หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » สินค้าอุตสาหกรรม http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 IVL – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/ivl/ http://hoondb.com/ivl/#comments Tue, 16 Sep 2014 16:57:25 +0000 http://hoondb.com/?p=6450 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ (Polyester) แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตเส้นด้ายขนสัตว์ระดับโลก โดยธุรกิจหลักของบริษัทคือ PET (เม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์), EO/EG (PEO, MG, DEG, TEG), Fibers & Yarns, PTA (กรดเทเรพาธิคบริสุทธ์) และธุรกิจเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool)

]]>
ชื่อย่อหุ้น IVL ชื่อบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
Indorama Ventures PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เข้าซื้อขายวันแรก 05 ก.พ. 2553

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ivl_logoบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ (Polyester) แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตเส้นด้ายขนสัตว์ระดับโลก โดยธุรกิจหลักของบริษัทคือ PET (เม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์), EO/EG (PEO, MG, DEG, TEG), Fibers & Yarns, PTA (กรดเทเรพาธิคบริสุทธ์) และธุรกิจเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool)

]]>
http://hoondb.com/ivl/feed/ 0
IRC – บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/irc/ http://hoondb.com/irc/#comments Sun, 14 Sep 2014 16:18:46 +0000 http://hoondb.com/?p=6354 บริษัทประกอบธุรกิจผลิตยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งยางนอกและยางในของรถจักรยานยนต์ บริษัทมีผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น Auto Parts (ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในรถยนต์), Motocycle Parts (Tires, Tubes และชิ้นส่วนยางอื่น ๆ ที่ใช้ในรถจักรยานยนต์) และ สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ  อาทิ Gaskets ประเภทต่าง ๆ, Butyl Sheets และ Rubber Absorbers-Essential Components เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น IRC ชื่อบริษัท บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Inoue Rubber (Thailand) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 25 ส.ค. 2537

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

irc_logoบริษัทประกอบธุรกิจผลิตยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งยางนอกและยางในของรถจักรยานยนต์ บริษัทมีผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น Auto Parts (ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในรถยนต์), Motocycle Parts (Tires, Tubes และชิ้นส่วนยางอื่น ๆ ที่ใช้ในรถจักรยานยนต์) และ สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ  อาทิ Gaskets ประเภทต่าง ๆ, Butyl Sheets และ Rubber Absorbers-Essential Components เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/irc/feed/ 0
INOX – บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/inox/ http://hoondb.com/inox/#comments Sun, 14 Sep 2014 15:37:24 +0000 http://hoondb.com/?p=6335 บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กชั้นนำของโลก จากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อิตาลี และไทย ในวันที่ 21 กันยายน 2554 บริษัทฯ ได้รับการผสานกำลังเข้าเป็นครอบครัวของโกลบอลโพสโค ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและสเตนเลสที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ดำเนินการผลิตและการตลาดต่อเนื่องมา โพสโคได้ให้การสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันและประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจแก่โพสโค-ไทยน๊อคซ์ เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การเติบโตและครอบครองส่วนแบ่งการตลาดสเตนเลสรีดเย็นภายในประเทศสูงสุด และก้าวสู่ผู้นำอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยผลิตภัณฑ์สเตนเลสหลากหลายเกรด การตอบสนองการใช้งานไปยังภาคการผลิตและการใช้งานต่างๆ และดำเนินการผลิตอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้เครือข่ายการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง ยังส่งเสริมให้สเตนเลสคุณภาพชั้นเยี่ยมของโพสโค-ไทยน๊อคซ์เติบโตในตลาดโลกได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น INOX ชื่อบริษัท บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
POSCO-Thainox PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ เหล็ก เข้าซื้อขายวันแรก 14 ธ.ค. 2547

บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)

inox_logoบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กชั้นนำของโลก จากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อิตาลี และไทย ในวันที่ 21 กันยายน 2554 บริษัทฯ ได้รับการผสานกำลังเข้าเป็นครอบครัวของโกลบอลโพสโค ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและสเตนเลสที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ดำเนินการผลิตและการตลาดต่อเนื่องมา โพสโคได้ให้การสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันและประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจแก่โพสโค-ไทยน๊อคซ์ เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การเติบโตและครอบครองส่วนแบ่งการตลาดสเตนเลสรีดเย็นภายในประเทศสูงสุด และก้าวสู่ผู้นำอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยผลิตภัณฑ์สเตนเลสหลากหลายเกรด การตอบสนองการใช้งานไปยังภาคการผลิตและการใช้งานต่างๆ และดำเนินการผลิตอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้เครือข่ายการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง ยังส่งเสริมให้สเตนเลสคุณภาพชั้นเยี่ยมของโพสโค-ไทยน๊อคซ์เติบโตในตลาดโลกได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

]]>
http://hoondb.com/inox/feed/ 0
IHL – บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/ihl/ http://hoondb.com/ihl/#comments Wed, 10 Sep 2014 18:10:12 +0000 http://hoondb.com/?p=6310 บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ โดยใช้หนังโคและหนังกระบือในการผลิตหนังผืนสำเร็จรูปที่ผ่านกรรมวิธีฟอกย้อม นำมาตัดและเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจรของบริษัทฯ เป็นการดำเนินงานตามคำสั่งของลูกค้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มหลักได้แก่ หนังผืนสำเร็จรูป ชิ้นงานหนังตัด หนังหุ้มเบาะรถยนต์ หนังที่ตัดและร้อยเป็นพวงมาลัยและกระปุกเกียร์ บริการรับพ่นสี บริการรับฟอกหนัง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น รองเท้า กระเป๋า และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น IHL ชื่อบริษัท บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
Interhides PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 22 ธ.ค. 2548

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

ihl_logoบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ โดยใช้หนังโคและหนังกระบือในการผลิตหนังผืนสำเร็จรูปที่ผ่านกรรมวิธีฟอกย้อม นำมาตัดและเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจรของบริษัทฯ เป็นการดำเนินงานตามคำสั่งของลูกค้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มหลักได้แก่ หนังผืนสำเร็จรูป ชิ้นงานหนังตัด หนังหุ้มเบาะรถยนต์ หนังที่ตัดและร้อยเป็นพวงมาลัยและกระปุกเกียร์ บริการรับพ่นสี บริการรับฟอกหนัง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น รองเท้า กระเป๋า และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/ihl/feed/ 0
HFT – บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/hft/ http://hoondb.com/hft/#comments Thu, 04 Sep 2014 06:17:03 +0000 http://hoondb.com/?p=5987 บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผิตและจำหน่ายยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก ได้แก่ รถเข็น รถยก รถกอล์ฟ และรถที่ใช้วิ่งไต่เขา-ชายหาด (ATV) เป็นต้น โดยมี HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไต้หวัน บริษัทได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายการตลาดจากบริษัทแม่เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า DURO, Q-UICK และ DUNLOP ซึ่งเป็นของบริษัท Sumitomo Rubber ประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทแม่

]]>
ชื่อย่อหุ้น HFT ชื่อบริษัท บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Hwa Fong Rubber (Thailand) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 15 ธ.ค. 2546

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

hft_logoบริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผิตและจำหน่ายยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก ได้แก่ รถเข็น รถยก รถกอล์ฟ และรถที่ใช้วิ่งไต่เขา-ชายหาด (ATV) เป็นต้น โดยมี HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไต้หวัน บริษัทได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายการตลาดจากบริษัทแม่เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า DURO, Q-UICK และ DUNLOP ซึ่งเป็นของบริษัท Sumitomo Rubber ประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทแม่

]]>
http://hoondb.com/hft/feed/ 0
GYT – บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/gyt/ http://hoondb.com/gyt/#comments Wed, 03 Sep 2014 15:16:03 +0000 http://hoondb.com/?p=5947 บริษัทเป็นหนึ่งในสามผู้นำของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบินภายใต้ชื่อการค้า “กู๊ดเยียร์” บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตจัดจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบิน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเสมอมาผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ ยางรถยนต์นั่ง ยางรถยนต์อเนกประสงค์ ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก และ ยางเครื่องบิน

]]>
ชื่อย่อหุ้น GYT ชื่อบริษัท บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Goodyear (Thailand) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 30 มิ.ย. 2521

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

gyt_logoบริษัทเป็นหนึ่งในสามผู้นำของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบินภายใต้ชื่อการค้า “กู๊ดเยียร์” บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตจัดจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบิน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเสมอมาผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ ยางรถยนต์นั่ง ยางรถยนต์อเนกประสงค์ ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก และ ยางเครื่องบิน

]]>
http://hoondb.com/gyt/feed/ 0
GSTEL – บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/gstel/ http://hoondb.com/gstel/#comments Wed, 03 Sep 2014 14:59:14 +0000 http://hoondb.com/?p=5941 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2538 โดย ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล นักอุตสหกรรมระดับชาติ และผู้นำในการบุกเบิกอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมานานกว่า 40 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการรองรับความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ และเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กชุบสังกะสี เหล็กท่อ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น GSTEL ชื่อบริษัท บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
G Steel PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ เหล็ก เข้าซื้อขายวันแรก 25 ม.ค. 2549

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

gstel_logoบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2538 โดย ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล นักอุตสหกรรมระดับชาติ และผู้นำในการบุกเบิกอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมานานกว่า 40 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการรองรับความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ และเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กชุบสังกะสี เหล็กท่อ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/gstel/feed/ 0
GJS – บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/gjs/ http://hoondb.com/gjs/#comments Wed, 03 Sep 2014 11:54:05 +0000 http://hoondb.com/?p=5895 บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2537 เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน มีวัตถุประสงค์ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการทดแทนการนำเข้าและรองรับความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ GJS เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบครบวงจรที่ทันสมัย ประกอบด้วย โรงผลิต DRI จากสินแร่เหล็ก, โรงหลอมเหล็ก Mannesmann Demag ใช้เตาหลอมไฟฟ้าขนาดใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสามของโลก และใช้เทคโนโลยี ConSteel, โรงหล่อเหล็กแท่งแบนแบบต่อเนื่องและโรงรีดร้อน SMS CSP ใช้เทคโนโลยี CVC ที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ความหนาต่ำสุด 1.0 มิลลิเมตรได้, โรงรีดปรับผิว สำหรับงานที่ต้องการความเรียบของเหล็กแผ่นเป็นพิเศษ, โรงกัดกรดและเคลือบน้ำมัน สำหรับเหล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า, โรงงานชุบและอบเคลือบสังกะสี สำหรับการป้องกันกันสนิมเหล็กที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการทำหลังคาอาคารและโรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

มีกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่การหลอมจนได้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ใช้ระยะเวลาเพียงสามชั่วโมงครึ่งเท่านั้น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของเรามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001 CE Mark และ OHSAS 18001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 2549 และ 2550 ตามลำดับ

]]>
ชื่อย่อหุ้น GJS ชื่อบริษัท บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
G J Steel PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ เหล็ก เข้าซื้อขายวันแรก 02 ก.ค. 2539

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

gjs_logoบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2537 เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน มีวัตถุประสงค์ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการทดแทนการนำเข้าและรองรับความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ GJS เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบครบวงจรที่ทันสมัย ประกอบด้วย โรงผลิต DRI จากสินแร่เหล็ก, โรงหลอมเหล็ก Mannesmann Demag ใช้เตาหลอมไฟฟ้าขนาดใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสามของโลก และใช้เทคโนโลยี ConSteel, โรงหล่อเหล็กแท่งแบนแบบต่อเนื่องและโรงรีดร้อน SMS CSP ใช้เทคโนโลยี CVC ที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ความหนาต่ำสุด 1.0 มิลลิเมตรได้, โรงรีดปรับผิว สำหรับงานที่ต้องการความเรียบของเหล็กแผ่นเป็นพิเศษ, โรงกัดกรดและเคลือบน้ำมัน สำหรับเหล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า, โรงงานชุบและอบเคลือบสังกะสี สำหรับการป้องกันกันสนิมเหล็กที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการทำหลังคาอาคารและโรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

มีกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่การหลอมจนได้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ใช้ระยะเวลาเพียงสามชั่วโมงครึ่งเท่านั้น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของเรามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001 CE Mark และ OHSAS 18001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 2549 และ 2550 ตามลำดับ

]]>
http://hoondb.com/gjs/feed/ 0
GC – บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/gc/ http://hoondb.com/gc/#comments Tue, 02 Sep 2014 17:31:26 +0000 http://hoondb.com/?p=5877 บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกและปิโตรเคมี รวมถึงสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกและปิโตรเคมีอื่น ๆ โดยบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในด้านกำลังการผลิต และเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมกันมากกว่า 30 บริษัท อาทิ บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) บริษัทในกลุ่มปตท. ดำเนินธุรกิจทางการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ของกลุ่มปตท. ซึ่งดำเนินธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย, ExxonMobil Chemical, Eastman Chemical, DuPont Performance Polymers, และ Chi Mei Corporation เป็นต้น ซึ่งบริษัทถือเป็นบริษัทไทยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติก สารเติมแต่ง และเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมีที่หลากหลายที่สุดในประเทศไทย

]]>
ชื่อย่อหุ้น GC ชื่อบริษัท บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Global Connections PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เข้าซื้อขายวันแรก 06 ธ.ค. 2548

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

gc_logoบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกและปิโตรเคมี รวมถึงสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกและปิโตรเคมีอื่น ๆ โดยบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในด้านกำลังการผลิต และเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมกันมากกว่า 30 บริษัท อาทิ บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) บริษัทในกลุ่มปตท. ดำเนินธุรกิจทางการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ของกลุ่มปตท. ซึ่งดำเนินธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย, ExxonMobil Chemical, Eastman Chemical, DuPont Performance Polymers, และ Chi Mei Corporation เป็นต้น ซึ่งบริษัทถือเป็นบริษัทไทยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติก สารเติมแต่ง และเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมีที่หลากหลายที่สุดในประเทศไทย

]]>
http://hoondb.com/gc/feed/ 0
FMT – บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/fmt/ http://hoondb.com/fmt/#comments Mon, 01 Sep 2014 16:28:08 +0000 http://hoondb.com/?p=5805 บริษัทผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Wire Harness, Fuse blocks, Steering Roll, Connector, Substrater, Magnet Wire, Tex-E, F-CO TM Sheet, HeatSink, Memory Disk และ Polymide Tube เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น FMT ชื่อบริษัท บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Furukawa Metal (Thailand) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร เข้าซื้อขายวันแรก 06 ก.พ. 2540

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

fmt_logoบริษัทผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Wire Harness, Fuse blocks, Steering Roll, Connector, Substrater, Magnet Wire, Tex-E, F-CO TM Sheet, HeatSink, Memory Disk และ Polymide Tube เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/fmt/feed/ 0