หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » เหล็ก http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 INOX – บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/inox/ http://hoondb.com/inox/#comments Sun, 14 Sep 2014 15:37:24 +0000 http://hoondb.com/?p=6335 บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กชั้นนำของโลก จากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อิตาลี และไทย ในวันที่ 21 กันยายน 2554 บริษัทฯ ได้รับการผสานกำลังเข้าเป็นครอบครัวของโกลบอลโพสโค ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและสเตนเลสที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ดำเนินการผลิตและการตลาดต่อเนื่องมา โพสโคได้ให้การสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันและประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจแก่โพสโค-ไทยน๊อคซ์ เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การเติบโตและครอบครองส่วนแบ่งการตลาดสเตนเลสรีดเย็นภายในประเทศสูงสุด และก้าวสู่ผู้นำอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยผลิตภัณฑ์สเตนเลสหลากหลายเกรด การตอบสนองการใช้งานไปยังภาคการผลิตและการใช้งานต่างๆ และดำเนินการผลิตอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้เครือข่ายการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง ยังส่งเสริมให้สเตนเลสคุณภาพชั้นเยี่ยมของโพสโค-ไทยน๊อคซ์เติบโตในตลาดโลกได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น INOX ชื่อบริษัท บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
POSCO-Thainox PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ เหล็ก เข้าซื้อขายวันแรก 14 ธ.ค. 2547

บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)

inox_logoบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กชั้นนำของโลก จากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อิตาลี และไทย ในวันที่ 21 กันยายน 2554 บริษัทฯ ได้รับการผสานกำลังเข้าเป็นครอบครัวของโกลบอลโพสโค ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและสเตนเลสที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ดำเนินการผลิตและการตลาดต่อเนื่องมา โพสโคได้ให้การสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันและประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจแก่โพสโค-ไทยน๊อคซ์ เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การเติบโตและครอบครองส่วนแบ่งการตลาดสเตนเลสรีดเย็นภายในประเทศสูงสุด และก้าวสู่ผู้นำอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยผลิตภัณฑ์สเตนเลสหลากหลายเกรด การตอบสนองการใช้งานไปยังภาคการผลิตและการใช้งานต่างๆ และดำเนินการผลิตอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้เครือข่ายการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง ยังส่งเสริมให้สเตนเลสคุณภาพชั้นเยี่ยมของโพสโค-ไทยน๊อคซ์เติบโตในตลาดโลกได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

]]>
http://hoondb.com/inox/feed/ 0
GSTEL – บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/gstel/ http://hoondb.com/gstel/#comments Wed, 03 Sep 2014 14:59:14 +0000 http://hoondb.com/?p=5941 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2538 โดย ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล นักอุตสหกรรมระดับชาติ และผู้นำในการบุกเบิกอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมานานกว่า 40 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการรองรับความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ และเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กชุบสังกะสี เหล็กท่อ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น GSTEL ชื่อบริษัท บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
G Steel PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ เหล็ก เข้าซื้อขายวันแรก 25 ม.ค. 2549

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

gstel_logoบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2538 โดย ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล นักอุตสหกรรมระดับชาติ และผู้นำในการบุกเบิกอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมานานกว่า 40 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการรองรับความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ และเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กชุบสังกะสี เหล็กท่อ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/gstel/feed/ 0
GJS – บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/gjs/ http://hoondb.com/gjs/#comments Wed, 03 Sep 2014 11:54:05 +0000 http://hoondb.com/?p=5895 บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2537 เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน มีวัตถุประสงค์ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการทดแทนการนำเข้าและรองรับความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ GJS เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบครบวงจรที่ทันสมัย ประกอบด้วย โรงผลิต DRI จากสินแร่เหล็ก, โรงหลอมเหล็ก Mannesmann Demag ใช้เตาหลอมไฟฟ้าขนาดใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสามของโลก และใช้เทคโนโลยี ConSteel, โรงหล่อเหล็กแท่งแบนแบบต่อเนื่องและโรงรีดร้อน SMS CSP ใช้เทคโนโลยี CVC ที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ความหนาต่ำสุด 1.0 มิลลิเมตรได้, โรงรีดปรับผิว สำหรับงานที่ต้องการความเรียบของเหล็กแผ่นเป็นพิเศษ, โรงกัดกรดและเคลือบน้ำมัน สำหรับเหล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า, โรงงานชุบและอบเคลือบสังกะสี สำหรับการป้องกันกันสนิมเหล็กที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการทำหลังคาอาคารและโรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

มีกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่การหลอมจนได้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ใช้ระยะเวลาเพียงสามชั่วโมงครึ่งเท่านั้น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของเรามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001 CE Mark และ OHSAS 18001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 2549 และ 2550 ตามลำดับ

]]>
ชื่อย่อหุ้น GJS ชื่อบริษัท บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
G J Steel PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ เหล็ก เข้าซื้อขายวันแรก 02 ก.ค. 2539

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

gjs_logoบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2537 เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน มีวัตถุประสงค์ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการทดแทนการนำเข้าและรองรับความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ GJS เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบครบวงจรที่ทันสมัย ประกอบด้วย โรงผลิต DRI จากสินแร่เหล็ก, โรงหลอมเหล็ก Mannesmann Demag ใช้เตาหลอมไฟฟ้าขนาดใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสามของโลก และใช้เทคโนโลยี ConSteel, โรงหล่อเหล็กแท่งแบนแบบต่อเนื่องและโรงรีดร้อน SMS CSP ใช้เทคโนโลยี CVC ที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ความหนาต่ำสุด 1.0 มิลลิเมตรได้, โรงรีดปรับผิว สำหรับงานที่ต้องการความเรียบของเหล็กแผ่นเป็นพิเศษ, โรงกัดกรดและเคลือบน้ำมัน สำหรับเหล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า, โรงงานชุบและอบเคลือบสังกะสี สำหรับการป้องกันกันสนิมเหล็กที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการทำหลังคาอาคารและโรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

มีกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่การหลอมจนได้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ใช้ระยะเวลาเพียงสามชั่วโมงครึ่งเท่านั้น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของเรามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001 CE Mark และ OHSAS 18001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 2549 และ 2550 ตามลำดับ

]]>
http://hoondb.com/gjs/feed/ 0
CSP – บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/csp/ http://hoondb.com/csp/#comments Tue, 29 Jul 2014 16:55:17 +0000 http://hoondb.com/?p=5380 บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในศูนย์บริการเหล็กแผ่นครบวงจรที่มีคุณภาพของประเทศไทยจัดจำหน่ายเหล็กทั้งแบบแผ่นและม้วนพร้อมบริการตัดและแปรรูปตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัย อาทิ Shearing Line, Slitting Line, Square Shear, Auto Shearing และ Tube & Pipe Mill

]]>
ชื่อย่อหุ้น CSP ชื่อบริษัท บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
CSP Steel Center PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ เหล็ก เข้าซื้อขายวันแรก 22 ธ.ค. 2548

บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

csp_logoบริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในศูนย์บริการเหล็กแผ่นครบวงจรที่มีคุณภาพของประเทศไทยจัดจำหน่ายเหล็กทั้งแบบแผ่นและม้วนพร้อมบริการตัดและแปรรูปตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัย อาทิ Shearing Line, Slitting Line, Square Shear, Auto Shearing และ Tube & Pipe Mill

]]>
http://hoondb.com/csp/feed/ 0
CITY – บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/city/ http://hoondb.com/city/#comments Mon, 14 Jul 2014 16:55:44 +0000 http://hoondb.com/?p=5257 บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ผลิตภัณฑ์จากโลหะอุปกรณ์การจัดเก็บและอุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียง และ โลหะโครงสร้าง เช่น โครงสร้างเสา โครงสร้างคาน โครงสร้างหลังคา เป็นต้น โดยดำเนินธุรกิจหลักดังต่อไปนี้:

Metal Fabrication First Class Steel Service Metal Trade Storage System & Material Handling Equipment Other Product ]]>
ชื่อย่อหุ้น CITY ชื่อบริษัท บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
City Steel PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ เหล็ก เข้าซื้อขายวันแรก 23 ก.พ. 2549

รายละเอียด บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

city_logo1บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ผลิตภัณฑ์จากโลหะอุปกรณ์การจัดเก็บและอุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียง และ โลหะโครงสร้าง เช่น โครงสร้างเสา โครงสร้างคาน โครงสร้างหลังคา เป็นต้น โดยดำเนินธุรกิจหลักดังต่อไปนี้:

  1. Metal Fabrication
  2. First Class Steel Service
  3. Metal Trade
  4. Storage System & Material Handling Equipment
  5. Other Product
]]>
http://hoondb.com/city/feed/ 0
CEN – บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/cen/ http://hoondb.com/cen/#comments Sun, 06 Jul 2014 14:19:25 +0000 http://hoondb.com/?p=5102 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (CEN) เป็นบริษัทที่ลงทุนในบริษัทอื่น (holding company) โดยมุ่งเน้นการลงทุนและบริหารงานด้านวิศวกรรม จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2534 ปัจจุบัน บริษัทลงทุนและบริหารใน 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้:

กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ประกอบด้วย 4 บริษัทย่อย ได้แก่ บมจ. เอื้อวิทยา (UWC) บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ (RWI) บจ. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) และ บจ. ดับเบิ้ลยู เจ ซี (WJC) โดย UWC เป็นผู้นำในการผลิตเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม และโครงสร้างเหล็กทั่วไป (RWI) เป็นผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบเส้นเดี่ยวและตีเกลียว ลวดเชื่อมไฟฟ้า และลวดสปริง (PLE) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน (WJC) งานบริการก่อสร้างงานโลหะทั้งในประเทศและต่างประเทศอุตสาหกรรมปิโตเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง

กลุ่มธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย บจก. เอ็นเนซอล (ENS) และ บจ. พีพีเอส เอ็นเนอยี แอนด์ มารีน (PPS) โดย (ENS) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยเน้นที่พลังงานทางเลือก (PPS) เป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา และซื้อขายน้้ำดิบ

กลุ่มธุรกิจอื่น ประกอบด้วย บจ.เอช ที พี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชั่น (HTP&CEN) และ บจ. ฐานเศรษฐกิจ (THAN) โดย (HTP&CEN) ประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง สินค้า นวตกรรมไฮเทคทุกชนิด (THAN) ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา และงานกิจกรรม

]]>
ชื่อย่อหุ้น CEN ชื่อบริษัท บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
Capital Engineering Network PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ เหล็ก เข้าซื้อขายวันแรก 10 พ.ค. 2534

รายละเอียด บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

cen_logoบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (CEN) เป็นบริษัทที่ลงทุนในบริษัทอื่น (holding company) โดยมุ่งเน้นการลงทุนและบริหารงานด้านวิศวกรรม จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2534 ปัจจุบัน บริษัทลงทุนและบริหารใน 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้:

กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ประกอบด้วย 4 บริษัทย่อย ได้แก่ บมจ. เอื้อวิทยา (UWC) บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ (RWI) บจ. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) และ บจ. ดับเบิ้ลยู เจ ซี (WJC) โดย UWC เป็นผู้นำในการผลิตเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม และโครงสร้างเหล็กทั่วไป (RWI) เป็นผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงแบบเส้นเดี่ยวและตีเกลียว ลวดเชื่อมไฟฟ้า และลวดสปริง (PLE) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน (WJC) งานบริการก่อสร้างงานโลหะทั้งในประเทศและต่างประเทศอุตสาหกรรมปิโตเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง

กลุ่มธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย บจก. เอ็นเนซอล (ENS) และ บจ. พีพีเอส เอ็นเนอยี แอนด์ มารีน (PPS) โดย (ENS) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยเน้นที่พลังงานทางเลือก (PPS) เป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา และซื้อขายน้้ำดิบ

กลุ่มธุรกิจอื่น ประกอบด้วย บจ.เอช ที พี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชั่น (HTP&CEN) และ บจ. ฐานเศรษฐกิจ (THAN) โดย (HTP&CEN) ประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง สินค้า นวตกรรมไฮเทคทุกชนิด (THAN) ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา และงานกิจกรรม

]]>
http://hoondb.com/cen/feed/ 0
BSBM – บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/bsbm/ http://hoondb.com/bsbm/#comments Sat, 05 Jul 2014 11:28:08 +0000 http://hoondb.com/?p=5038 บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มสหวิริยากับกลุ่มนักลงทุนชาวไต้หวัน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2547 และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อ “BSBM” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กเส้นรายใหญ่ของประเทศไทย โดยมีเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยเป็นหลัก

]]>
ชื่อย่อหุ้น BSBM ชื่อบริษัท บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
Bangsaphan Barmill PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ เหล็ก เข้าซื้อขายวันแรก 01 ก.พ. 2548

รายละเอียด บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

bsbm_logoบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มสหวิริยากับกลุ่มนักลงทุนชาวไต้หวัน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2547 และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อ “BSBM” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กเส้นรายใหญ่ของประเทศไทย โดยมีเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยเป็นหลัก

]]>
http://hoondb.com/bsbm/feed/ 0
AMC – บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/amc/ http://hoondb.com/amc/#comments Sun, 22 Jun 2014 05:33:36 +0000 http://hoondb.com/?p=4805 บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณที่ใช้ในอุตสาหกรรม ต่างๆ ได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กรูปตัวซี และประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็ก คือ การจำหน่ายเหล็กม้วน (Rolled) ทั้งชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และ ชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Plate) เหล็กม้วน (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด บริษัทมีกำลังการผลิตและ จำหน่ายเหล็ก บริษัทได้แบ่งผลิตภัณฑ์และบริการออกตามลักษณะการประกอบธุรกิจเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ศูนย์บริการเหล็ก ผู้ผลิตสินค้า ตัวแทนจำหน่ายเหล็กชนิดต่างๆ ]]>
ชื่อย่อหุ้น AMC ชื่อบริษัท บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
Asia Metal PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ เหล็ก เข้าซื้อขายวันแรก 13 ส.ค. 2547

รายละเอียด บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

amclogoบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณที่ใช้ในอุตสาหกรรม ต่างๆ ได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กรูปตัวซี และประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็ก คือ การจำหน่ายเหล็กม้วน (Rolled) ทั้งชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และ ชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Plate) เหล็กม้วน (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด บริษัทมีกำลังการผลิตและ จำหน่ายเหล็ก บริษัทได้แบ่งผลิตภัณฑ์และบริการออกตามลักษณะการประกอบธุรกิจเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • ศูนย์บริการเหล็ก
  • ผู้ผลิตสินค้า
  • ตัวแทนจำหน่ายเหล็กชนิดต่างๆ
]]>
http://hoondb.com/amc/feed/ 0