Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
มือใหม่เล่นหุ้น
Fundamental
การเงิน
ค่าของเงินตามเวลา (TVM)
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
ยานยนต์
Most Recent
 
Read More
Sep 14, 2014

IRC – บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น IRC ชื่อบริษัท บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Inoue Rubber (Thailand) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 25 ส.ค. 2537 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งยางนอกและยางในของรถจักรยานยนต์ บริษัทมีผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น Auto Parts (ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในรถยนต์), Motocycle Parts (Tires, Tubes และชิ้นส่วนยางอื่น ๆ ที่ใช้ในรถจักรยานยนต์) และ สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ  อาทิ Gaskets ประเภทต่าง ๆ, Butyl Sheets และ Rubber Absorbers-Essential Components เป็นต้น

248
 
Read More
Sep 10, 2014

IHL – บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น IHL ชื่อบริษัท บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) Interhides PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 22 ธ.ค. 2548 บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ โดยใช้หนังโคและหนังกระบือในการผลิตหนังผืนสำเร็จรูปที่ผ่านกรรมวิธีฟอกย้อม นำมาตัดและเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจรของบริษัทฯ เป็นการดำเนินงานตามคำสั่งของลูกค้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มหลักได้แก่ หนังผืนสำเร็จรูป ชิ้นงานหนังตัด หนังหุ้มเบาะรถยนต์ หนังที่ตัดและร้อยเป็นพวงมาลัยและกระปุกเกียร์ บริการรับพ่นสี บริการรับฟอกหนัง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ [...]

930
 
Read More
Sep 4, 2014

HFT – บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น HFT ชื่อบริษัท บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) Hwa Fong Rubber (Thailand) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 15 ธ.ค. 2546 บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผิตและจำหน่ายยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก ได้แก่ รถเข็น รถยก รถกอล์ฟ และรถที่ใช้วิ่งไต่เขา-ชายหาด (ATV) เป็นต้น โดยมี HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไต้หวัน บริษัทได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายการตลาดจากบริษัทแม่เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า DURO, Q-UICK และ DUNLOP [...]

744
 
Read More
Sep 3, 2014

GYT – บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น GYT ชื่อบริษัท บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Goodyear (Thailand) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 30 มิ.ย. 2521 บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทเป็นหนึ่งในสามผู้นำของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบินภายใต้ชื่อการค้า “กู๊ดเยียร์” บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตจัดจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบิน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ [...]

186
 
Read More
Aug 23, 2014

EASON – บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น EASON ชื่อบริษัท บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) Eason Paint PCL กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ยานยนต์ เข้าซื้อขายวันแรก 27 ต.ค. 2548 บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ (1) สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ (2) หมึกพิมพ์ออฟเซ็ต (3) สีพ่นรถมอเตอร์ไซค์: สีโพลียูรีเทนชนิด 2K (Poly Urethane), สีอบอะคริลิค (Acrylic) และ สี Air Dry

31
Load More
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
2
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Beta (ค่าเบต้า)
 
5
Dow Jones คืออะไร?