางด้านรับเหมาก่อสร้างหลากหลายประเภท เช่น บ้าน อาคาร คอนโดมิเนียม ตึกสูง โรงงานอุตสาหกรรมและงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึงงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ดับเพลิง และปรับอากาศ เป็นต้น ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทแอสคอน ประกอบธุรกิจหลัก 3 ส่วนคือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่ในงานอุตสาหกรรมซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท แอสคอน คอมเพรสเซอร์ จำกัด บริษัท แอสคอน โปรซีล จำกัด และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัทแอสคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

]]>
http://hoondb.com/ascon/feed/ 0