หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 IVL – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/ivl/ http://hoondb.com/ivl/#comments Tue, 16 Sep 2014 16:57:25 +0000 http://hoondb.com/?p=6450 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ (Polyester) แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตเส้นด้ายขนสัตว์ระดับโลก โดยธุรกิจหลักของบริษัทคือ PET (เม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์), EO/EG (PEO, MG, DEG, TEG), Fibers & Yarns, PTA (กรดเทเรพาธิคบริสุทธ์) และธุรกิจเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool)

]]>
ชื่อย่อหุ้น IVL ชื่อบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
Indorama Ventures PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เข้าซื้อขายวันแรก 05 ก.พ. 2553

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ivl_logoบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ (Polyester) แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตเส้นด้ายขนสัตว์ระดับโลก โดยธุรกิจหลักของบริษัทคือ PET (เม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์), EO/EG (PEO, MG, DEG, TEG), Fibers & Yarns, PTA (กรดเทเรพาธิคบริสุทธ์) และธุรกิจเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool)

]]>
http://hoondb.com/ivl/feed/ 0
GC – บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/gc/ http://hoondb.com/gc/#comments Tue, 02 Sep 2014 17:31:26 +0000 http://hoondb.com/?p=5877 บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกและปิโตรเคมี รวมถึงสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกและปิโตรเคมีอื่น ๆ โดยบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในด้านกำลังการผลิต และเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมกันมากกว่า 30 บริษัท อาทิ บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) บริษัทในกลุ่มปตท. ดำเนินธุรกิจทางการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ของกลุ่มปตท. ซึ่งดำเนินธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย, ExxonMobil Chemical, Eastman Chemical, DuPont Performance Polymers, และ Chi Mei Corporation เป็นต้น ซึ่งบริษัทถือเป็นบริษัทไทยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติก สารเติมแต่ง และเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมีที่หลากหลายที่สุดในประเทศไทย

]]>
ชื่อย่อหุ้น GC ชื่อบริษัท บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Global Connections PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เข้าซื้อขายวันแรก 06 ธ.ค. 2548

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

gc_logoบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกและปิโตรเคมี รวมถึงสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกและปิโตรเคมีอื่น ๆ โดยบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในด้านกำลังการผลิต และเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมกันมากกว่า 30 บริษัท อาทิ บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) บริษัทในกลุ่มปตท. ดำเนินธุรกิจทางการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ของกลุ่มปตท. ซึ่งดำเนินธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย, ExxonMobil Chemical, Eastman Chemical, DuPont Performance Polymers, และ Chi Mei Corporation เป็นต้น ซึ่งบริษัทถือเป็นบริษัทไทยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติก สารเติมแต่ง และเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมีที่หลากหลายที่สุดในประเทศไทย

]]>
http://hoondb.com/gc/feed/ 0