หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » ยานยนต์ http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 IRC – บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/irc/ http://hoondb.com/irc/#comments Sun, 14 Sep 2014 16:18:46 +0000 http://hoondb.com/?p=6354 บริษัทประกอบธุรกิจผลิตยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งยางนอกและยางในของรถจักรยานยนต์ บริษัทมีผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น Auto Parts (ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในรถยนต์), Motocycle Parts (Tires, Tubes และชิ้นส่วนยางอื่น ๆ ที่ใช้ในรถจักรยานยนต์) และ สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ  อาทิ Gaskets ประเภทต่าง ๆ, Butyl Sheets และ Rubber Absorbers-Essential Components เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น IRC ชื่อบริษัท บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Inoue Rubber (Thailand) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 25 ส.ค. 2537

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

irc_logoบริษัทประกอบธุรกิจผลิตยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งยางนอกและยางในของรถจักรยานยนต์ บริษัทมีผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น Auto Parts (ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในรถยนต์), Motocycle Parts (Tires, Tubes และชิ้นส่วนยางอื่น ๆ ที่ใช้ในรถจักรยานยนต์) และ สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ  อาทิ Gaskets ประเภทต่าง ๆ, Butyl Sheets และ Rubber Absorbers-Essential Components เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/irc/feed/ 0
IHL – บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/ihl/ http://hoondb.com/ihl/#comments Wed, 10 Sep 2014 18:10:12 +0000 http://hoondb.com/?p=6310 บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ โดยใช้หนังโคและหนังกระบือในการผลิตหนังผืนสำเร็จรูปที่ผ่านกรรมวิธีฟอกย้อม นำมาตัดและเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจรของบริษัทฯ เป็นการดำเนินงานตามคำสั่งของลูกค้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มหลักได้แก่ หนังผืนสำเร็จรูป ชิ้นงานหนังตัด หนังหุ้มเบาะรถยนต์ หนังที่ตัดและร้อยเป็นพวงมาลัยและกระปุกเกียร์ บริการรับพ่นสี บริการรับฟอกหนัง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น รองเท้า กระเป๋า และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

]]>
ชื่อย่อหุ้น IHL ชื่อบริษัท บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
Interhides PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 22 ธ.ค. 2548

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

ihl_logoบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ โดยใช้หนังโคและหนังกระบือในการผลิตหนังผืนสำเร็จรูปที่ผ่านกรรมวิธีฟอกย้อม นำมาตัดและเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจรของบริษัทฯ เป็นการดำเนินงานตามคำสั่งของลูกค้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มหลักได้แก่ หนังผืนสำเร็จรูป ชิ้นงานหนังตัด หนังหุ้มเบาะรถยนต์ หนังที่ตัดและร้อยเป็นพวงมาลัยและกระปุกเกียร์ บริการรับพ่นสี บริการรับฟอกหนัง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น รองเท้า กระเป๋า และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/ihl/feed/ 0
HFT – บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/hft/ http://hoondb.com/hft/#comments Thu, 04 Sep 2014 06:17:03 +0000 http://hoondb.com/?p=5987 บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผิตและจำหน่ายยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก ได้แก่ รถเข็น รถยก รถกอล์ฟ และรถที่ใช้วิ่งไต่เขา-ชายหาด (ATV) เป็นต้น โดยมี HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไต้หวัน บริษัทได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายการตลาดจากบริษัทแม่เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า DURO, Q-UICK และ DUNLOP ซึ่งเป็นของบริษัท Sumitomo Rubber ประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทแม่

]]>
ชื่อย่อหุ้น HFT ชื่อบริษัท บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Hwa Fong Rubber (Thailand) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 15 ธ.ค. 2546

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

hft_logoบริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผิตและจำหน่ายยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก ได้แก่ รถเข็น รถยก รถกอล์ฟ และรถที่ใช้วิ่งไต่เขา-ชายหาด (ATV) เป็นต้น โดยมี HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไต้หวัน บริษัทได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายการตลาดจากบริษัทแม่เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า DURO, Q-UICK และ DUNLOP ซึ่งเป็นของบริษัท Sumitomo Rubber ประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทแม่

]]>
http://hoondb.com/hft/feed/ 0
GYT – บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/gyt/ http://hoondb.com/gyt/#comments Wed, 03 Sep 2014 15:16:03 +0000 http://hoondb.com/?p=5947 บริษัทเป็นหนึ่งในสามผู้นำของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบินภายใต้ชื่อการค้า “กู๊ดเยียร์” บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตจัดจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบิน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเสมอมาผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ ยางรถยนต์นั่ง ยางรถยนต์อเนกประสงค์ ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก และ ยางเครื่องบิน

]]>
ชื่อย่อหุ้น GYT ชื่อบริษัท บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Goodyear (Thailand) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 30 มิ.ย. 2521

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

gyt_logoบริษัทเป็นหนึ่งในสามผู้นำของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบินภายใต้ชื่อการค้า “กู๊ดเยียร์” บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตจัดจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบิน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเสมอมาผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ ยางรถยนต์นั่ง ยางรถยนต์อเนกประสงค์ ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก และ ยางเครื่องบิน

]]>
http://hoondb.com/gyt/feed/ 0
EASON – บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/eason/ http://hoondb.com/eason/#comments Sat, 23 Aug 2014 06:50:39 +0000 http://hoondb.com/?p=5606 บริษัทผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ (1) สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ (2) หมึกพิมพ์ออฟเซ็ต (3) สีพ่นรถมอเตอร์ไซค์: สีโพลียูรีเทนชนิด 2K (Poly Urethane), สีอบอะคริลิค (Acrylic) และ สี Air Dry

]]>
ชื่อย่อหุ้น EASON ชื่อบริษัท บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Eason Paint PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 27 ต.ค. 2548

บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)

eason_logoบริษัทผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ (1) สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ (2) หมึกพิมพ์ออฟเซ็ต (3) สีพ่นรถมอเตอร์ไซค์: สีโพลียูรีเทนชนิด 2K (Poly Urethane), สีอบอะคริลิค (Acrylic) และ สี Air Dry

]]>
http://hoondb.com/eason/feed/ 0
CWT – บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/cwt/ http://hoondb.com/cwt/#comments Tue, 12 Aug 2014 13:29:37 +0000 http://hoondb.com/?p=5484 บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง โดยสามารถแบ่งงออกได้เป็น 4 ประเภทได้แก่ 1. เครื่องหนังสำหรับรถยนต์ (ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์) 2. เครื่องหนังสำหรับเฟอร์นิเจอร์ 3. เครื่องหนังสำหรับ รองเท้า กระเป๋า และเครื่องแต่งกาย 4. ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง ของเล่นสุนัข

]]>
ชื่อย่อหุ้น CWT ชื่อบริษัท บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Chai Watana Tannery Group PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 29 เม.ย. 2534

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

cwt_logoบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง โดยสามารถแบ่งงออกได้เป็น 4 ประเภทได้แก่ 1. เครื่องหนังสำหรับรถยนต์ (ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์) 2. เครื่องหนังสำหรับเฟอร์นิเจอร์ 3. เครื่องหนังสำหรับ รองเท้า กระเป๋า และเครื่องแต่งกาย 4. ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง ของเล่นสุนัข

]]>
http://hoondb.com/cwt/feed/ 0
BAT-3K – บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/bat-3k/ http://hoondb.com/bat-3k/#comments Mon, 23 Jun 2014 14:05:50 +0000 http://hoondb.com/?p=4906 บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด (Lead Acid Battery) สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถฟอล์คลิฟท์ไฟฟ้า แบตเตอรี่สำรองไฟ เป็นต้น ภายใต้แบรนด์ 3K ในประเทศไทย และส่งออกไปกว่า 50 ประเทศทั่วโลกภายใต้แบรนด์ 3K, Tiger และ KV โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ Automotive Battery, Motorcycle Battery, Lighting Battery, Golf Battery, EB Battery, Traction Battery, EV Battery และ Stationary Battery

]]>
ชื่อย่อหุ้น BAT-3K ชื่อบริษัท บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)
Thai Storage Battery PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 10 ก.พ. 2538

รายละเอียด บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)

bat-3klogoบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด (Lead Acid Battery) สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถฟอล์คลิฟท์ไฟฟ้า แบตเตอรี่สำรองไฟ เป็นต้น ภายใต้แบรนด์ 3K ในประเทศไทย และส่งออกไปกว่า 50 ประเทศทั่วโลกภายใต้แบรนด์ 3K, Tiger และ KV โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ Automotive Battery, Motorcycle Battery, Lighting Battery, Golf Battery, EB Battery, Traction Battery, EV Battery และ Stationary Battery

]]>
http://hoondb.com/bat-3k/feed/ 0
APCS – บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/apcs/ http://hoondb.com/apcs/#comments Sun, 22 Jun 2014 07:06:28 +0000 http://hoondb.com/?p=4827 ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts and Components) เช่น เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นต้น โดยรูปร่าง ลักษณะ และคุณสมบัติของชิ้นงานจะเป็นไปตามการออกแบบของลูกค้า สำหรับใช้ในอุตสาหกรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพ

]]>
ชื่อย่อหุ้น APCS ชื่อบริษัท บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
Asia Precision PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 29 ก.ย. 2554

รายละเอียด บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

apcslogoผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts and Components) เช่น เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นต้น โดยรูปร่าง ลักษณะ และคุณสมบัติของชิ้นงานจะเป็นไปตามการออกแบบของลูกค้า สำหรับใช้ในอุตสาหกรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพ

]]>
http://hoondb.com/apcs/feed/ 0
AH – บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) http://hoondb.com/ah/ http://hoondb.com/ah/#comments Sun, 15 Jun 2014 17:33:47 +0000 http://hoondb.com/?p=4691 ออกแบบผลิตและติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อประกอบรถยนต์ ออกแบบและผลิตอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายระบบนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์ วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอาปิโกคือการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ได้แก่ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสาธารณชน

]]>
ชื่อย่อหุ้น AH ชื่อบริษัท บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
AAPICO Hitech PCL ตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 17 ต.ค. 2545

รายละเอียด บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

aplogoออกแบบผลิตและติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อประกอบรถยนต์ ออกแบบและผลิตอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายระบบนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์ วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอาปิโกคือการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ได้แก่ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสาธารณชน

]]>
http://hoondb.com/ah/feed/ 0